Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Geir Hageskal Foto: Helén Eliassen Lokal luftkvalitet Luftforurensende stoff, regelverk, kilder, målinger og tiltak Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Geir Hageskal Foto: Helén Eliassen Lokal luftkvalitet Luftforurensende stoff, regelverk, kilder, målinger og tiltak Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Geir Hageskal Foto: Helén Eliassen Lokal luftkvalitet Luftforurensende stoff, regelverk, kilder, målinger og tiltak Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten

2 Svevestøv (PM); definisjoner Trondheim kommune Diameter < 10 µm = PM 10

3 Svevestøv; fraksjoner Trondheim kommune PM 10 PM 2,5 PM 1 Kons. (µg/m³) PM 10 13,9 PM 2,5 8,058% PM 1 6,144%76% Kons. (µg/m³) PM 10 29,9 PM 2,5 10,033% Bybakgrunn: Gate:

4 Grenseverdier og luftkvalitetskriterier for lokal luftkvalitet (F-forskriften, kap. 7) GrenseverdiLuftkvalitetskriteriu m Målverdi PM 10 Døgn: Maks. 35 døgn >50 µg/m³ År: Maks. 40 µg/m³ Døgn: 35 µg/m³ PM 2,5 År: Maks. 25 µg/m³Døgn: 20 µg/m³ NO 2 Time: Maks. 18 timer > 200 µg/m³ År: Maks. 40 µg/m³ Time: 100 µg/m³ Benzen År: 5 µg/m³År: 2 µg/m³ (* B[a]P År: 1,0 ng/m³ Trondheim kommune *) Bybakgrunn

5 Regelverk – lokal luftkvalitet  Forurensningsforskriften, kap. 7  Kommunehelsetjenesteloven, kap. 4a  Forskrift om miljørettet helsevern  Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i små- ovner  Forskrift om ettersyn av fyringsanlegg  Plan- og bygningsloven  Utslippskonsesjoner Utslippskonsesjoner Trondheim kommune

6 Andre viktige føringer  Nasjonale planretningslinjer (T-1520)  Arealplaner (kommuneplan, regulerings-planer)  Transportplaner  Strategiske planverk  Utbyggingsavtaler  Byggesaker  Miljøoppfølgingsprogram (MOP) En del planer må nå også konsekvensutredes Trondheim kommune

7 Luftforurensende stoff og viktige kilder Trondheim kommune StoffOmrådeKilder PM 10 By/GateVegstøv >> Fyring > Strøsand > Eksos Ex gateFyring PM 2,5 By/GateVegstøv > Fyring > Eksos Ex gateFyring NOxEksos BenzenEksos > Fyring > Tankfylling PAHFyring > Eksos Kilder med varierende styrke: - Industri - Bygge- og anleggsvirksomhet - Skip / Tog - Langtransport/regionaltransport - Brann

8 Trondheim kommune Målemetoder – tilgjengelige målinger www.luftkvalitet.info - NILU, Klif StoffNorgeAd Hoc StøvPermanent stasj. (TEOM, Grimm) Mobil måler (Grimm, Dust Track) NOxPermanent stasj. (API, DOAS) Passiv prøvetaker (NO 2 ) BenzenPassiv prøvetaker PAHHigh-Vol. Sampler- AndrePermanent stasj. (DOAS) - Beregninger

9 Status, svevestøv i Trondheim Trondheim kommune

10 Status, svevestøv i Trondheim Trondheim kommune

11 Status, NOx i Trondheim Trondheim kommune

12 Status, andre gasser i Trondheim Trondheim kommune

13 Sammenheng mellom NO 2 og bakkenær ozon Trondheim kommune NO 2 -konsentrasjonene i luft reguleres av hvor mye bakkenær ozon (O 3 ) som fins i lufta (det meste transporteres hit fra andre deler av Europa). 90-95% av NOx-utslippene er NO. Dette reagerer umiddelbart med O 3 og danner NO 2 : NO + O 3 = NO 2 + O 2 NO 2 - og O 3 -kurvene over døgnet blir dermed nær speilbilder av hverandre.

14 PM og NOx; eff. av kildepådrag og lokalitet Trondheim kommune


Laste ned ppt "Foto: Geir Hageskal Foto: Helén Eliassen Lokal luftkvalitet Luftforurensende stoff, regelverk, kilder, målinger og tiltak Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google