Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ? Feiermesternes Landsforening Gol 02.06.2005 Fredrik Dahl-Paulsen Pedersen Norsk Bioenergiforening www.nobio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ? Feiermesternes Landsforening Gol 02.06.2005 Fredrik Dahl-Paulsen Pedersen Norsk Bioenergiforening www.nobio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ? Feiermesternes Landsforening Gol 02.06.2005 Fredrik Dahl-Paulsen Pedersen Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Norsk Bioenergiforening

2 NoBio –Stiftet i 1985 –3 ansatte –Bransjeforening for bioenergibransjen –Ca 300 medlemmer »næringspolitisk arbeid »Informasjonsarbeid www.nobio.no

3 Norsk Bioenergiforening Bioenergi kommer Politisk oppslutning »Miljø »Energibalansen »Næringspolitikk »Stort potensiale Prismessig »Usikre priser på andre energibærere »Avgifter

4 Forbrenning av biomasse er miljøvennlig! •Treet binder CO 2 og solenergi Ved forbrenning frigjøres CO 2 og energi Sum: ingen netto tilførsel av CO 2 = CO 2 nøytralt •Fornybar ressurs •Olje, gass og kull er fossile brensler som ved forbrenning frigjør ny CO 2 og slik øker atmosfærens innhold av CO 2.

5 Kilde: Miljøstatus i Norge Kraftig vekst i utslippet av klimagasser i Norge

6 Kyoto mål 2010 Nasjonalt mål 2010 Reduserte klimagassutslipp i Sverige

7 Myndighetene feilinformerer om utslipp fra bioenergi

8 Norsk Bioenergiforening Kraftbalansen i et normalår (kilde: Statnett)

9 Norsk Bioenergiforening Distriktsnæring 1.Bioenergi skaper lokal næringsutvikling og varige arbeidsplasser: 2.Totalvirkningen av 10 TWh bioenergi er ca. 4000 årsverk 3.Disse årsverkene er i hovedsak knyttet til distriktene

10 Bioenergi i Norden: 231 TWh 95% varme og 5% kraft Vannkraft i Norden: 205 TWh (2002-tall) Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Kilde: Energigården Norsk Bioenergiforening 100 104 19 15 Utbygging av et norsk varmemarked - like viktig som ny kraftutbygging

11 Norsk Bioenergiforening I dagMulig økningSum Trelast0,93,74,6 Treforedling -Møbel og trevare 5,30,15,4 0,70,51,2 Husholdningsavfall0,91,52,4 Treavfall, BA0,30,50,8 Deponigass0,11,01,1 Annen biogass0,13,03,1 Skogsbrensel7,212-1619,2-23,2 Halm og kornavrens0.14,54,6 Sum16 TWh27-31 TWh43-47 TWh Potensial for uttak av biomasse i Norge

12 Fornybar energi i EU, forventet økt forbruk 1995 – 2010: Kilde: Aebiom Bioenergi er den fornybare energikilde med størst europeisk potensial

13

14 Kilde: Svebio

15

16

17 Kilde: Enova SF Markedet vårt = Norsk Bioenergiforening Sterk dominans av strøm og olje til oppvarming – stort potensial for omlegging Ved Oppvarming i bolig og næringsbygg, 2001:

18 • Det er grunn til å tro at biomasse vil ha en gunstigere prisutvikling enn andre energikilder •Investeringskostnadene på pelletskaminer har blitt redusert Norsk Bioenergiforening Økonomi EnergibærerØre/kWh Elektrisitet71,4 Olje59,9 Pellets47

19 Tekniske løsninger Pelletskaminer Pelletskaminer med vannbåren oppvarming Pelletskjel Fliskjel Biobrensle til oppvarming av større byggninger -Flis, briketter og pellets Fjernvarme -Briketter og flis

20 Pelletskamin •Enklere og mer miljøvennlig fyring enn vedovn •Helautomatisk styring med nattsenking> Varmt når man står opp pga. el-tenning •Kan brenne i flere dager uten tilsyn •Mange modeller med pent design •Ca 85% virkningsgrad

21 Vannbåren oppvarming med pelletskamin •Ideelt til boliger uten eget fyrrom •God totalvirkningsgrad – lite stillstands- og ingen strålingstap •Overopphetingsvern og effektstyring i forhold til returvannstemperaturen •Kan varme vv-tank og hus opptil 200 kvadrat •Kamin bør avgi 80% av varmen til vannet •Krever godt isolert pip

22 Pelletskjel Lite solgt i Norge Stort potensiale Stor vekst i Sverige

23 Vedkjel –Populært i Norge –Rimelig brensel –Krever manuell påfylling

24 Fliskjel –Rimelig brensle –Gjerne større anlegg –Høyere investering –Viktig med riktig flis- kvalitet

25 Biobrensle til oppvarming av større byggninger -Flis, briketter og pellets -Pellets har like egenskaper som olje -Rimeligere brensel -Dyrere investering -Krever mer driftstilsyn enn olje/el

26 Hva innebærer konverteringen for skorsteinen? •Større anlegg installerer egen skorstein •Lavere røkgasstemperatur •Fare for kondens •Bør har Leca eller isolert skorstein •Viktig med riktig dimensjonering av skorstein

27 Hva hindrer økt bruk av bioenergi? •Liten utbredelse av vannbåren varme •Prisnivået på olje og strøm har historisk vært lavt •Manglende erfaring og kunnskap •Høye investeringskostnader •Mer driftsproblemer og vedlikehold enn olje/el-sentraler

28 Priser til sluttbruker for el til oppvarming (15.000 kWh/år) Derfor bruker vi så lite bioenergi i Norge: Nettprising og spotpriser er stort sett like. De avgiftsmessige drivkrefter for energiomlegging er betydelig svakere enn i våre naboland Norsk Bioenergiforening

29 Overføringene til Enova er ikke store nok til å sikre omlegging i energiproduksjonen ÅrMill KrGWh 199735 199895 199990 200085304 200190316 200283390 200398953* 2004108518 * 370 GWh er biobrensel (pellets, briketter) Tilskudd til ny fornybar varme Virkemidler •Konkurransevridende •Ustabile •Mange ord men liten handling

30 Norsk Bioenergiforening Utfordringer •Øke utbredelsen av vannbåren varme •Informasjon og kunnskap ut til folket •Forbedring av teknologi, og lavere priser •Få VVS-bransjen og rådgivende ingeniører interesserte i emnet •Minske geografiske skiller for kostnader og tilgjengelighet •Holde prisen på brensel stabil og lav •Få fram norske produsenter av utstyr, og eget regelverk for installasjon

31 Bioenergibransjen kan levere 10 TWh innen 2015 NoBio poengterer nødvendige tiltak : - Stabile rammevilkår. - Grønn skatteveksling. - Finansieringsordning for fjernvarmerør. - Panteordning for konvertering fra olje. - Tilskudd til konvertering fra oppvarming med el til ny fornybar energi i enkelthusholdninger. - Tilskuddsordning for konvertering fra el i større bygninger. - CO2-avgiftsregime som inkluderer fossilgass. - Administrative virkemidler som sikrer omlegging til vannbåren varme. Norsk Bioenergiforening

32 Norsk industri har levert verdens største biokraftvarmeverk Når skal vi ta denne teknologien i bruk i Norge? Norsk Bioenergiforening Alholmen Kraft, Finland 2,5 TWh

33 Nordic Bioenergy Conference 26.-28.October 2005 SAS Radisson Royal Garden Hotel,Trondheim www.bioenergy2005.no


Laste ned ppt "Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ? Feiermesternes Landsforening Gol 02.06.2005 Fredrik Dahl-Paulsen Pedersen Norsk Bioenergiforening www.nobio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google