Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal håndtering av lettere forurenset betong – hvilke muligheter og hvilke krav? Gunhild Flaamo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal håndtering av lettere forurenset betong – hvilke muligheter og hvilke krav? Gunhild Flaamo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal håndtering av lettere forurenset betong – hvilke muligheter og hvilke krav? Gunhild Flaamo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

2 Gjeldende regelverk/”føringer” Hva er PCB – konsekvenser av spredning Kravene til St. Olavs Hospital Framtidig håndtering av lignende masser Si litt om:

3 Regelverk – grenseverdier for avfall 0,01 mg/kg PCB – ren masse – fri disponering 1 mg/kg PCB – deponi for inert avfall 50 mg/kg PCB – deponi for farlig avfall

4 ”Føringer” i annet regelverk Ny veileder: ”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” TA-2553/2009 Tilstands klasse 12345 PCB mg/kg<0,010,01-0,50,5-11-55-50

5

6 Notat fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Datert 8.1.2010 Ingen nasjonal retningslinje ( men diskutert med Klif ) Noen viktige moment: –Totalt innhold av PCB –Risikovurdering –Nevneverdig forurensning? –Tillatelse?

7 PCB -Organisk miljøgift -Forbudt -Prioritetslista -Ca 150 tonn igjen i bygningsmasse i Norge?

8 Norges største riveprosjekt ?

9 50 000 tonn betong

10 St. Olavs Hospital i Trondheim Kartlegging viser konsentrasjoner mellom 0,02- 2,25 mg/kg PCB 7 Det meste ligger under 1 mg/kg PCB 7 Gjennomsnitt på 0,250 mg/kg PCB 7

11 435 gram PCB

12 (motstridende?) Målsettinger Mål om gjenbruk/gjenvinning – 22 000 tonn er lavkontaminert med PCB Mål om riktig og sikker håndtering av avfall – PCB er en av de farlige miljøgiftene

13 Delegasjon fra Klif Kartlegging – beregning av totalinnhold Knuse – 70% PCB i finstoffet? Sortere - > 20 mm Prøvetaking Tillatelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

14 Gjenbruk på St. Olavs Hospital –Fraksjoner >20 mm kan gjenbrukes –Under fast dekke –Over grunnvannstand Overvåking

15 Framtidig håndtering av lignende masser Hvert prosjekt må ha egen tillatelse Flere prosjekter gir bedre datagrunnlag Andre prøvetakingsmetoder? Retningslinjer fra Klif på gang……?

16 Er det greit… å gjenbruke betong med PCB?


Laste ned ppt "Lokal håndtering av lettere forurenset betong – hvilke muligheter og hvilke krav? Gunhild Flaamo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google