Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Del 1: Individ og samfunn Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2a definere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Del 1: Individ og samfunn Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2a definere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Del 1: Individ og samfunn Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2a definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge 2e definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie – og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid 2b gjøre rede for rettighetene en har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar 2c regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi 2d analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges og hvordan rettsstaten fungerer

2 Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Hvorfor ønsker de fleste å leve i et samfunn? (10) Hva er kultur? (11) «Holdninger, verdier og normer som er rådende hos en gruppe mennesker. Kan også bety dyrking eller foredling, og betegner alt som er menneskeskapt.» Hva menes med sosialisering? ( 11-17) «Overføring av grunnleggende normer, verdier, kunnskaper og ferdigheter fra én generasjon til den neste.» Hvordan er det å være unge i dag? (Tegneserie side 13)

3 Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Er dine egne holdninger og din måte å være på svært lik eller svært forskjellig fra dine foreldres holdninger og oppførsel? (14) Normer (14) «Forventning eller et sett av forventninger som regelmessig gjentas hver gang en bestemt sosial situasjon oppstår, forskrift eller regel for hvordan noe skal eller bør være, eller for hvordan noen skal eller bør handle.» Sanksjoner (17) «Belønning (eller løfte om belønning) for å følge en norm eller straff (trussel om straff) for å bryte den.»

4 Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Hvilke roller har du i løpet av en dag? (18) Roller (18) «Summen av normene som knyttes til en person i en bestemt stilling (posisjon).» Kjønnsroller (20) «Summen av de forventningene som knytter seg til det å være jente/kvinne eller gutt/mann.»

5 Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Oppfatter du ordet avvik som et positivt eller negativt ladet ord? (25) Sosialt avvik (25) «Avvik fra normer. Handlingen hos et individ samsvarer ikke med forventningene som foreligger i situasjonen.» Sivil ulydighet (26) «Lovbrudd eller brudd på andre offentlige bestemmelser som begås i full åpenhet, og fordi de som begår lovbruddene, føler seg mer forpliktet av andre verdier og normer enn dem som ligger til grunn for den aktuelle lov.»

6 Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet http://nyagenda.cappelendamm.no/c74332/tekstoppgave /vis.html?tid=999882&strukt_tid=74332

7 Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Når kan du gjøre hva? (Læreplanmål 2a + 2b) Når kan du gjøre hva? (Læreplanmål 2a + 2b) Kjønnsroller og likestilling (Læreplanmål 2a) Kjønnsroller og likestilling (Læreplanmål 2a) Roller og identitet (Læreplanmål 2a) Roller og identitet (Læreplanmål 2a)

8 Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Utforskeren 1a formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, varierte kildeomfang og kildehenvisninger. Finn ut og drøft hvordan sosialisering av ungdom i dag skiller seg fra den sosialiseringen som foreldregenerasjonen hadde. Forslag til kilde: De fleste vil ha lydige, veloppdragne og ansvarsfulle barn http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og- publikasjoner/_attachment/69854?_ts=137daf6cb20 http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og- publikasjoner/_attachment/69854?_ts=137daf6cb20


Laste ned ppt "Kapittel 1. Tilpasning til samfunnet Del 1: Individ og samfunn Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2a definere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google