Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Lese og løse oppgaver»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Lese og løse oppgaver»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Lese og løse oppgaver»
Om å lese og skrive innsendingsoppgaver, vurdere og gi tilbakemelding, - og sette karakter Innspill v/Øystein M. Lingaas Nettlærer 1. Lese oppgaver 2. Skrive oppgaver 3. a) Vurdere oppgaver. b) Gi tilbakemelding 4. Prosjektbeskrivelse 5. Andre aktuelle tema…?

2 Lese oppgaver Les oppgaveteksten nøye. Ubesvart oppgave gir trekk i karakter! Stykk den opp i «under-momenter» dersom den inviterer til det Strukturer innsendingsoppgaven i forhold til oppgaveteksten Drøft oppgaveteksten dersom du finner det hensiktsmessig Still deg spørsmålene: Hva er de ute etter her? Har jeg noen eksempler fra praksis på hva de er ute etter? Står det noe i kursheftet om hva de er ute etter? Eksempler fra Oppgave 1. Grupper og kommunikasjon Ta for deg en gruppe du er eller har vært medlem av. Hvordan utviklet gruppen seg? Beskriv de ulike fasene (i utviklingsprosessen). Hva var din rolle? Hva fungerte bra i gruppen og hva kunne eventuelt ha vært gjort annerledes? Begrunn! Oppstykking i under-momenter for denne oppgaven: Ta for deg en gruppe du er eller har vært medlem av. - Hvordan utviklet gruppen seg? Beskriv de ulike fasene (i utviklingsprosessen) - Hva var din rolle? - Hva fungerte bra i gruppen og, - hva kunne eventuelt ha vært gjort annerledes? Beskriv ulike utfordringer man kan støte på med hensyn til å gi og motta positive og negative tilbakemeldinger. Hvor mange under-momenter ser du her? 2? 4?

3 2. Skrive oppgaver Praksis Oppgave: Spørsmål Svar Teori
Beskrivelse Begrunnelse Svar Teori Beskrivelse Begrunnelse Spørsmålet skal gis et Svar basert på Beskrivelse og Begrunnelse hentet fra Praksis og Teori

4 Vurderingskriterier 1: Ja. Hva. Hvorfor. Praksis/Teori.
3.a) Vurdere oppgaver Vurderingskriterier 1: Ja. Hva. Hvorfor. Praksis/Teori. Besvare Ja. Nei. Noe bra, noe ikke… E* Beskrive Hva-Beskrivelse av det besvarte D Begrunne Hvorfor – Årsaken til det beskrevne C Reflektere Hva sier teorien om det beskrevne B Konkludere Hva blir svaret på spørsmålet A Vurderingskriterier 2: Vurderingsevne. Selvstendighet Ikke bestått Under faglig minimum F Tilstrekkelig Tilfredsstiller faglig minimum E Nokså godt Under gjennomsnitt, mangler D God Gjennomsnittlig, tilfredsstillende C Meget god Over gjennomsnitt, m. tilfredst. B Fremragende Utmerker seg klart, svært tilfredst. A *) Karakterer er her satt inn kun som illustrasjon for karaktersetting for hvert vurderingskriterium

5 3.b) Gi tilbakemelding Bekreftende/Vurderende: OK, bra eksempel, teori Begrunnende/Veiledende: Hvorfor. Forbedringspot. Underveis i teksten vs. Tilbakemelding på karakter Ingen fast fremgangsmåte Innhold avhenger av nivå på besvarelsen Varierer fra nettlærer til nettlærer De fleste nettlærere har noe av hver dimensjon over: Både Bekreftende/Vurderende og Begrunnende/Veiledende, - både underveis og som Tilbakemelding på karakter. Kan variere for den enkelte oppgave/besvarelse

6 Eksempel på prosjektbeskrivelse
4. Prosjektbeskrivelse (2 «maler») Eksempel på prosjektbeskrivelse Bakgrunn Problemet? Behovet? Hos hvem? Bedr. mål/strategi? Effektmål Nytte av prosjektet for bedriften? (Målekriterier?) Resultatmål Hva skal konkret foreligge? (Kriterier/Målekriterier?) Faser/Oppgaver Angrepsmåte; hvordan gå frem? Faser? Oppgaver? Fremdrift Milepæler? Delresultater? Ferdig? (Fremdriftsplan?) Organisering Prosjektleder? Styringsgruppe? Arbeidsgruppe? (Forankring? Rapportere til?) Budsjett Hva koster det totalt? Deloppgavene? Arbeid? Utlegg? (Periodisert budsjett?) Prosjektbeskrivelse Omtale av tema: Hva skal du arbeide med? (Tilknytning til «ledelse») Prosjektbeskrivelse: a) Problemstilling. Antakelse (Behov. Hypotese) b) Mål for prosjektet (Målekriterier+ KPIèr?) c) Fremgangsmåte (ref. «Faser/Oppgaver») d) Tidsplan, milepæler (ref. «Fremdrift») e) Organisering (ref. «Organisering») f) Kostnadsestimat, inkl timer (ref. «Budsjett»)

7 Ta kontakt via «Summen» – nettstudier er en samarbeidssak!
5. Andre aktuelle tema…? Bruk av henvisninger: Gir ikke trekk i karakter, MEN: Er til fordel for deltaker: - Presisering av hva du mener - «Bruk egne ord» vs. faglighet - Effektivt: Skrive alt vs. velge ut - Viser at du har lest i kursheftet Responstid: Norm er 1 uke. Aksept av begrunnede avvik Innsendingsfrist: Innen fristen. Aksept av begrunnede avvik «Summen»: Ikke helt stabil. Vedlegg vs. Tekstfelt: Bruk tekstfeltet for å besvare oppgavene! Andre spørsmål/problemer: Vi kan ikke svare på dem eller få gjort noe med dem uten å vite om dem! Ta kontakt via «Summen» – nettstudier er en samarbeidssak! Lykke til!!!


Laste ned ppt "«Lese og løse oppgaver»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google