Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. mars 2007. Norges Bank 2 20062007 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. mars 2007. Norges Bank 2 20062007 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. mars 2007

2 Norges Bank 2 20062007 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts

3 Norges Bank 3 Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst 2). Januar 2003 – januar 2007 1) Medianpris på boliger 2) Tremåneders glidende gjennomsnitt Igangsetting av boliger Eksisterende boliger Nye boliger Kilder: Reuters EcoWin og Norges Bank

4 Norges Bank 4 Tiårsrente i ulike land Prosent. 1. januar 2006 – 12. mars 2007 Kilde: Reuters EcoWin Norge USA Tyskland Sverige Storbritannia

5 Norges Bank 5 Kilder: Bloomberg og Norges Bank Statsobligasjonsrenter Rentekurve USA 13. mars 2007 3 mnd 6 mnd

6 Norges Bank 6 Kilder: Reuters og Norges Bank USA Eurosonen 13. mars 2007 23. januar 2007 Sverige Storbritannia Styringsrenter internasjonalt - faktiske og forventede per 23. januar og 13. mars 2007 Norge

7 Norges Bank 7 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 12. mars 2007 Kilder: Telerate, IPE and Norges Bank 19. Januar 2007 12. mars 2007

8 Norges Bank 8 Implisitt volatilitet i valutamarkedet (GRI) og i det amerikanske aksjemarkedet (VIX) 2. jan. 2001 – 13. mar. 2007 Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank Implisitt volatilitet i valutamarkedet Implisitt volatilitet i amerikanske aksjer

9 Norges Bank 9 Kilder: Reuters og Norges Bank I-44 (høyre akse) Veid rentedifferanse (venstre akse) 22. januar 2007 13. mars 2007 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 Gjennomsnitt 1. - 13. mars 2007

10 Norges Bank 10 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 pst. trimmet snitt KPI

11 Norges Bank 11 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 1). Historisk prisvekst og anslag IR 3/06(stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) KPI-JAE og KPI-JAEI er justert for barnehager i 2006 Norskproduserte varer og tjenester Importerte konsumvarer KPI-JAE

12 Norges Bank 12 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Arbeidsmarkedet Antall 1000 personer, sesongjustert. Jan.02 – feb.07 1) Omleggingene av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006. Dette påvirker de sesongjusterte månedstallene fra og med desember 2005. AKU-ledighet Registrerte ledige Sysselsetting (AKU) 1) Arbeidsledighet

13 Norges Bank 13 Konjunkturbarometeret Kapasitetsutnyttingsgraden i industrien Prosent. 1. kvartal 1988 – 4. kvartal 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

14 Norges Bank 14 Ordrereserver og ordretilgang i industrien Ujusterte tall. Indeks. 1995 = 100. 1. kvartal 1993 – 4. kvartal 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå Ordrereserver Ordretilgang

15 Norges Bank 15 Foretakenes kreditt 1) og likvide midler 2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2000 – januar 2007 (K3 til desember) Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet kreditt (K3) Pengemengde (M2) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks beholdning av pengemengden (M2)

16 Norges Bank 16 Foretakenes kreditt 1) og likvide midler 2) Beholdning. Milliarder kroner. Januar 2000 – januar 2007 (K3 til desember) Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet kreditt (K3) Pengemengde (M2) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks beholdning av pengemengden (M2)

17 Norges Bank 17 Boligpriser og husholdningers gjeld Vekst fra samme måned/kvartal året før. Prosent. Januar 2001 – februar 2007 Boligpriser Husholdningers gjeld (K2) Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Eiendomsmegler- bransjen Statistisk sentralbyrå

18 Norges Bank 18 Husholdningenes netto rentebærende gjeld og nettofordringer Milliarder kroner. 1. kv. 1997 – 3. kv. 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå Netto rentebærende gjeld 1) 1) Total gjeld minus bankinnskudd 2) Totale fordringer minus total gjeld Netto fordringer 2)

19 Norges Bank 19 Pengepolitisk strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet 4 – 5 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 27. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått.

20 Norges Bank 20 Anslag på inflasjonen og produksjonsgapet i referansebanen Prosent. 1. kv. 2005 – 4. kv. 2010 KPI-JAE, høyre akse Produksjonsgap, venstre akse KPI, høyre akse Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Norges Bank 21 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i IR 3/06 og PPR 1/07 IR 3/06 Produksjonsgap Foliorente PPR 1/07 IR 3/06 KPI-JAE PPR 1/07 IR 3/06 KPI

22 Norges Bank 22 Norges Banks og markedets foliorentebane Per 13. mars 2007 Markedet 13. mars 2007 Markedet før IR 3/06 (31.okt) Referansebane PPR 1/07 Kilder: Reuters og Norges Bank

23 Norges Bank 23 Hovedstyremøte 15. mars 2007


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. mars 2007. Norges Bank 2 20062007 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google