Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Bjørn Sortland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Bjørn Sortland."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 www.ntnu.no/eit Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Bjørn Sortland

2 2 www.ntnu.no/eit Hvor fornøyd er studentene med EiT? 90 prosent er fornøyd

3 3 www.ntnu.no/eit Som landsbyleder hva ønsker du å vite om EiT? Om intensjonen med emnet Hvilke forventninger det stilles til deg som landsbyleder? Hva vi fortalte til studentene på informasjonsmøtet? Om opplæringen av undervisningspersonalet Møtetid: 12 - 14

4 4 www.ntnu.no/eit Eksperter i team Et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektsamarbeid. Obligatorisk i alle program på høyere grad ved NTNU Våren 2012: 2050 studenter fordelt på 73 landsbyer EiT-boka side 22

5 5 www.ntnu.no/eit Erfaringslæring i EiT Samarbeid om prosjektet Felles refleksjon over egne handlingsmønstre og væremåte Felles forståelse av effekten av gruppas handlinger Trene på å endre/forsterke egne handlingsmønstre og væremåte Fra Kolbs modell side 18 i EiT-boka

6 6 www.ntnu.no/eit Samarbeidskompetanse Gruppemedlemmene er bevist på hvordan de: - kommuniserer - planlegger - beslutter - løser oppgaver - håndterer uenigheter - forholder seg til faglige og personlige forskjeller I emnebeskrivelsen i EiT-boka side 22

7 7 www.ntnu.no/eit Studentenes læringsutbytte våren 2011 I hvilken grad har du utviklet deg på følgende områder:

8 8 www.ntnu.no/eit Hvordan presenterte vi samarbeidskompetanse til studentene på informasjonsmøtene? Informasjonsmøter for studentene: På norsk: 20. september for om lag 450 studenter i F1 på Gløshaugen 21. september for om lag 100 studenter i D15 på Dragvoll På engelsk: 21. september for om lag 300 studenter i EL5 på Gløshaugen

9 9 www.ntnu.no/eit Dere velger ut konkrete samarbeidssituasjoner i prosjektarbeidet Dere reflekterer i gruppa over hvordan handlinger og væremåter påvirker samarbeidet i gruppa. Dere iverksetter tiltak for å forbedre samarbeidet (forsterker eller endrer) Lære studentene å samarbeide Vanlige motforestillinger: Vi har jobbet i grupper helt fra barneskolen På vårt studium jobber vi teambasert hele tiden Jeg kan komme i en gruppe med en som ikke bidrar Vi fortalte studentene:

10 10 www.ntnu.no/eit To perspektiver i samme undervisning Refleksjon over samarbeids- prosessen Prosjektarbeidet

11 11 www.ntnu.no/eit Hva er resultatet av teamarbeidet? (Det berørte vi ikke i informasjonsmøtet for studentene.)

12 12 www.ntnu.no/eit Refleksjon over samarbeids- prosessen Prosjektarbeidet Teamarbeid LæringTrivsel Leveranse Hjertø 2008

13 13 www.ntnu.no/eit Undervisningen Prosjektdel Landsbyleder har ansvar for tilrettelegging og veiledning av studentgruppenes prosjektarbeid. Prosessdel (utvikling av samarbeidskompetanse) Læringsassistentene fasilitering studentgruppene når de samarbeider om prosjektet Samarbeid om undervisningen Landsbyleder må støtte læringsassistentene i deres arbeid

14 14 www.ntnu.no/eit Fasilitering Hensikten er å stimulere til refleksjon om hvordan studentene samarbeider. Læringsassistentene observerer samarbeidet i gruppen mens de arbeider med prosjektet, og underveis deler de sine observasjoner med studentene. Studentene blir bevisste på hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter etc. Med utgangspunkt i dette kan studentene forsterke sider ved samarbeidet som fungerer bra, og forbedre sider ved samarbeidet som fungerer dårlig. Dette kaller vi samarbeidskompetanse. og eventuelt landsbyleder

15 15 www.ntnu.no/eit Hvordan kan prosjektarbeidet og utvikling av samarbeidskompetanse virke sammen i din landsby?

16 16 www.ntnu.no/eit Læringsassistenten – din nærmeste kollega Læringsassistentene er ansatt av EiT-staben i en 120 timers stilling. (31 timer opplæring, og gjennomsnittlig 6 timer pr landsbydag) Forventninger til LA i vårsemesteret: - inngå i planleggingen av undervisningen - fasilitere studentgruppene - ta i mot veiledning fra undervisningsassistentene - delta i fellesmøter i klyngen Vær oppmerksom på: - andre oppgaver må lønnes av LL - LA er ikke ansatt som din assistent (koke kaffe, kopiere etc.) - prøv å legg til rette for studierelatert fravær - Åre-tur og lignende er ikke akseptabelt fravær, - LA skal ikke involveres i sensur Se EiT-boka side 40

17 17 www.ntnu.no/eit Forventninger til deg som landsbyleder Setter deg inn i emnebeskrivelsen og EiT-boka Deltar på kurs og seminarer som utvikler deg som landsbyleder Planlegger og gjennomfører landsbydagene i samarbeid med læringsassistentene Er til stede i landsbyen Leder landsbyen og følger opp studentgruppene Støtter læringsassistentene i deres arbeid Deltar på sensurseminar og sensurerer

18 18 www.ntnu.no/eit Hva tenker du om arbeidet i landsbyen? - den erfaringsbaserte læringsformen - samarbeidet med læringsassistentene - personlig utvikling

19 19 www.ntnu.no/eit Opplæring av undervisningspersonalet Heldagsseminar for læringsassistenter: Fasilitering i praksis Halvdagsseminar (Forelesning med Are Holen): Gruppedynamikk – fokus på observasjonsteknikk Todagersseminar Fasilitering og gruppesamspill Halvdagsseminar: Engelskspråklig landsby Halvdagsseminar for landsbyledere Sensurering av prosessrapporter Se på nettsiden for landsbyledere: http://www.ntnu.no/eit/landsbyleder EiT-boka s 9 NB Endring i dato


Laste ned ppt "1 Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Bjørn Sortland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google