Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming UU i kommunene. Hva er Universell Utforming (UU)..?? Universell utforming i kommunale planer Praktisk diskusjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming UU i kommunene. Hva er Universell Utforming (UU)..?? Universell utforming i kommunale planer Praktisk diskusjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming UU i kommunene

2 Hva er Universell Utforming (UU)..?? Universell utforming i kommunale planer Praktisk diskusjon

3 Definisjon Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. (The Centre for Universal Design, North Carolina State University, USA/ Rådet for funksjons- hemmede 1997/ Miljøverndepartementet 2007)

4 Regjeringens handlingsplan Regjeringens visjon er at Norge skal være UU innen 2025. Regjeringen legger UU til grunn for sitt arbeid. UU er et uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling. Ved å legge UU til grunn for samfunnsutviklingen gir dette bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt funksjonsevne. Videre medfører det samfunnskvaliteter som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn. Regjeringens handlingsplan for UU og økt tilgjengelighet 2009-2013

5 Samme løsning for ALLE UU innebærer at bygninger, omgivelser, transportmidler, produkter og tjenester utformes på en sånn måte at de kan brukes av alle på en sidestilt og også likeverdig måte Forskjellsbehandling gjennom spesialtilpasninger og separate løsninger for enkeltgrupper må unngås…. Hvorfor det..??

6 Hvor er UU aktuelt..?? Fysiske omgivelser Tilgjengelige bygg Tilgjengelige uteområder Samferdsel Økonomiske myter Lovverk/ regelverk

7 Lovverk som regulerer UU Plan og bygningsloven Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylker Forvaltningsloven Lov om offentlige anskaffelser Kommuneloven Kommunehelsetjenesteloven Opplæringsloven Universitets- og høgskoleloven Arbeidsmiljøloven Vegloven

8 Medvirkning og kommuneplanlegging?? Berørte parter skal høres når samfunnet skal utformes Kommunene har som planmyndighet hovedansvar for å legge de nasjonale mål om tilgjengelighet for alle inn som del i beslutningsgrunnlaget ved kommunal planlegging og enkeltsaksbehandling Kommunene må derfor foreta en samlet vurdering av funksjonshemmedes forutsetninger for full deltagelse Organisere planproessene sånn at synpunkter som gjelder berørte parter kommer frem -> komm. råd

9 Påvirke kommunepolitikk Oppfordre til endringer i kommuneplan, mål-føringer og visjoner slik at et godt lokalsamfunn oppnås. Direkte kontakt med ordfører, politikere og ledere av utvalg/ komiteer. Invitere seg inn til time i kommunestyret, holde innlegg om UU…. Be om møter, temadager og kurs, formidle erfaringer og kunnskap.. Oppfordre til prosjekter der UU er i fokus…

10 Ta for seg de aktuelle kommuneplanene.. Egen handlingsplan..?? Hva er utfordringen..??


Laste ned ppt "Universell utforming UU i kommunene. Hva er Universell Utforming (UU)..?? Universell utforming i kommunale planer Praktisk diskusjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google