Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Releasedokumentasjon versjon 6.1 – Vedlegg 1. 1.2.1 –Begrenset tilgang til brukere uten sertifikat Hvis følgende innstillinger er satt for leverandøren:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Releasedokumentasjon versjon 6.1 – Vedlegg 1. 1.2.1 –Begrenset tilgang til brukere uten sertifikat Hvis følgende innstillinger er satt for leverandøren:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Releasedokumentasjon versjon 6.1 – Vedlegg 1

2 1.2.1 –Begrenset tilgang til brukere uten sertifikat Hvis følgende innstillinger er satt for leverandøren: 1. Kreve at alle leverandører må logge på med bruk av et gydlig sertifikat og 2. Begrenset tilgang for brukere uten gydlig sertifikat (omdirigeres til brukerprofilen for å kreve opplasting av et sertifikat) (Ny innstilling) Brukeren må laste opp et sertifikat på sin brukerprofil. Hvis det ikke eksisterer noe sertifikat, så vil han bli omdirigert til brukerprofilen og tvunget til å laste opp et sertifikat før han kan fortsette i løsningen

3 Hvis “Tillat innlevering flere ganger før fristen” er satt til NEI, så kan leverandøren bare sende tilbudet en gang. I tidligere versjoner når funksjonaliteten var satt til NEI så kunne ikke leverandøren ta tilbake innsendte tilbud. Den nye funksjonaliteten er slik at leverandøren kan trekke/ta tilbake tilbudet sitt etter innlevering 1.2.2 – Åpne for at leverandør skal kunne trekke tilbake tilbud også for konkurranser hvor flere innsendelser ikke er tillatt

4 1.2.2 – Åpne for at leverandør skal kunne trekke tilbake tilbud også for konkurranser hvor flere innsendelser ikke er tillatt Her kan du se at leverandør har sendt tilbudet. Tilbud kan ikke sende på nytt fordi kjøperen har satt innstillingen til "Nei" på flere tilbudsinnsendelser før fristen. Imidlertid kan leverandøren trekke (ta tilbake) hele tilbudet hvis han ikke ønsker å delta lenger - dette kunne han ikke gjøre tidligere

5 1.2.3 - Leverandør Java Basert digital signering – Firefox nettleser

6 1.2.3 - Leverandør Java Basert digital signering – Firefox nettleser Java komponent innstillinger

7

8 1.2.5 Auksjoner – kunne se om budgiver er pålogget

9 1.2.5 –Auksjoner – kunne se om budgiver er pålogget

10 1.2.6 - Meldinger – opplysning om eventuelle uleste meldinger og eventuelle meldinger som ikke er sendt

11 1.2.7 – Verdiangivelse ved besvarelse av spørsmål med enkelt og flere valgalternativer Gir en bonus for leverandør dersom det svares særskilt på spørsmålet og alternativene

12 1.2.8 –Innstilling for å kreve at dokument vedlegges til svar på spørsmål /krav Hvis avkryssingsboksen er huket av vil det gi leverandør et varsel hvis han ikke har lastet opp et dokument til dette spørsmålet

13 1.2.9 –Meldingsboks som varsler leverandør om ufullstendig/mangelfull besvarelse Den inneholder varsler om krav som ikke er utført/ oppfylt av leverandør, ellers vil det vises informasjon om leverandørens autoscore eller score tildelt av kjøper – forutsatt at kjøper har merket konkurransen som evaluert

14 1.2.10 –Avhuking for å merke en konkurranse som ferdig evaluert, og dermed la leverandør kunne se sin score Avhuking i boksen indikerer at tilbudet er evaluert av kjøper. Kjøpere krysser av denne hvis han mener at evalueringen er gjennomført, og han ønsker at leverandørene skal få se scoren fra evalueringen. Den enkelte leverandør vil kun få se sin egen score.

15 1.2.11 –Funksjon for å vise rangering og score hos den enkelte leverandør For å beregne og hente rangering og score for alle leverandører uten at hele siden må lastes på nytt

16 1.2.12 –På utvalgte sider (mest brukte) er det nå en egen knapp for å vise eller skjule instruksjoner (egne vinduer På spørsmålsdelen for leverandører så er instruksjonene nå gjemt og vil kun være synlige når leverandøren trykker på denne knappen. Instruksjonene vil bli skjult igjen hvis leverandøren trykker på knappen en gang til

17 1.2.13 – Funksjon for leverandørsøk er tilgjengelig direkte fra startsiden (hjemmesiden) Leverandørsøk direkte fra startsiden Nå kan du søke etter leverandører i databasen uten først å måtte opprette en RFQ i søkervinduet Dette for å minske risiko for at leverandører blir registrert dobbelt

18 1.2.14 –Mulighet for kontraktseier å lage zip-filer på alle dokumenter (for nedlasting hos leverandør) For å sikre ikke-diskriminering, og unngå etterspørsel / flaskehalser Når oppdragsgiver har lastet opp alle anbudsdokumenter, skal dokumentene zippes for å gjøre det enkelt for leverandører å laste dem ned Zippe- prosessen gjøres asynkront. Statusen Ikonet blir grønt når filen er tilgjengelig

19 1.2.16 –Forbedret mulighet til å spore konkurransedokumenter i revisjonsspor dokumentet lagt til: lenke til en visning som viser alle opplastede dokumenter (eksisterende funksjonalitet) i dette tilfellet er det bare ett dokument som er lagt til

20 1.2.16 –Forbedret mulighet til å spore konkurransedokumenter i revisjonsspor Dokumentet oppdateret (til en ny versjon): lenke til en visning som viser tidligere versjoner Aktuelle dokument er uthevet

21 1.2.16 – Forbedret mulighet til å spore konkurransedokumenter i revisjonsspor dokument fjernet: lenke til en visning som viser dokumentet historiikk Ikon indikerer at dokumentet er slettet, dokumentversjonen er fortsatt tilgjengelig for visning / nedlasting

22 1.2.16 –Forbedret mulighet til å spore konkurransedokumenter i revisjonsspor Interne dokumenter / handlinger er nå merket Intern '+ Dokumentbeskrivelse Disse handlingene vises ikke til leverandør

23 1.2.16 –Forbedret mulighet til å spore konkurransedokumenter i revisjonsspor leverandørsiden leverandør har akseptert invitasjonen og kjøper endret dokumentet etter aksept Dokument fra leverandør har blitt endret siden leverandørens innsendte forslag. En link til versjon historie vises (hvis tenderbox er åpnet): Bare gyldige versjoner som er opprettet etter innlevering er vist

24 1.2.16 –Forbedret mulighet til å spore konkurransedokumenter i revisjonsspor Dokument fra kjøper har blitt endret siden leverandør akseptert invitasjonen. En link til dokumentversjon vises: Hvis et dokument er endret på kjøpersiden og leverandøren har tilgang til dokumentet (dvs. at leverandøren har akseptert invitasjonen), kan leverandøren se historien om dokumentet i RFT revisjonsspor. Bare versjoner som er gyldige og skapt etter at den første leverandøren aksepterte invitasjonen er tilgjengelig., Det vil si at alle leverandører kan få tilgang til samme versjoner av kjøpers dokumenter

25 1.2.17 –Tre nye datoer Frist for avklaringer/spørsmål, Gyldigheten av anbudet og planlagt dato for kontraktstildeling Frist for avklaring / spørsmål Gyldigheten av anbudet (vedståelsesfrist) Planlagt dato for kontraktstildeling

26 1.2.17 –Tre nye datoer Frist for avklaringer/spørsmål, gyldigheten av anbudet og planlagt dato for kontraktstildeling Dette vises bare på leverandørsiden som informasjon Frist for avklaring av spørsmål. Denne datoen viser leverandører at ingen spørsmål vil bli besvart etter denne fristen Kjøperen s anmodning om gyldigheten av anbudet. Denne datoen viser hvilken dato kjøperen ønsker anbudet / tilbudet skal være gyldig Planlagt dato for kontraktstildeling.

27 1.2.18 –Meldinger med sideangivelse Sidenavigering

28 1.2.20 –Publiseringer på DOFFIN Oversettelse av kunngjøringer over terskelverdi Tre nye DOFFIN-skjemaer er implementer, disse skal brukes i forbindelse med publisering over terskelverdien. - A )Kunngjøring av konkurranse – over terskelverdien - B) Prior Information Notice – over terskelverdien - C) Kunngjøring av Kontraktstildeling – over terskelverdien Hvis oversettelsen skal utføres av Doffin så er det en systeminnstilling for dette (operatør eller virksomhetsnivå)

29 1.2.20 – Publiseringer på DOFFIN Oversettelse av kunngjøringer over terskelverdi

30 1.2.20 – Publiseringer på DOFFIN under EØS terskelverdi

31 1.2.20 – DOFFIN PUBLISERING Over terskelverdi

32


Laste ned ppt "Releasedokumentasjon versjon 6.1 – Vedlegg 1. 1.2.1 –Begrenset tilgang til brukere uten sertifikat Hvis følgende innstillinger er satt for leverandøren:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google