Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På rett vei Skattehjelpen Visste du at Skatteetaten har opprettet egne «ryddegrupper» for å bistå dem som ikke klarer å ivareta sine interesser overfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På rett vei Skattehjelpen Visste du at Skatteetaten har opprettet egne «ryddegrupper» for å bistå dem som ikke klarer å ivareta sine interesser overfor."— Utskrift av presentasjonen:

1 På rett vei Skattehjelpen Visste du at Skatteetaten har opprettet egne «ryddegrupper» for å bistå dem som ikke klarer å ivareta sine interesser overfor skattemyndighetene? Vi kaller oss Skattehjelpen.

2 Fra SKDs retningslinjer av 07.04.2011: ”Skattehjelpen skal ha ansvaret for koordinering av regionens innsats rettet mot skattytere som av ulike årsaker ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter overfor skattemyndighetene.”

3 3 Skattehjelpen har to oppdrag: 1.Reparasjon: Hjelpe enkeltpersoner 2.Forebygging: Forhindre at personer skal måtte trenge hjelp

4 4 Målsettinger for Skattehjelpen Vi fastsetter så riktig skatt som mulig! Skattyter betaler skatt så langt han makter! Hjelp til selvhjelp: skattyteren klarer seg selv heretter

5 Målgruppen er skattytere/ avgiftspliktige som 5 ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser eller ivareta sine interesser, og som derfor har fått skatte- /avgiftsgjeldsproblemer, men som er villig til å prøve å gjøre opp for seg

6 6 Skattehjelpen skal prioritere saker med skjønnsfastsatte krav redusert betalingsevne og gjeldsproblemer som følge en særlig vanskelig livssituasjon

7 Særlig vanskelig livssituasjon Psykiske problemer Rusmisbruk Egen eller nær families sykdom Dødsfall i familie Tap av inntekt Samlivsbrudd Fengselsopphold m.m. 7

8 8 Skattehjelpen er en ordning for saksbehandlingen – Vi har ingen særskilte fullmakter Veiledning Fastsetting av riktig skatt og avgift i samsvar med regelverket Lemping/ettergivelse/betalingsordning etter skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2

9 Hvem kan vi hjelpe? Skattytere som har blitt skjønnslignet i ett eller flere år og som har et ønske om å rydde opp, men som har problemer med å klare det på grunn av sin livssituasjon, f.eks. sykdom og sosiale problemer. Vi hjelper både lønnsmottakere, trygdede, pensjonister og selvstendige næringsdrivende (men ikke juridiske personer, som AS, DLS, NUF osv.) 9

10 Hva vi kan gjøre: Vi tar kontakt med skattyteren, gjerne på telefon, slik at han/hun får én person i Skatteetaten å forholde seg til. Vi tar gjerne en samtale med skattyteren over bordet slik at han/hun får lagt frem sin sak. Hvis vi finner grunnlag for det, kan vi rette ligningen bakover i tid for inntil 10 år. Grunnlaget for merverdiavgift kan også bli vurdert og eventuelt rettet. Eventuelt fjerne tilleggsskatt og -avgift 10

11 Hva vi kan gjøre mer: Vi bidrar til at skattyteren får sendt inn slettemelding til Enhetsregisteret/ Merverdiavgiftsregisteret. Vi bistår med å søke ettergivelse/ betalingsutsettelse/gjeldsordning etter skattebetalingsloven Vi kan rette grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt for inneværende år Vi kan følge opp de som fremdeles har plikt til å levere selvangivelse neste år 11

12 Hva vi kan gjøre enda mer: Vi informerer om mulighetene til å søke om offentlig gjeldsordning og ettergivelse Vi kan bistå med å opprette nødvendig kontakt til andre myndigheter –Kemneren i hjemkommunen –Namsfogden –Gjeldsrådgivere i NAV 12

13 Hva vi ikke gjør: Vi fører ikke regnskap for skattyteren. Vi kan vanligvis heller ikke gjøre noe med inntektsår hvor vedkommende har hatt bokettersyn/ etterkontroll. Skattehjelpen ikke har fått noen spesialfullmakter, men forholder seg til Skatteetatens lovverk og bestemmelser. Skattyter må selv søke nytt skattekort, slette firma, osv. Vi kan bare veilede. Skatt for inneværende år vil vi som hovedregel henvise til Skatteopplysningen tlf 800 80 000 13.

14 Veiledning: Hjelp til selvhjelp Hva kan skattyter bidra med selv? –Dokumentasjon, sykemeldinger, regnskaper, kontoutskrifter –Regnskapsfører –Sletting/utmelding av Enhetsregisteret Viljen til å gjøre opp for seg –Vilkår for å få skattehjelp Etterlevelse i fremtiden –Ta kontakt før fristene for å levere selvangivelser og terminoppgaver går ut 14

15 Ikke alle kan få skattehjelp Kemneren i Oslo: Hva med alle dem som ikke er i en særlig vanskelig livssituasjon, men likevel ikke klarer å ivareta sine egne interesser? –Rotekoppene blant oss… Viktig at noen tar tak i dem før skattekravet fører dem inn i en vanskelig livssituasjon… 15

16 Forskjellsbehandling? For å behandle alle likt, må man noen ganger behandle dem forskjellig: 16

17 Enkelte tips... Ved gjeldsordning, husk å be om nytt skattekort Konkret sak: «Denne personen har fått restskatt på kr 52 000 fordi skattekortet hennes har vært feil. Hun lå inne på forskudd 2014 med gjeldsrenter på kr 168 000. I 2014 har hun ikke betalt gjeldsrenter pga gjeldsordning. Det er klart det blir restskatt da. De som innvilger gjeldsordning, må opplyse skattyter om at han/hun må endre skattekortet sitt for inneværende og påfølgende år. Det blir helt håpløst for skattyter å betjene denne restskatten, og vi får ikke bidratt med noe. Restskatten er reell. Jeg skal be s/y om å søke om lemping.» Hva kan skattyter bidra med selv? Hva finnes av dokumentasjon? Legeerklæringer, soningserklæringer, o.l. må skattyteren selv innhente Kan NAV gi stønad til regnskapsfører? Hva kan brukes i stedet for regnskap? Slett firma hvis man ikke skal drive Både Altinn (Brønnøysundregisteret) og MVA-registeret Bedre å spørre en gang for mye! Skattehjelpen er et lavterskeltilbud – bruk gjerne kontaktlisten! September er en travel måned for Skattehjelpen Skjønnsligninger : Ingen hastesaker Vi er ikke profesjonelle hjelpere på annet enn skatt/avgift! 17

18 18 Oppgave: Finn «knappen» til Skattehjelpen!

19 19 Oppgave: Finn «knappen» til Skattehjelpen!

20 Kontakt oss på: E-post til Skattehjelpen: Skatt sør: skattehjelpen.sks@skatteetaten.noskattehjelpen.sks@skatteetaten.no Skatt vest: skattehjelpen.skv@skatteetaten.noskattehjelpen.skv@skatteetaten.no Skatt øst: skattehjelpen.sko@skatteetaten.noskattehjelpen.sko@skatteetaten.no Skatt Midt-Norge: skattehjelpen.skm@skatteetaten.noskattehjelpen.skm@skatteetaten.no Skatt nord: skattehjelpen.skn@skatteetaten.noskattehjelpen.skn@skatteetaten.no Telefonnummer 800 80 000 Internett: www.skatteetaten.no 20

21 21 Kontaktpersoner Skattehjelpen i Skatt øst NavnKompetanseKontorstedTelefonnrMobilnrE-post-adr Felles Skattehjelpen Skatt øst 917 32 488 skattehjelpen.sko@skatteetaten.no Tor AkselsenFastsettingLillestrøm66 93 34 65945 37 520tor.akselsen@skatteetaten.no Tore I JohannessenFastsettingSarpsborg69 97 21 25954 99 803tore.johannessen@skatteetaten.no Trond EriksenFastsettingLillestrøm66 93 35 11945 37 534trond.eriksen@skatteetaten.no Siw BergsengFastsettingSki64 85 11 33 siw.bergseng@skatteetaten.no Jarl StorakerForebyggende veiledningSki64 85 11 83 jarl.storaker@skatteetaten.no May Sandås VestliFastsettingLillestrøm66 93 34 16409 15 612may.vestli@skatteetaten.no Bente GaustadInnkreving (ettergivelse)Oslo23 17 93 14945 37 383bente.gaustad@skatteetaten.no Britt BratsbergInnkreving (ettergivelse)Oslo23 17 93 41 britt.bratsberg@skatteetaten.no May Elisabeth GjelstadInnkreving (ettergivelse)Oslo 945 30 706may-elisabeth.gjelstad@skatteetaten.no Hans-Henrik HartmannUnderdirektørOslo 917 32 488hanshenrik.hartmann@skatteetaten.no


Laste ned ppt "På rett vei Skattehjelpen Visste du at Skatteetaten har opprettet egne «ryddegrupper» for å bistå dem som ikke klarer å ivareta sine interesser overfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google