Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Temadag kommunedelplan Tromsdalen Enhetsleder Øivind Holand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Temadag kommunedelplan Tromsdalen Enhetsleder Øivind Holand."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Temadag kommunedelplan Tromsdalen Enhetsleder Øivind Holand

2 Velg Vis – Maler – Lysbildemal for å endre denne teksten 2 Hovedpunkter 1. Plan – og bygningsloven 2. Planmyndigheter og plannivåer 3. Hva er en planstrategi? 4. Hva er en kommuneplan? 5. Hva er en område- og detaljreguleringsplan? 6. Planprosessen 7. Veiledningsmateriell for planlegging

3 Velg Vis – Maler – Lysbildemal for å endre denne teksten 3

4 Rollefordeling mellom administrasjonen og folkevalgte i kommunen Administrasjonens rolle - forbereder Folkevalgtes rolle – beslutter Administrasjonen – gjennomfører og iverksetter 4

5 Velg Vis – Maler – Lysbildemal for å endre denne teksten Rammer for utarbeidelse av arealplaner 5 Plan- og bygningsloven (pbl) Kommunal planstrategi Planer: Kommuneplan og kommunedelplaner gir rammer for utarbeidelse områdereguleringsplaner og detaljerte reguleringsplaner. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel Regionale planer Krav om kartgrunnlag og stedfestet informasjon Kommunale retningslinjer Temaveiledninger og rundskriv Statlige planretningslinjer og statlige bestemmelser og arealplaner (Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser - RPR/RPB)

6 Velg Vis – Maler – Lysbildemal for å endre denne teksten 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Velg Vis – Maler – Lysbildemal for å endre denne teksten 11

12 Velg Vis – Maler – Lysbildemal for å endre denne teksten 12


Laste ned ppt "1 Temadag kommunedelplan Tromsdalen Enhetsleder Øivind Holand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google