Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp
Hvem skal lede? Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp

2 Påstand: Deres komiteer er kanskje de viktigste komiteene i et politisk parti Partiets ambisjoner er klare: «Sp sitt fylkesstyre skal være det politisk ledende partiet i fylket» Valgkomiteen bestemmer langt på vei hvem som skal fronte oss, hvem som skal være i posisjon til å komme med ideer, forme politikken, bygge organisasjonen, kultur, identitet, motivere, sikre utvikling og rekruttering. Tilsvarende for nominasjonskomiteen som finner våre folkevalgte.

3 Begynn tidlig Nesten umulig å starte for tidlig
Det tar tid å gjøre en god jobb Det tar tid å få tak i folk(!) Valgkomitearbeid er ikke alltid enkelt, ofte blir det annerledes enn vi tror – og ofte trenger vi mer tid enn vi først trodde.

4 Før første møte Kartlegge formaliteter, hva er egentlig oppdraget til komiteen? Foreligger det en instruks, et mandat, en vedtatt prosess? Eller sedvane? Hvem sitter i styret/gruppa for styret: hvem står på valg? Dersom du er leder for komiteen må du ta ansvar for dette. Fylkeskontoret hjelper deg/gjør jobben med å forberede denne informasjonen. Merk at svar på gjenvalg/ikke bør sendes direkte til komiteen og ikke via fylkeskontoret. Andre ting som bør etterspørres før første møte?

5 Før første møte(2) Hvem ønsker gjenvalg og ikke?
Hvordan gjennomføre første runde i lokallaga? Gjenvalg/ikke: Være eksplisitt på at spørsmål om hva man ønsker ikke er et tilbud om å fortsette. Noen fylker har gode erfaringer med i første runde å spørre lokallaga uten føringer; ikke oppgi sittende personers ønske. Dette gir mulighet til utskiftinger på en litt mer verdig måte gjennom at kandidater kan få noen signaler på hva lokallaga tenker før de selv offentliggjør sin egen holdning.

6 Deltagelse/oppmøte Forarbeidet er ekstremt viktig for komiteen, for komiteens arbeid, for prosessene og i siste instans for hele organisasjonen. Mange premisser bestemmes på første møte. Det er derfor ekstra viktig at alle medlemmene av valg- komiteen deltar på dette møtet.

7 Første møte: Først av alt
Diskutere arbeidsform i komiteen. Medlemmenes forventninger. Ansvar, arbeidsfordeling, involvering, kommunikasjon. Leders rolle?

8 Første møte: Først av alt (2)
Stiller medlemmene fra Senterkvinnene og Senterungdommen med spesielt mandat/oppdrag fra sine organisasjoner? Hvor åpen skal prosessen være? Hvordan håndtere uenighet eller konflikt? Bli enig om kjøreregler. Mål: Å bli enige om hva dere skal gjøre og hvordan dere skal gjøre det. Lage en plan som dere er enige om.

9 Å forebygge konflikt Uenighet er naturlig og vanligvis positivt. Vi må bare unngå at uenighet blir konflikt. Viktig å være enige om kjørereglene før en uenighet oppstår. For eksempel: Hva er holdningene i komiteen til muligheten for en delt innstilling dersom man er veldig uenige? Uklarhet om små detaljer kan få store negative følger ute i prosessen!

10 Arbeidsform, antall møter
En klar anbefaling: Minst to. Første og siste møte. Ellers kan e-post og telefonmøter være ok. Avhenger litt av situasjonen.

11 Hva trenger fylkeslaget/fylket vårt nå?
Analysere hvor vi er og hvor vi skal. Hvordan skape utvikling i fylkeslaget/fylket? Spesielle forhold eller situasjoner vi må ta hensyn til ? Nå kan vi vel starte å snakke om navn, vel? NEI! Ikke snakke om ett eneste navn før vi på generelt grunnlag har analysert HVA DET ER VI TRENGER.

12 Hva? Hva er vi på jakt etter?
Bakgrunn og erfaring (bla utdanning, yrke/organisasjonsliv) Faglig kunnskap Politisk kunnskap Nettverk Samarbeidsevner Andre personlige egenskaper Hvor mye skal geografi, kjønn og alder egentlig bety? Lyst, engasjement, interesse, vilje! Dette må snakkes gjennom FØR man diskuterer konkrete navn. Er det spesielle politiske områder vi vil prioritere framover? Ser vi potensielle ”talsmenn”? Tenk helhet – ikke kun individer!!

13 Hva? Hva forventer vi av et styremedlem? En leder? Nestleder? Vara?
Hva forventer vi av et fylkestingsmedlem? kapasitet/innsats? andre ting? Tar vi konsekvensene av dette hvis det er en person som ønsker gjenvalg som ikke lever opp til forventningene?

14 Hvorfra rekrutterer vi?
Hvordan finner vi forslag på nye navn? Hvor finner vi dem? Må alle ha ”gått hele skolen”? Aksepterer organisasjonen nye og ukjente navn?

15 Kilder til informasjon
...om status, hva som kommer, aktuelle navn Oppmøteliste, protokoller, mediadekning Planer for neste år? Lokallag? Andre? NB! Tenk og snakk gjennom hvilken rolle og innflytelse kildene skal ha på deres arbeid Varsom og bevisst rundt bruken av kilder. Vær spesielt varsom med og bevisst på rollen til fylkesleder og –sekretær og andre med viktige posisjoner.

16 Hvordan vurdere aktuelle navn?
CV – formell eller uformell Referanser Intervju Alle? AU/listetoppene? Vara? Ikke basere oss på at noen har hørt at en annen sa det var en dyktig gutt Hovedpoenget: å VITE ting om aktuelle navn, ikke basere seg på at man har hørt at blablabla Intervju: Hvem skal delta? Alle? Noen som er valgt av komiteen? Hvordan forberede? Samme spørsmål til alle? Osv osv osv ... Dette må man snakke gjennom, fortsatt på det første møtet.

17 Mange mulige problemstillinger
Få folk på mange verv…? (typisk ordførere?) Hvordan forholder vi oss til folk som ”kun stiller som leder/på førsteplass”? Andre krevende situasjoner?

18 Motivasjon: Mange vil jo ikke
Det er ikke sikkert at folk som må overtales er rett for jobben Men hvordan kommuniserer vi med kandidater, og hva motiverer folk? Vi motiveres av å få lov til å bidra i viktig arbeid og av å bli anerkjent. «Det er ikke så mye arbeid, og ikke så mange møter, og du må jo kanskje ikke møte hver gang.»

19 Presentasjon av innstillingen
Alle som innstilles og alle som ikke får gjenvalg skal høre fra komiteen på telefon før forslaget offentliggjøres. Uten unntak. En mediemulighet? Valgkomiteens leder fronter innstillingen i media

20 Valgkomiteens rolle på årsmøtet
Leder legger fram innstilling hva om delt innstilling? Dersom debatt – hvilken rolle har komitemedlemmene? Det er IKKE greit å engasjere seg i arbeid for å få valgt noe annet enn innstillinga. Med mindre du tok ut dissens. Det gjelder i møtet og like sterkt ”på gangen”. Dersom delt innstilling: Formelt presenterer komiteens leder innstillingen. Men dersom det foreligger delt innstilling kan det nok være konfliktdempende å la mindretallet begrunne sin innstilling.

21 ”Benking” Benking er en fullt lovlig måte for medlemmer til å påvirke sammensetningen av et styre. Det må likevel skje på en ok måte. Viktige prinsipper: Ingen skal benkes mot uten at de vet det på forhånd. Skal du jobbe for en annen kandidat enn innstilt skal du si fra til den som er innstilt først. To minutter før avstemning er ikke ok Argumenter og prosess skal skje åpent og i det fri, ikke i hemmelighet bak ryggen på folk Man skal argumentere positivt for sin kandidat Man skal ikke spre sladder og/eller løgn Valgkomitemedlemmer skal ikke være involvert i prosesser med benkeforslag.

22 Leders ansvar Maktposisjon Være sitt ansvar bevisst Samlende?
Leders ansvar er ikke å velge dine favoritter. Du er gitt en jobb på vegne av organisasjonen, og din oppgave er å lede komiteen i arbeidet med å sette sammen et lag, gjennom en slik prosess at organisasjonen etter valget står samlet om en god helhetlig løsning. Intet mindre enn det.  Hvilket ansvar har lederen for en valgkomite? Hvilken rolle skal vedkommende spille i komiteens diskusjoner? Hvis samlende; fratar det deg makt, innflytelse, muligheter? Ditt ansvar er ikke å velge dine favoritter. Du er gitt en jobb på vegne av organisasjonen, og din oppgave er ålede komiteen i arbeidet med å sette sammen et lag, gjennom en slik prosess at organisasjonen etter valget står samlet om en god helhetlig løsning. Intet mindre.

23 Til slutt… Lykke til! Det handler om mennesker
Løft blikket: Hvor er vi? Hvor skal vi? Tenk arbeidslag, ikke individer Husker vi dette er vi godt på vei. Lykke til!


Laste ned ppt "Arbeid i valgkomite og nominasjonskomite på fylkesplan i Sp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google