Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bokoordinatorprosjektet Seminar 3. desember 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bokoordinatorprosjektet Seminar 3. desember 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bokoordinatorprosjektet Seminar 3. desember 2010
Skatt Øst v/ avd.direktør Inger-Berit Andersen

2 Skatteetaten – tittel på presentasjonen

3 Nye anmeldelsesrutiner
Generelt: Positivt med samarbeid mellom politi/påtalemyndighet, skatteetaten og bostyrerne Viktig å finne gode og praktiske samarbeidsformer som kan bidra til at de ”riktige” sakene blir behandlet strafferettslig Skatteetaten har samme utfordring som bostyrerne når det gjelder politiets kapasitet til strafferettslig behandling av ”våre” saker (noe varierende fra distrikt til distrikt). Skatteetaten – tittel på presentasjonen

4 Lovbrudd på områder hvor det offentlige er fornærmet
Konkursrådets brev av 2. febr til Skatt øst: Forslag: ”Bostyrer anmelder ikke straffbare forhold som vedrører skatt og avgift, men sender melding til kontrollmyndigheten for videre saksbehandling, og evt. anmeldelse til politiet” Skatt øst svar av 11.febr. 2009: Støttet ikke forslaget – for omfattende og svært uheldig dersom bostyrers undersøkelsesplikt etter § 120 begrenses Skatteetaten – tittel på presentasjonen

5 Hva har skjedd siden 2009? Prøveprosjekt med bo-koordinator og innberetning av skatte- og avgiftssaker Bostyrer anmelder ikke straffbare forhold vedr. manglende selvangivelser m/vedlegg, merverdiavgiftsoppgaver og manglende innbetaling av forskuddstrekk, men sender melding til skattemyndigheten for videre saksbehandling og evt. anmeldelse Skatt øst vurderer anmeldelse for manglende oppgaver tilknyttet skatt og mva Oslo kemnerkontor vurdere anmeldelse for manglende innberetning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt innbetaling av forskuddstrekk Skatteetaten – tittel på presentasjonen

6 Skatteetatens anmeldelsesinstruks
Skatt østs vurderinger må skje i samsvar med gjeldende instruks (pt. under revidering) for overtredelse av ligningslov, folketrygdlov, merverdiavgiftsloven og regnskapslovgivningen For overtredelse av skattebetalingsloven gjelder egen instruks fastsatt av Finansdepartementet. Skatteetaten – tittel på presentasjonen

7 Hva med andre straffbare forhold på skatte- og avgiftsområdet?
Skatt øst undersøker om vi har kontrollaktiviteter på gang hos konkursdebitor Boinnberetningen anses som ”impuls” og vurderes i forhold til egen kontrollaktivitet Hvordan utvikle et godt samarbeidet med bokoordinator? Skatteetaten – tittel på presentasjonen


Laste ned ppt "Bokoordinatorprosjektet Seminar 3. desember 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google