Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal håndtering av lettere forurenset betong – hvilke muligheter og hvilke krav? Gunhild Flaamo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal håndtering av lettere forurenset betong – hvilke muligheter og hvilke krav? Gunhild Flaamo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal håndtering av lettere forurenset betong – hvilke muligheter og hvilke krav?
Gunhild Flaamo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

2 Si litt om: Gjeldende regelverk/”føringer”
Hva er PCB – konsekvenser av spredning Kravene til St. Olavs Hospital Framtidig håndtering av lignende masser

3 Regelverk – grenseverdier for avfall
0,01 mg/kg PCB – ren masse – fri disponering 1 mg/kg PCB – deponi for inert avfall 50 mg/kg PCB – deponi for farlig avfall

4 ”Føringer” i annet regelverk
Ny veileder: ”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” TA-2553/2009 Tilstands klasse 1 2 3 4 5 PCB mg/kg <0,01 0,01-0,5 0,5-1 1-5 5-50

5

6 Notat fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Datert Ingen nasjonal retningslinje (men diskutert med Klif) Noen viktige moment: Totalt innhold av PCB Risikovurdering Nevneverdig forurensning? Tillatelse?

7 PCB Organisk miljøgift Forbudt Prioritetslista Ca 150 tonn igjen i bygningsmasse i Norge?

8 Norges største riveprosjekt ?

9 tonn betong

10 St. Olavs Hospital i Trondheim
Kartlegging viser konsentrasjoner mellom 0,02- 2,25 mg/kg PCB7 Det meste ligger under 1 mg/kg PCB7 Gjennomsnitt på 0,250 mg/kg PCB7

11 435 gram PCB

12 (motstridende?)Målsettinger
Mål om gjenbruk/gjenvinning – tonn er lavkontaminert med PCB Mål om riktig og sikker håndtering av avfall – PCB er en av de farlige miljøgiftene

13 Tillatelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Delegasjon fra Klif Kartlegging – beregning av totalinnhold Knuse – 70% PCB i finstoffet? Sortere - > 20 mm Prøvetaking

14 Tillatelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Gjenbruk på St. Olavs Hospital Fraksjoner >20 mm kan gjenbrukes Under fast dekke Over grunnvannstand Overvåking

15 Framtidig håndtering av lignende masser
Hvert prosjekt må ha egen tillatelse Flere prosjekter gir bedre datagrunnlag Andre prøvetakingsmetoder? Retningslinjer fra Klif på gang……?

16 å gjenbruke betong med PCB?
Er det greit… å gjenbruke betong med PCB?


Laste ned ppt "Lokal håndtering av lettere forurenset betong – hvilke muligheter og hvilke krav? Gunhild Flaamo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google