Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunde - Bransjemøte Rekvisita og forbruksvarer til laboratorier 15. Januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunde - Bransjemøte Rekvisita og forbruksvarer til laboratorier 15. Januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunde - Bransjemøte Rekvisita og forbruksvarer til laboratorier 15. Januar 2013

2 Mål for bransjemøtet UiO som kunde (organisering, fagfelt osv.) E-handel v/ Jon Petter Sjølund Anskaffelser innen kategorien laboratorierekvisita i 2013 Utarbeidelse av tilbud – viktige tips Etisk forsvarlig handel UiOs forståelse av eksisterende standarder i markedet – avklaring Diverse

3 Mål for bransjemøtet Skape tilstrekkelige og likeverdig forståelse hos leverandørene for hvilket behov vi ønsker å dekke Skaffe nødvendig markedsinformasjon for å utarbeide rimelige krav Øke vår forståelse for hvordan vi best kan beskrive våre behov –Hensiktsmessig produktgruppeinndeling –Tilstrekkelig detaljgrad Bidra til konkurranse, forutsigbarhet og likebehandling

4 UiO som kunde UiOs strategi for 2010-2020 har som hovedmål å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet Ca. 7000 ansatte og 27 000 studenter Minst 100 forskningsgrupper fordelt på ulike laboratorier Krevende kundegruppe (ustabilt behov, bundet av prosjekter, svært varierte problemstillinger, osv.) Lokalisert en rekke steder i Oslo og omegn; Blindern, Gaustad, Tøyen, Lørenskog osv.

5 UiO som kunde forts. Ulike former for varemottak –Fellesmottak og sentrallager –Mottak på de enkelte laboratorier med varierende, men generelt dårlig lagerkapasitet –Kombinasjon av de ovennevnte Stort spekter av fagområder representert Stadig i utvikling – anskaffelsene har ofte en viktig rolle i denne utviklingen

6 E-handel

7 Punch-out eller e-katalog? Punch-out Produktdata utveksles on-line med leverandørens nettbutikk. Transaksjonen gjennomføres IKKE på nettbutikken til leverandøren, men i PM! Leverandør sender en produktdata-fil til UiO (via markedsplassen). Data importeres til PM og oppdateres kun ved endringer. E-katalog Kjøper Leverandør

8 Ehandelsplattformen Innkjøpssystem UiO Anskaffelser.no (Capgemini / IBX) Søk etter varer og tjenester Godkjenning av handlekurv Kontering Sende bestilling Varemottak Fakturamatching Statistikk og rapportering Operatør Leverandøraktivering Godkjenning av innhold Formidling av katalog Formidling av bestilling Integrasjonsløsning for leverandør Leverandør Produksjon av innhold Opplasting av innhold Ordremottak Ordrebekreftelse E-faktura

9 Anskaffelser - produktgrupper Glass- og plastutstyr til flergangsbruk –Flasker, begerglass, erlenmeyerkolber, trakter, målesylindere, pipetter(glass), prøverør/glass, kar og beholdere, slipeglass/spesialglass, petriskåler, urglass, rørestaver osv. Plast- og glassutstyr for engangsbruk –Rør, begere, celledyrkningsplast, mikroskopirekvisita, PCR-rekvisita, dialysemateriell, pipetter, filter, spesialpapir, rekvisita til kryo, mikrotiterplater osv.

10 Anskaffelser – produktgrupper forts. Annet rekvisita –Veierekvisita, sprøyter, kanyler, slanger, «verktøy», rekvisita til homogenisering, fordamping, sikting, temperatur/pH-måling (strips), etiketter (spesial), penner (spesial), forsegling Kjemikalier – eget kunde-bransjemøte på et senere tidspunkt

11 Utarbeidelse av tilbud – viktige tips Overhold frister – ikke rom for subjektive vurderinger Gi innspill og still spørsmål! –Kan gjøre mindre endringer/suppleringer/ presiseringer i konkurransegrunnlaget –Spørsmål og svar annonseres i anonymisert form på Doffin –Feilaktige antakelser kan medføre avvisning Les konkurransedokumentene nøye. Legg spesielt merke til absolutte krav (produktkvalitet, tilbudsutforming, dokumentasjon, osv.).

12 Utarbeidelse av tilbud – viktige tips forts. Kun det som blir presentert i tilbudet blir vurdert og da kun det som kan knyttes til spørsmål/krav stilt i anbudet Fyll ut der det står «beskriv» - hvis vedlegg, henvis til hvilke vedlegg som gjelder det aktuelle punktet. Flere produktalternativer på en enkel produktlinje – vær oppmerksom på at dette må presenteres på en måte som gjør at oppdragsgiver kan gjøre en uavhengig vurdering – det er lov å legge inn flere tilbud.

13 Etisk forsvarlig handel Denne anskaffelsen inneholder produkter som ligger på DIFIs risikoliste (høy sannsynlighet for brudd på ILOs kjernekonvensjoner) Krav om etisk forsvarlig handel vil derfor bli stilt i anskaffelsen http://anskaffelser.no/tema/sosialt- ansvar/gjennomfore-konkurranse/hvor-kan-du- stille-kravhttp://anskaffelser.no/tema/sosialt- ansvar/gjennomfore-konkurranse/hvor-kan-du- stille-krav

14 UiOs forståelse av eksisterende standarder i markedet – avklaring Oppsummering av innspill fra leverandører

15 Individuelle samtaler For de leverandører som ønsker dette 30 minutter pr. leverandør Avholdes: 28. og 29. januar Påmelding: hilde.haug@admin.uio.nohilde.haug@admin.uio.no. Skriv: «Individuell samtale labrekvisita» i emnefeltet. Frist for påmelding: 21. januar. Bekreftelse med tidspunkt kommer etter fristen. Telefonmøter er også en mulighet

16 Velkommen til å gi tilbud!


Laste ned ppt "Kunde - Bransjemøte Rekvisita og forbruksvarer til laboratorier 15. Januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google