Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Hva skal vi med samfunnsfaget?”. Bidra til å utdanne en yrkesgruppe som setter barnet i sentrum = utdanne barnepolitiske mennesker = sosialt engasjerte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Hva skal vi med samfunnsfaget?”. Bidra til å utdanne en yrkesgruppe som setter barnet i sentrum = utdanne barnepolitiske mennesker = sosialt engasjerte."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Hva skal vi med samfunnsfaget?”

2 Bidra til å utdanne en yrkesgruppe som setter barnet i sentrum = utdanne barnepolitiske mennesker = sosialt engasjerte og sosialt handlingsdyktige mennesker = utvikle kunnskap og refleksjon sosiale prosesser = over praksisfeltet

3 Sosiologi: det generelle samfunnsfaget Avgrensning av sosiologi fra andre fag Ulike forståelser av samfunn –Kropp –Maskin –Summen av all interaksjon –Formasjon av institusjoner –Sosiale systemer

4 –Grupper av mennesker –Relasjoner mellom mennesker –Sosial konstruksjon –"stort kompleks av mellommenneskelige forbindelser..." (Interaksjonssystemer)

5 Interaksjonssystemer Nasjonalstat Barnehage (mikronivået) Barnehageavdeling Familie Fokus: menneskelige fellesskap ("sosiale systemer") Grupper Organisasjoner Hele samfunn

6 Grunnleggende tema: Sosiale relasjoner, interaksjon (samhandling) og sosiale situasjoner Definisjon av sosiologien: ”Det systematiske studiet av den sosiale virkelighet. Den samfunnsvitenskapen som systematisk empirisk utforsker og beskriver relasjonene mellom individer eller større og mindre grupper av individer. Sosiologiens mål blir dermed den samlede kunnskapen om mønstrene og prosessene i sosialt liv.”

7 Sosiologiens tema og definisjon forts. Legger vekt på den sosiale situasjonen (Max Weber) "En situasjon der menneskene orienterer sine handlinger mot hverandre. -Det vev av meninger, forventninger og handlinger som er et resultat av slike gjensidige orienteringer...”

8 Finnes det - og i så fall hva er "Gode" og "dårlige" sosiale situasjoner¨?

9 Virksomheten i barnehagen som eksempel Sosial samhandling mellom de ulike aktørene v-b, b-b, v-v Sosial samhandling - Gjensidig påvirkning - sosial utvikling - sosial identitet (personlig identitet, bl.a. kjønnsidentitet) Sosial gruppe: regelmessig sosial samhandlig

10 utvikling av en egen gruppekultur egne normer og verdier, bestemte forventninger som ikke rettes mot folk utenfor gruppa. Gruppa ofte sett på som et ”sosialt system” –Mer regelmessig og forutsigbart, tydeligere normer for handlingsmønsteret - tydeligere handlingsmønstre

11 Andre sosiale systemer / fellesskap organisasjonen –storsamfunnet –Organisasjon –større –ofte mer målrettet handling og samhandling

12 Gruppa –Minst to personer (dyade) –= minst én relasjon –ofte definert som mer enn en relasjon (ikke fasitsvar) –Samhandlingen i gruppa er preget av –noe varighet –gjentakelse –samhold (integrasjon)

13 Gruppa forts. Grunnenhet i den frie barneleken, men også den voksenstyrte virksomheten i barnehagen Guttegrupper Jentegrupper Primærgrupper (”Den første”) –Vanlig å bruke om familien. P.-preget av følelsesmessig tilknytning, allsidighet, personorientering Sekundærgrupper –Integrasjonsfaktoren: bestemt oppgave, sakstilknytning, "spesifisitet", saks (objekts) orientering

14 Inngrupper Utgrupper Referansegrupper Kulturbegrepet –rett, galt, stygt, pent, nyttig, unyttig,verdifullt og ikke, skikk og bruk, språk, produkter, –Arbeid med barn: kulturoverføring –Kultur - áll menneskelig virksomhet som er lært Læres gjennnom sosialiseringsprosessen

15 Diskusjon: "Når vi arbeider med barn, må vi prøve å ta av oss våre egne kulturbriller...” "...eller i alle fall være oss bevisst at vi har dem på.”

16 Innse at andres normer, verdier og forestillinger også har noe for seg = ha flere perspektiver i situasjonsanalyser vi må med andre ord være litt sosiologer også når vi jobber med barn Perspektiv-poenget Etnosentrisme og kulturrelativitet I barnehagen: Bruk begge!!! (Oppdra og beskriv!)


Laste ned ppt ""Hva skal vi med samfunnsfaget?”. Bidra til å utdanne en yrkesgruppe som setter barnet i sentrum = utdanne barnepolitiske mennesker = sosialt engasjerte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google