Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune 2005 - 2009 Anna Katrine Asprem Hvardal Fagsjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune 2005 - 2009 Anna Katrine Asprem Hvardal Fagsjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune 2005 - 2009 Anna Katrine Asprem Hvardal Fagsjef Konserninnkjøp og effektivisering Høringsmøte 06.01.05

2 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi –Styringsdokument for byrådet den enkelte byråd byrådsavdelingene kommunens virksomheter inkl. KF –Informasjon til kommunens samarbeidspartnere og leverandører –Strategien skal legges til grunn for virksomhetsspesifikke tiltaksplaner Målgruppe

3 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Strategien bygger på Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Rammebetingelser Uavhengige undersøkelser Intervjuundersøkelse i utvalgte virksomheter Oppsummering av nåsituasjonen

4 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Rammebetingelser Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Markedet –leverandørenes markedsmakt øker –kortere levetid på produkter/tjenester Lover, regelverk og instrukser –høy endringstakt – økt fokus grunnet klageinstanser Miljø, sosiale og etiske krav –økende bruk av ikke-økonomiske tildelingskriterier –eventuelle merkostnader

5 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Rammebetingelser Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Delegasjonsprinsipper –stor grad av desentralisering Veilederen –felles metode for gjennomføring av anskaffelsesprosessen Samkjøpsmodellen –størrelse for å utnytte potensialet

6 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Rammebetingelser Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Konkurranseutsetting og bestiller/utfører- organisering –økt andel tjenestekjøp –økt bruk av kontraktsstyring Eiendomsreformen, opprettelse av KF –samling av ressurser og kompetanse –samordning av volum Etikk

7 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten –Fortsatt prioritering av anskaffelsesområdet i sentral politisk og administrativ ledelse –Nødvendig prioritering av anskaffelsesområdet i BU’ene og virksomhetenes administrative ledelse Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Utfordringer

8 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten –Tilstrekkelige og dedikerte ressurser –Vilje til økt samordning i virksomhetene –Finansiering av kompetanseøkende tiltak –Ta i bruk og følge opp måltall Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Utfordringer

9 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten –Økt utarbeidelse av verktøy og metoder –Benytte de muligheter som ligger innenfor velfungerende markeder –Etablere samarbeidsrelasjoner som styrker kommunens markedsmakt og tilfører kompetanse Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Utfordringer

10 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Organisering Gjennomføring Virkemidler Verdiskaping Organisering av anskaffelsesfunksjonen Etikk i gjennomføring av anskaffelsesprosessen Miljø, sosial og etisk ansvarlig handel Konkurransevirkemidler Formalisering av anskaffelser Oslo kommunes ”veileder i anskaffelser” Veileder for investeringsprosjekter Bestillingsfunksjonalitet Rekruttering/kompetanse Verktøy og metoder Kontrakter Kvalitetssikring av enkeltanskaffelser Effektiviseringsnettverk Innkjøps-/anbudsportal Rapportering og oppfølging profesjonalitet synlige økonomiske effekter

11 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten –Gjennomføring Tiltak som skal gjennomføres i FIU, UKE eller virksomhetene –Forslag til måleindikator Konkret og målbar størrelse koblet opp mot de ulike strategiske tiltak –Effektmål Konsekvens av de strategiske tiltakene. Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Strategiske tiltak - struktur

12 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Virksomhetsintern –foreslåtte måleindikatorer i forhold til tiltaksplan Sentral –tiltaksplaner sendes egen byrådsavdeling –alle virksomheter skal i forbindelse med årsmeldingen rapportere; formaliseringsgrad kostnadseffekt av kontrakter som er inngått Antall kunngjøringer i DOFFIN Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Rapportering

13 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Høring 08.12.04 – 11.02.05 Byrådsbehandling mars/april 05 Implementering Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Planlagt fremdrift


Laste ned ppt "Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune 2005 - 2009 Anna Katrine Asprem Hvardal Fagsjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google