Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. april 2007. Norges Bank 2 20072008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før Kilde: Consensus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. april 2007. Norges Bank 2 20072008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før Kilde: Consensus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. april 2007

2 Norges Bank 2 20072008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før Kilde: Consensus Forecasts

3 Norges Bank 3 Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst 2) Januar 2003 – februar 2007 (igangsetting til mars) 1) Medianpris på boliger 2) Tremåneders glidende gjennomsnitt Igangsetting av boliger Eksisterende boliger Nye boliger Kilder: Reuters og Norges Bank

4 Norges Bank 4 Aksjer Indekser, 1. januar 2006 = 100. 1. januar 2006 – 23. april 2007 Euroområdet USA Japan Norge Kilde: Reuters Emerging markets

5 Norges Bank 5 Implisitt volatilitet i internasjonale aksjemarkeder 1. januar 2006 – 23. april 2007 Kilde: Reuters Europa USA

6 Norges Bank 6 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 23. april 2007 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 9. mars PPR 1/07 23. april 2007

7 Norges Bank 7 Tiårsrente i ulike land Prosent. 1. januar 2006 – 23. april 2007 Kilde: Reuters Norge USA Tyskland Sverige Storbritannia

8 Norges Bank 8 Tiårs swap- og statsobligasjonsrenter 1. januar 2003 – 23. april 2007 Kilde: Reuters Statsobligasjonsrente Swap-rente

9 Norges Bank 9 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 14. mars 2007 (PPR 1/07) 23. april 2007 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 Gjennomsnitt 1.-23. april 2007

10 Norges Bank 10 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 pst. trimmet snitt KPI

11 Norges Bank 11 KPI-JAE Totalt og fordelt etter leveringssektor 1). Tolvmånedersvekst. Prosent Juli 2003 - mars 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

12 Norges Bank 12 Registrert arbeidsledighet Prosent Kilde: Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

13 Norges Bank 13 Produksjonsindeks for industrien Volumindeks. Sesongjustert tremåneders glidende gjennomsnitt og trend Kilde: Statistisk sentralbyrå 3 mnd glidende gjennomsnitt Trend

14 Norges Bank 14 Foretakenes kreditt 1) og likvide midler 2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2000 – februar 2007 (K3 til januar) Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet kreditt (K3) Pengemengde (M2) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks beholdning av pengemengden (M2)

15 Norges Bank 15 Regionalt nettverk – Prisforventninger i varehandel og tjenesteyting mot husholdninger Diffusjonsindeks. Forventninger til prisvekst neste 12 mnd Kilde: Norges Bank

16 Norges Bank 16 Regionalt nettverk Andel bedrifter som vil ha problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Prosent Kapasitetsutnytting Tilgang på arbeidskraft Kilde: Norges Bank

17 Norges Bank 17 Varekonsumindeksen Indeks. Januar 2004 = 100. Sesongjustert. Januar 2004 – februar 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Norges Bank 18 Igangsatte boligbygg og boliginvesteringer Sum over tolv måneder/fire kvartaler. Januar 2000 – februar 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Faste 2004-priser Igangsatte boligbygg, antall i tusen (venstre akse) Boliginvesteringer, milliarder kroner 1) (høyre akse)

19 Norges Bank 19 Igangsetting av næringsbygg Igangsatt bruksareal (1000 m 2 ) Tremåneders glidende snitt. Januar 2002 – februar 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

20 Norges Bank 20 Boligpriser og husholdningers gjeld Vekst fra samme måned/kvartal året før. Prosent Januar 2001 – mars 2007 Boligpriser Husholdningers gjeld (K2) Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Eiendomsmegler- bransjen Statistisk sentralbyrå

21 Norges Bank 21 Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent. Per 23. april 2007 Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet 23. april 2007 Markedet før PPR 1/07 (14. mars) Referansebane PPR 1/07 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten.

22 Norges Bank 22 Referansebanen i Pengepolitisk rapport 1/07 30% 50% 70% 90% Produksjonsgap KPI-JAE Styringsrente KPI Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

23 Norges Bank 23 Pengepolitisk strategi Forløpet for renten som skisseres i Pengepolitisk rapport 1/07 uttrykker hovedstyrets avveiing mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. I lys av denne avveiingen vil økningen i renten skje gradvis, slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen. Styringsrenten bør ligge i intervallet 4 – 5 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 27. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Pengepolitisk rapport 1/07

24 Norges Bank 24 Hovedstyremøte 25. april 2007


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. april 2007. Norges Bank 2 20072008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før Kilde: Consensus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google