Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Voksenpedagogikk Samling 2 21. oktober 2009. Målsetninger Dere skal bli kjent med en enkel metode for kollegaveiledning som dere kan bruke for å utvikle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Voksenpedagogikk Samling 2 21. oktober 2009. Målsetninger Dere skal bli kjent med en enkel metode for kollegaveiledning som dere kan bruke for å utvikle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Voksenpedagogikk Samling 2 21. oktober 2009

2 Målsetninger Dere skal bli kjent med en enkel metode for kollegaveiledning som dere kan bruke for å utvikle egen og avdelingens praksis Dere skal bli kjent med grunnleggende evalueringsperspektiver (”de fem spørsmål”) som underlag for å utvikle eget evalueringsskjema Dere skal bli kjent med ulike nettressurser som dere kan bruke i undervisningsplanlegging på sikt

3 Dagen i dag TidHovedmoment 1000-1030Innledning 1030-1230Kollegaveiledning 1230-1300Lunsj 1300-1430Utvikling av evalueringsskjema 1430-1445Pause 1445-1645Verksted digitale læringsressurser 1645-1700Avrunding

4 (etter Ludvigsen 1998) Pedagogiske konsekvenser BehaviorismeKonstruktivismeSosialkonstruktivisme ”Klasseromstype”Tradisjonelt klasseromKonstruktivistisk klasserom Læringsfellesskapet FokusPensumfokus Huske Få bruke (for)kunnskap Utforske Få bruke faglig og kulturell bakgrunn og forkunnskaper Få drøfte, argumentere KilderJobbe alene Læreboka Jobbe alene Mange kilder Samarbeid Mange kilder Utvikle i samarbeid med andre Pedagogiske metoderLærerstyrt undervisning Aktivitetsorientert undervisning Problem-, case, og aktivitetsorientert undervisning MålsetningRett svar Resonnering med begreper Resonnering med begreper i ulike læringsfellesskap Ind/gruppeIndividuelt arbeid Systematisk arbeid i grupper EvalueringPrøver med vekt på gjengivelse, enkeltdeler ikke sammenhenger Opptatt av begreper og sammenhenger Prosjektfremleggelser mappevurdering, aksjonsforskning

5 Hjemmeoppgaven

6 Hvorfor veiledning på hjemmeoppgaven? Handling Kunnskap - Fra egne erfaringer - Andres erfaringer - Teori Etisk/politisk rettferdiggjøring P1 P2 P3 ”PYT” PRAKSIS

7 ”Metode” Konkret erfaring Hva skjer? Tilbakeblikk og refleksjon Hva skjedde? Generalisering Skal jeg lære noe? Planlegge ny gjennomføring Endre adferd? Kolb et al.

8 Kollegaveiledning

9 Dette skal vi lære 1.Hva er kollegaveiledning? 2.Målsetning med veiledning 3.Verktøy og forholdningssett: Å strukturere veiledning i faser Veiledningsgrunnlag Samtaleformer

10 Hva er veiledning? (Handling-og-refleksjon-modellen) … veiledning er en arbeidsmåte som sikter mot å utvikle den profesjonelle kunnskapsbasen hos den enkelte gjennom refleksjon over handling.

11 Kollegaveiledning Foregår når to eller flere kolleger jevnlig og over tid møtes for å reflektere over yrkesmessige problemer de står oppe i (…), forhold som har betydning for deres arbeid. Ofte brukes veiledningsgrunnlag Samtalen er verktøyet

12

13 Hva samtales det om? Erfaringene til veisøker, på godt og vondt Utgangspunktet er veisøkers opplevde problem Det veisøker ønsker å ta opp Uttrykkes ofte i et veiledningsgrunnlag

14

15 Hvordan strukturere veiledning? (Se Inglar 1997, side 83-101 og Försvarsmakten, side 260-264) Kontakt ”Kontrakt” Forberedelser Gjennomføring Vurdering Avslutning FørveiledningEtterveiledningGjennomføring

16 Tillitt og respekt Skaper mistillit i deg Skaper tilbaketrek ning til meg og mitt Nytteløst (ingen relasjon) Du er Jeg er OK Ikke OK OK Ikke OK

17 Åpnere Fortell mer … Dette er interessant … Hva synes du selv …? Fortell nå alt fra begynnelse til slutt Hva mener du egentlig om dette? Dette høres ut til å være vanskelig.. Stoppere Befale, dirigere Advare, true Formane, moralisere Gi råd, forslag Dømme, kritisere Avlede, spøke vekk Trekke seg unna Latterliggjøre Finne årsaker for den andre Undervise, oppdra (F. Gravem, kompendium i veiledning)

18 Aktiv lytting Ikke-verbalVerbal ansiktsuttrykk kroppsspråk berøring stillhet stemmens klang øyekontakt stille spørsmål sammenfatte speile følelser bruke pauser oppmuntre parafrasere

19 Oppdrag: Mitt veiledningsgrunnlag Konkret erfaring Hva skjer? Tilbakeblikk og refleksjon Hva skjedde? Generalisering Skal jeg lære noe? Planlegge ny gjennomføring Endre adferd? Kolb et al.

20 Formidlingspreget rådgivning En foreskrivende strategi –Veilederen er sentral –Veisøker lyttende og mottakende –Ikke hensyn til veisøkers forutsetninger, oppfatninger og vurderinger –Oppskrift for handling /gir bruksanvisning

21 Prosessorientert veiledning En reflekterende strategi –Optimistisk tro på veisøker –Samtale og dialog –Hva er veisøker opptatt av? –Ser veisøker andre muligheter? –Veileder vil gi tilbakemelding etter veisøkers forutsetninger –Målet er å hjelpe veisøker til å ta egne, reflekterte valg –Handling før bruksanvisning

22 Kritisk orientert veiledning En reflekterende veiledningsstrategi –Veilederen kritisk og utfordrende Hva ønsker du å oppnå med det? Hvordan tror du andre vil like det? Hvorfor? –Driver veisøker mot videre tenkning –Felles refleksjon –Bringe inn andre(s) perspektiver

23 Evaluering av egen undervisning

24 Dette skal vi lære 1.Former for evaluering 2.Verktøy: ”De fem evalueringsspørsmålene” 3.Metoder man kan bruke 4.Oppdrag: Lag ditt eget evalueringsopplegg

25 Man kan velge mellom to fokus 1.Individevaluering 2.Systemevaluering –Skolen / Institusjonen –Hele studier –Forelesningsrekke –Enkeltøkt (Ulstrup Engelsen 2002)

26 Verktøy: De fem evalueringsspørsmålene 1.Hvem skal gjennomføre evalueringen? 2.Hva skal evalueres? 3.Hvorfor skal det evalueres? 4.Når og hvor ofte evaluere? 5.Hvordan gjennomføre evalueringen? (Handal 1996)

27 Hvem skal evaluere? Du, seksjonen, oppdragsgiver, andre interessenter? Bør det være et felles tiltak? (Handal 1996)

28 Hva skal evalueres? Hva er det vi virkelig trenger å vite noe om? –Kritiske faktorer –Det vi har mulighet til å gjøre noe med –Det vi tror har betydning for læringen –Det vi faktisk komme til å ta hensyn til Hva mener de ulike interessentene? (Handal 1996)

29 Hvorfor skal det evalueres? Hva skal evalueringen være til for? –Kontroll –Utvikling –Annet?

30 Når og hvor ofte bør vi evaluere? Underveis? Til slutt? Begge deler? (Handal 1996)

31 Hvordan gjennomføre evalueringen? Formell eller uformell Kvalitativ eller kvantitativ (Handal 1996)

32 Andre ting vi må vurdere Anonymitet viktig? Representativitet viktig? Bearbeiding og rapportering, til hvem? (Handal 1996)

33 Metoder Skriftlig, for eksempel QB –Spørreskjema med bundne svar –Spørreskjema med bundne og åpne svar –Spørreskjemaer med åpne svar Samtale og intervjuer –Smågrupper, referansegrupper (Handal 1996)

34 Oppdrag Ta utgangspunkt i undervisningsoppdraget du gjennomførte i mellomperioden, eller ett du skal ha i fremtiden, og tenkt deg at du skal lage et opplegg for evaluering. Opplegget skal –vise begrunnede svar på evalueringsspørsmålene –vise spørsmålsstillinger du vil bruke i et spørreskjema, gruppeintervju eller annet (du velger metode for evaluering selv)

35 Kilder Franke-Wikberg, S. og Ludgren, P. 1980. Stockholm: Wahlström og Widstrand Handal, Gunnar. 1996. Studentevaluering av undervisning. Cappelen Akademisk Ulstrup-Engelsen, B. 2003. Kan læring planlegges? Oslo: Universitetsforlaget

36 Nettressurser

37 Dette skal vi gjøre 1.Lære søkestrategier 2.Lære hvordan ”bokmerke” 3.Undersøke en smart samling (tekst, lyd, foto, video med mer) 4.Lære litt om opphavsrett 5.Løse oppgaver

38 Søkestrategier Video ”In plain english”: http://www.youtube.com/watch?v=CWHPf 00Jkqg Noter underveis!

39 Jeg fant jeg fant! En smart samling: http://www2.usit.uio.no/it /dlo/ressurssamling/jegfa nt/index.html

40 Sjekk opphavsrett! Mer om dette: http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses


Laste ned ppt "Voksenpedagogikk Samling 2 21. oktober 2009. Målsetninger Dere skal bli kjent med en enkel metode for kollegaveiledning som dere kan bruke for å utvikle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google