Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ?
Norsk Bioenergiforening Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ? Feiermesternes Landsforening Gol Fredrik Dahl-Paulsen Pedersen Norsk Bioenergiforening NObio- bransjeforening for bioenergibransje. Jobber for å bedre rammevilkårene for bransjen, informasjonsarbeid, hjemmesider

2 NoBio Stiftet i 1985 3 ansatte Bransjeforening for bioenergibransjen
Norsk Bioenergiforening Stiftet i 1985 3 ansatte Bransjeforening for bioenergibransjen Ca 300 medlemmer næringspolitisk arbeid Informasjonsarbeid

3 Bioenergi kommer Politisk oppslutning Miljø Energibalansen
Norsk Bioenergiforening Bioenergi kommer Politisk oppslutning Miljø Energibalansen Næringspolitikk Stort potensiale Prismessig Usikre priser på andre energibærere Avgifter

4 Forbrenning av biomasse er miljøvennlig!
Treet binder CO2 og solenergi Ved forbrenning frigjøres CO2 og energi Sum: ingen netto tilførsel av CO2= CO2 nøytralt Fornybar ressurs Olje, gass og kull er fossile brensler som ved forbrenning frigjør ny CO2 og slik øker atmosfærens innhold av CO2. Dette er makedet vårt!!!! Myndighetene har et mål om å kutte ned olej(25%) innen 2010 og el Pelletskaminer og pelletskjeler til husholdninger har stort potensiale i Norge. Dette har flere andre land bevist

5 Kraftig vekst i utslippet av klimagasser i Norge
Kilde: Miljøstatus i Norge

6 Reduserte klimagassutslipp i Sverige
Kyoto mål 2010 Nasjonalt mål 2010

7 Myndighetene feilinformerer om utslipp fra bioenergi

8 Kraftbalansen i et normalår (kilde: Statnett)
Norsk Bioenergiforening Kraftbalansen i et normalår (kilde: Statnett) Norge er et lite bioenergi land og et stort vannkraftland men om vi ser på Norden totalt så er bioenergi større enn vannkraft. Og i Norge er de 16 TWh ene vi har stort sett fordelt på vedfyring og sagbruktreforedlingsindustrien. Det er to ting for gjør at vi tror på bio i fremtiden, Trenger mer energi Bio kommer fordi det CO2 nøytralt-klimaendringer

9 Distriktsnæring Norsk Bioenergiforening Bioenergi skaper lokal næringsutvikling og varige arbeidsplasser: Totalvirkningen av 10 TWh bioenergi er ca årsverk Disse årsverkene er i hovedsak knyttet til distriktene NObio- bransjeforening for bioenergibransje. Jobber for å bedre rammevilkårene for bransjen, informasjonsarbeid, hjemmesider

10 Utbygging av et norsk varmemarked - like viktig som ny kraftutbygging
Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: TWh 95% varme og 5% kraft Vannkraft i Norden: TWh (2002-tall) 104 100 Norge er et lite bioenergi land og et stort vannkraftland men om vi ser på Norden totalt så er bioenergi større enn vannkraft. Og i Norge er de 16 TWh ene vi har stort sett fordelt på vedfyring og sagbruktreforedlingsindustrien. Det er to ting for gjør at vi tror på bio i fremtiden, Trenger mer energi Bio kommer fordi det CO2 nøytralt-klimaendringer 19 15 Utbygging av et norsk varmemarked - like viktig som ny kraftutbygging Kilde: Energigården

11 Potensial for uttak av biomasse i Norge
Norsk Bioenergiforening I dag Mulig økning Sum Trelast 0,9 3,7 4,6 Treforedling -Møbel og trevare 5,3 0,1 5,4 0,7 0,5 1,2 Husholdningsavfall 1,5 2,4 Treavfall, BA 0,3 0,8 Deponigass 1,0 1,1 Annen biogass 3,0 3,1 Skogsbrensel 7,2 12-16 19,2-23,2 Halm og kornavrens 0.1 4,5 16 TWh 27-31 TWh 43-47 TWh

12 Bioenergi er den fornybare energikilde med størst europeisk potensial
Fornybar energi i EU, forventet økt forbruk 1995 – 2010: Men om vi ser på potensialet i EU for økt forbruk av fornybare energikilder så er det bioenergi som har det klart største potensialet. Det er derfor svært viktig å satse her. Vi kan allerede se dette i mange andre land men Norge henge dessverre noe etter. Maange tror at det er sol og vind som har det størte potensialet. Eu s vedtatte mål. Bioenergi er den fornybare energikilde med størst europeisk potensial Kilde: Aebiom

13 Vi har idag en betydelig økning i pelletsproduksjonen og salg i Norge
Vi har idag en betydelig økning i pelletsproduksjonen og salg i Norge. Det vi også ser er at lagerene øker, flere pelletsfabrikker har dårlig økonomi og det store problemet for de fleste er problemer med å få solgt pelletsen. Noen produsenter satser på eksport.

14 Kilde: Svebio

15 Kilde: Svebio

16 Kilde: Svebio

17 Markedet vårt = Oppvarming i bolig og næringsbygg, 2001:
Norsk Bioenergiforening Oppvarming i bolig og næringsbygg, 2001: Ved Dette er makedet vårt!!!! Myndighetene har et mål om å kutte ned olej(25%) innen 2010 og el Pelletskaminer og pelletskjeler til husholdninger har stort potensiale i Norge. Dette har flere andre land bevist Sterk dominans av strøm og olje til oppvarming – stort potensial for omlegging Kilde: Enova SF

18 Økonomi Investeringskostnadene på pelletskaminer har blitt redusert
Norsk Bioenergiforening Energibærer Øre/kWh Elektrisitet 71,4 Olje 59,9 Pellets 47 Det er grunn til å tro at biomasse vil ha en gunstigere prisutvikling enn andre energikilder Investeringskostnadene på pelletskaminer har blitt redusert NObio- bransjeforening for bioenergibransje. Jobber for å bedre rammevilkårene for bransjen, informasjonsarbeid, hjemmesider

19 Tekniske løsninger Pelletskaminer
Pelletskaminer med vannbåren oppvarming Pelletskjel Fliskjel Biobrensle til oppvarming av større byggninger -Flis, briketter og pellets Fjernvarme -Briketter og flis

20 Pelletskamin Enklere og mer miljøvennlig fyring enn vedovn
Helautomatisk styring med nattsenking> Varmt når man står opp pga. el-tenning Kan brenne i flere dager uten tilsyn Mange modeller med pent design Ca 85% virkningsgrad

21 Vannbåren oppvarming med pelletskamin
Ideelt til boliger uten eget fyrrom God totalvirkningsgrad – lite stillstands- og ingen strålingstap Overopphetingsvern og effektstyring i forhold til returvannstemperaturen Kan varme vv-tank og hus opptil 200 kvadrat Kamin bør avgi 80% av varmen til vannet Krever godt isolert pip

22 Pelletskjel Lite solgt i Norge Stort potensiale Stor vekst i Sverige

23 Vedkjel Populært i Norge Rimelig brensel Krever manuell påfylling

24 Fliskjel Rimelig brensle Gjerne større anlegg Høyere investering
Viktig med riktig flis-kvalitet Dette er makedet vårt!!!! Myndighetene har et mål om å kutte ned olej(25%) innen 2010 og el Pelletskaminer og pelletskjeler til husholdninger har stort potensiale i Norge. Dette har flere andre land bevist

25 Biobrensle til oppvarming av større byggninger
-Flis, briketter og pellets -Pellets har like egenskaper som olje -Rimeligere brensel -Dyrere investering -Krever mer driftstilsyn enn olje/el Dette er makedet vårt!!!! Myndighetene har et mål om å kutte ned olej(25%) innen 2010 og el Pelletskaminer og pelletskjeler til husholdninger har stort potensiale i Norge. Dette har flere andre land bevist

26 Hva innebærer konverteringen for skorsteinen?
Større anlegg installerer egen skorstein Lavere røkgasstemperatur Fare for kondens Bør har Leca eller isolert skorstein Viktig med riktig dimensjonering av skorstein NObio- bransjeforening for bioenergibransje. Jobber for å bedre rammevilkårene for bransjen, informasjonsarbeid, hjemmesider

27 Hva hindrer økt bruk av bioenergi?
Liten utbredelse av vannbåren varme Prisnivået på olje og strøm har historisk vært lavt Manglende erfaring og kunnskap Høye investeringskostnader Mer driftsproblemer og vedlikehold enn olje/el-sentraler NObio- bransjeforening for bioenergibransje. Jobber for å bedre rammevilkårene for bransjen, informasjonsarbeid, hjemmesider

28 Derfor bruker vi så lite bioenergi i Norge:
Norsk Bioenergiforening Priser til sluttbruker for el til oppvarming ( kWh/år) Nettprising og spotpriser er stort sett like. De avgiftsmessige drivkrefter for energiomlegging er betydelig svakere enn i våre naboland

29 Virkemidler Konkurransevridende Ustabile Mange ord men liten handling
Tilskudd til ny fornybar varme År Mill Kr GWh 1997 35 1998 95 1999 90 2000 85 304 2001 316 2002 83 390 2003 98 953* 2004 108 518 Overføringene til Enova er ikke store nok til å sikre omlegging i energiproduksjonen * 370 GWh er biobrensel (pellets, briketter)

30 Utfordringer Øke utbredelsen av vannbåren varme
Norsk Bioenergiforening Øke utbredelsen av vannbåren varme Informasjon og kunnskap ut til folket Forbedring av teknologi, og lavere priser Få VVS-bransjen og rådgivende ingeniører interesserte i emnet Minske geografiske skiller for kostnader og tilgjengelighet Holde prisen på brensel stabil og lav Få fram norske produsenter av utstyr, og eget regelverk for installasjon NObio- bransjeforening for bioenergibransje. Jobber for å bedre rammevilkårene for bransjen, informasjonsarbeid, hjemmesider

31 Bioenergibransjen kan levere 10 TWh innen 2015
Norsk Bioenergiforening Bioenergibransjen kan levere 10 TWh innen 2015 NoBio poengterer nødvendige tiltak : Stabile rammevilkår. Grønn skatteveksling. Finansieringsordning for fjernvarmerør. Panteordning for konvertering fra olje. Tilskudd til konvertering fra oppvarming med el til ny fornybar energi i enkelthusholdninger. Tilskuddsordning for konvertering fra el i større bygninger. CO2-avgiftsregime som inkluderer fossilgass. - Administrative virkemidler som sikrer omlegging til vannbåren varme.

32 Norsk industri har levert verdens største biokraftvarmeverk
Norsk Bioenergiforening Alholmen Kraft, Finland 2,5 TWh Norsk industri har levert verdens største biokraftvarmeverk Når skal vi ta denne teknologien i bruk i Norge?

33 www.bioenergy2005.no Nordic Bioenergy Conference
October 2005 SAS Radisson Royal Garden Hotel,Trondheim


Laste ned ppt "Biobrensel i fremtiden, vil det være et alternativ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google