Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem skal lede? Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem skal lede? Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem skal lede? Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp

2 Påstand: Deres komiteer er kanskje de viktigste komiteene i et politisk parti

3 Begynn tidlig Nesten umulig å starte for tidlig

4 Før første møte Kartlegge formaliteter, hva er egentlig oppdraget til komiteen? Foreligger det en instruks, et mandat, en vedtatt prosess? Eller sedvane? Hvem sitter i styret/gruppa for styret: hvem står på valg?

5 Før første møte(2) Hvem ønsker gjenvalg og ikke? Hvordan gjennomføre første runde i lokallaga?

6 Deltagelse/oppmøte Forarbeidet er ekstremt viktig for komiteen, for komiteens arbeid, for prosessene og i siste instans for hele organisasjonen. Mange premisser bestemmes på første møte. Det er derfor ekstra viktig at alle medlemmene av valg- komiteen deltar på dette møtet.

7 Første møte: Først av alt Diskutere arbeidsform i komiteen. Medlemmenes forventninger. Ansvar, arbeidsfordeling, involvering, kommunikasjon. Leders rolle?

8 Første møte: Først av alt (2) Stiller medlemmene fra Senterkvinnene og Senterungdommen med spesielt mandat/oppdrag fra sine organisasjoner? Hvor åpen skal prosessen være? Hvordan håndtere uenighet eller konflikt? Bli enig om kjøreregler. Mål: Å bli enige om hva dere skal gjøre og hvordan dere skal gjøre det. Lage en plan som dere er enige om.

9 Å forebygge konflikt Uenighet er naturlig og vanligvis positivt. Vi må bare unngå at uenighet blir konflikt. Viktig å være enige om kjørereglene før en uenighet oppstår. For eksempel: Hva er holdningene i komiteen til muligheten for en delt innstilling dersom man er veldig uenige?

10 Arbeidsform, antall møter En klar anbefaling: Minst to. Første og siste møte. Ellers kan e-post og telefonmøter være ok. Avhenger litt av situasjonen.

11 Hva trenger fylkeslaget/fylket vårt nå? Analysere hvor vi er og hvor vi skal. Hvordan skape utvikling i fylkeslaget/fylket? Spesielle forhold eller situasjoner vi må ta hensyn til ?

12 Hva? Hva er vi på jakt etter? – Bakgrunn og erfaring (bla utdanning, yrke/organisasjonsliv) – Faglig kunnskap – Politisk kunnskap – Nettverk – Samarbeidsevner – Andre personlige egenskaper Hvor mye skal geografi, kjønn og alder egentlig bety? Lyst, engasjement, interesse, vilje!

13 Hva? Hva forventer vi av et styremedlem? En leder? Nestleder? Vara? Hva forventer vi av et fylkestingsmedlem? – kapasitet/innsats? – andre ting? Tar vi konsekvensene av dette hvis det er en person som ønsker gjenvalg som ikke lever opp til forventningene?

14 Hvorfra rekrutterer vi? Hvordan finner vi forslag på nye navn? Hvor finner vi dem? Må alle ha ”gått hele skolen”? Aksepterer organisasjonen nye og ukjente navn?

15 Kilder til informasjon...om status, hva som kommer, aktuelle navn Oppmøteliste, protokoller, mediadekning Planer for neste år? Lokallag? Andre? NB! Tenk og snakk gjennom hvilken rolle og innflytelse kildene skal ha på deres arbeid

16 Hvordan vurdere aktuelle navn? CV – formell eller uformell Referanser Intervju – Alle? AU/listetoppene? Vara? Ikke basere oss på at noen har hørt at en annen sa det var en dyktig gutt

17 Mange mulige problemstillinger Få folk på mange verv…? (typisk ordførere?) Hvordan forholder vi oss til folk som ”kun stiller som leder/på førsteplass”? Andre krevende situasjoner?

18 Motivasjon: Mange vil jo ikke Det er ikke sikkert at folk som må overtales er rett for jobben Men hvordan kommuniserer vi med kandidater, og hva motiverer folk? Vi motiveres av å få lov til å bidra i viktig arbeid og av å bli anerkjent.

19 Presentasjon av innstillingen Alle som innstilles og alle som ikke får gjenvalg skal høre fra komiteen på telefon før forslaget offentliggjøres. Uten unntak. En mediemulighet? Valgkomiteens leder fronter innstillingen i media

20 Valgkomiteens rolle på årsmøtet Leder legger fram innstilling – hva om delt innstilling? Dersom debatt – hvilken rolle har komitemedlemmene? Det er IKKE greit å engasjere seg i arbeid for å få valgt noe annet enn innstillinga. Med mindre du tok ut dissens. Det gjelder i møtet og like sterkt ”på gangen”.

21 ”Benking” Benking er en fullt lovlig måte for medlemmer til å påvirke sammensetningen av et styre. Det må likevel skje på en ok måte. Viktige prinsipper: Ingen skal benkes mot uten at de vet det på forhånd. Skal du jobbe for en annen kandidat enn innstilt skal du si fra til den som er innstilt først. To minutter før avstemning er ikke ok Argumenter og prosess skal skje åpent og i det fri, ikke i hemmelighet bak ryggen på folk Man skal argumentere positivt for sin kandidat Man skal ikke spre sladder og/eller løgn Valgkomitemedlemmer skal ikke være involvert i prosesser med benkeforslag.

22 Leders ansvar Maktposisjon Være sitt ansvar bevisst Samlende? Leders ansvar er ikke å velge dine favoritter. Du er gitt en jobb på vegne av organisasjonen, og din oppgave er å lede komiteen i arbeidet med å sette sammen et lag, gjennom en slik prosess at organisasjonen etter valget står samlet om en god helhetlig løsning. Intet mindre enn det.

23 Til slutt… Det handler om mennesker Løft blikket: Hvor er vi? Hvor skal vi? Tenk arbeidslag, ikke individer Husker vi dette er vi godt på vei. Lykke til!


Laste ned ppt "Hvem skal lede? Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google