Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 EiT 2006/2007 Fasiliteringens kunst – kontakt, tillit og relasjonsbygging Hanne Charlotte Helgesen 7. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 EiT 2006/2007 Fasiliteringens kunst – kontakt, tillit og relasjonsbygging Hanne Charlotte Helgesen 7. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 EiT 2006/2007 Fasiliteringens kunst – kontakt, tillit og relasjonsbygging Hanne Charlotte Helgesen 7. oktober 2009

2 2 EiT 2006/2007 Rytme i forelesningen Læring i EiT Opplevelse, erfaring og refleksjon Hva kjennetegner effektive grupper Kriterier, verdier og grunnregler Deg i rollen som fasilitator Observere, lytte og gi tilbakemelding

3 3 EiT 2006/2007 Teamarbeid i arbeidslivet Kjennetegn ved lønnsomme organisasjoner og arbeidstakere: –Kultur for læring –Kontinuerlig forbedring –Tilpasning –Evne til å jobbe i tverrfaglige grupper –Leverer resultater

4 4 EiT 2006/2007 Læringsmålene i EiT Studentene i EiT skal: 1: Trene på å anvende sin fagkompetanse 2: Utvikle sine evner i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling Praksisarena: En tverrfaglig gruppe i en EiT landsby Bidrag i læringsprosessen: Rammer i emnet, opplegg i landsbyen og fasilitering av dere

5 5 EiT 2006/2007 Pedagogisk grunnsyn i EiT ”Learning by doing” Tar utgangspunkt i egne handlinger og opplevelser. Studentene gjør sine erfaringer tilgjengelig for refleksjon i fellesskap med andre Læring på to nivå saksorientert og faglig prosessuelt, relasjonelt og personlig

6 6 EiT 2006/2007 ”Skal en bidra til utvikling av deltakerens evne til å lære gjennom erfaring, må vi ta deres assosiasjoner, opplevelser og erfaringer på alvor” sitat Arild Guldbrandsen (1997)

7 7 EiT 2006/2007 Øvelse 1:Trygghet Tenk på en gang du følte deg trygg i en læringssituasjon. Hva kjennetegnet situasjonen? Hvordan merket du at du var trygg? Hvordan følte du deg? Noter stikkord for deg selv. Del i små grupper på 2 eller 3. Lag forslag til hva dere kan gjøre i egen landsby for å etablere trygghet i dere selv og hos studentene i landsbyen

8 8 EiT 2006/2007 Fasilitering Din viktigste oppgave er å: –bidra til å utvikle et trygt læringsklima i landsbyen –være en rollemodell for konstruktive måter å kommunisere på –belyse dynamikken i studentgruppene slik at studentene selv kan se det samspillet de inngår i

9 9 EiT 2006/2007 Du er ROLLEMODELL for studentene i EiT

10 10 EiT 2006/2007 “Fasilitering er en prosess der en nøytral og akseptert person, uten besluttningsautoritet, diagnostiserer og intevenerer i en arbeidsgruppe med den hensikt å øke effektiviteten i samarbeidet.” Sitat Roger Schwarz (2002)

11 11 EiT 2006/2007 Hva må en fasilitator vite om grupper? En fasilitator bør ha kjennskap til: –Hvordan grupper utvikler seg –Hva slags type atferd du kan møte i en gruppe –Hva som kjennetegner en effektiv gruppe Hva kan vi bruke dette til? -Gi retningslinjer for gruppebygging -Diagnostisere -Motivere

12 12 EiT 2006/2007 Arbeidsgruppe ”En arbeidsgruppe er en samling mennesker med spesifikke gjensidig avhengige roller, som sammen er ansvarlige for å produsere et resultat” Sitat Roger Schwarz (2002)

13 13 EiT 2006/2007 En gruppe er effektiv når.. den oppfyller eksterne standarder og krav samarbeidet er på en måte som gjør at gruppen greier å jobbe sammen over tid arbeidet i gruppen bidrar til vekst og trivsel hos de som inngår i den den tilpasser seg sine omgivelser

14 14 EiT 2006/2007 3 kriterier for effektivitet Prestasjon/Produksjon Prosess Personlig

15 15 EiT 2006/2007 Kjennetegn ved effektive grupper Felles visjon Klare mål God gruppekultur Uttalte gruppenormer Motiverende gruppeoppgave Klare ansvarsområder Hensiktsmessig tidsbruk

16 16 EiT 2006/2007 Effektiv oppgaveløsning En effektiv gruppe har systematiske problemløsningsprosesser Identifiserer problemområder Vurderer mulige løsninger Velger og iverksetter løsning Evaluerer arbeidsprosess og resultat

17 17 EiT 2006/2007 Beslutningsprosesser Involverer mange Deler all relevant informasjon Alle føler seg forpliktet

18 18 EiT 2006/2007 Konflikthåndtering Positiv holdning Tro på hverandre Åpenhet og bevissthet rundt egne mangler Konflikten blir løst slik at den forblir løst Alle forstår konfliktens ”hvorfor” og ”hvordan” Gruppen lærer av sine erfaringer og tar dette med seg videre

19 19 EiT 2006/2007 Øvelse 2: Deg som fasilitator Lag en oversikt over de ulike delrollene dine. Hanne: foreleser, mor, venninne, kollega, prosessleder osv,osv Legg til adjektiv som beskriver de ulike delrollene. Gjerne flere enn ett. Se adjektivene som ressurser iht fasilitatorjobben. Hvilke ressurser har du? Del med sidemann Ser du noen utfordringer?

20 20 EiT 2006/2007 Forelesning 2. oktober ”Gruppedynamikk og gruppeledelse” Si bare 10 % av det du tenker når du observerer gruppene Start med å gi tilbakemeldinger på gruppenivå Det beste er at noen i gruppa du fasiliterer tematiserer det som er viktig å få satt ord på Du skal hjelpe gruppa til å finne egne løsninger – ikke løse oppgavene for dem Nøytralitet/distanse i rollen

21 21 EiT 2006/2007 Fasilitatorferdigheter Se –Sanke informasjon og få tak i egne antagelser Lytte –sanke informasjon, aktivere egne antagelser og anerkjenne den andres eksistens Tilbakemelde –Systematisere informasjon og gi dine antagelser tilbake til gruppa

22 22 EiT 2006/2007 Se Observere uten fortolkning Tilstrebe nøytralitet Blindsone fenomener

23 23 EiT 2006/2007 Lytte Indre lytting Fokusert lytting Global lytting

24 24 EiT 2006/2007 Når du intervenerer Det gyldne øyeblikk – når døra står på klem Du eier ikke Sannheten – gi slipp og følg gruppa Bruk plumpemuskelen – det er lov å feile

25 25 EiT 2006/2007 Hvordan tilbakemelde Stille spørsmål –Ikke for å tilfredsstille din nysgjerrighet, men for å bringe de du snakker med videre Gi oppsummeringer –Ikke for at du skal overbevise gruppa om at du har rett, men for å bringe gruppa videre compassion

26 26 EiT 2006/2007 Ulike spørsmålstyper Åpnende modus: Hvem, Hva, Hvor, Hvordan –Spørsmål som får de andre til å forteller mer. Gi de andre tid til å tenke seg om og svare Spør igjen hvis de unngår spørsmålet Lukkende modus –Spørsmål som kan besvares med JA eller NEI –HVORFOR spørsmål

27 27 EiT 2006/2007 Rapport Du setter ord på det du har observert, dine egne tolkninger av situasjonen og hva du bygger tolkningen dine på. Du sjekker om dine antagelser stemmer med gruppa.

28 28 EiT 2006/2007 Grunnverdier Du er åpen og ærlig Du vil ”den andre” godt Du er inviterende Du står for det du mener Du lytter til andres meninger

29 29 EiT 2006/2007 Grupperegler for EiT 1: Sjekk antagelser og slutninger 2: Del all relevant informasjon 3: Bruk eksempler og bli enige om hva begreper betyr 4: Forklar hvordan du tenker og hva du vil oppnå 5: Fokuser på interesse og ikke standpunkt 6: Kombiner egeninteresse og utforskning 7: Samarbeid om å finne løsninger og vær åpen for meningsforskjeller 8: Diskuter “ikke-tema” 9: Bruk en beslutningsprosedyre som sørger for den forpliktelsen som trengs

30 30 EiT 2006/2007 Gruppereglenes hensikt Leder blikket – ”EiT brillen” Gir retningslinjer for fasilitator Er retningsgivende for gruppa

31 31 EiT 2006/2007 videre opplæring for deg … Fasilitering i praksis i starten av november Todagersseminar i slutten av november Valgfrie halvdagsseminar Påmelding

32 32 EiT 2006/2007 ”Vi er henvist til å leve i relasjoner, og disse skapes ikke og fungerer ikke uten tillit. Tilliten er dermed ikke noe vi kan velge bort. Det er tillitsbruddet som er overlatt til våre valg. Når relasjoner ikke fungerer uten tillit, vil heller ikke en gruppe kunne fungere uten” Kvalsund og Meyer, 2005.


Laste ned ppt "1 EiT 2006/2007 Fasiliteringens kunst – kontakt, tillit og relasjonsbygging Hanne Charlotte Helgesen 7. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google