Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk HVERDAGSREHABILITERING KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 4. Samling 1. og 2. oktober 2015 Jens-Einar Johansen, Geir Halstensen, Liv Overaae,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk HVERDAGSREHABILITERING KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 4. Samling 1. og 2. oktober 2015 Jens-Einar Johansen, Geir Halstensen, Liv Overaae,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk HVERDAGSREHABILITERING KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 4. Samling 1. og 2. oktober 2015 Jens-Einar Johansen, Geir Halstensen, Liv Overaae, Astrid Nesland, Turid Haugen, KS

2 Hverdagsrehabilitering N1 Resultater og forbedringer

3 Mål for nettverket: Kommunene er i gang med hverdagsrehabilitering i 2015 Kommunene har tatt i bruk system for å evaluere resultat for brukerne og kommunens økonomi Brukerne får bedre velferd og mestrer hverdagen bedre Ansatte trives, er fornøyde og opplever mestringsglede i hverdagen for brukeren Konsekvens: Reduserte vedtakstimer og utsatt behov for sykehjemsplass

4 Hva var hjemmearbeidet til denne samlingen? Kommunene: Informere om status, fremdrift og foreløpige resultater for egen ledelse. Presentasjonen ajourføres og presenteres på neste samling. Beregningsmodellen; Regnearkene sendes inn på nytt med nye brukere og ajourføringer innen 23. september Ønsker om tema som bør utdypes på samlingen mottas KS: Ny presentasjon av sammenstilte data fra regnearkene Spesielle ønsker fra kommunene om presentasjon kan gjøres Sender link til alle hvor filene fra denne samlingen finnes

5 Hva er målet for denne samlingen/hva skal vi være med på? Første dag: Beregningsmodellen - Status nå Hvordan sikre at beregningsmodellen fortsatt blir brukt – er et aktivt verktøy? Hva skal dere rapportere til overordnet ledelse; politisk, administrativ ledelse og aktuelle råd/utvalg? v/ Rådgiver Astrid Nesland, KS Egenevaluering Hva har vi lyktes med i vår kommune? Hvilke utfordringer har vi /får vi øye på? Etisk refleksjon «Etisk refleksjon er det viktigste virkemiddel vi har» er et sitat fra en kommune som over tid har arbeidet systematisk med dette. «Det gir læring og kvalitetsforbedring for ansatte i jobbsituasjoner og kvalitet/forutsigbarhet for brukere og pårørende. Det skaper en bedre hverdag for de ansatte og gir mestringsfølelse.» v/ Prosjektveileder Pernille Næss, KS Arbeid med forbedringer i egen kommune – hva kan vi bruke dette til?

6 Hva er målet for denne samlingen/hva skal vi være med på? Andre dag: Erfaringer fra kommuner som har holdt på en stund og lyktes Overhalla kommune gir oss et ajourført bilde av det de har fått til og reflekterer rundt noen av spørsmålene som vi har fått fra dere. Erfaringsdeling Dialog mellom deltakerne om flere temaer; Kafe-bord Hvordan markedsføre hverdagsrehabilitering? 4 kommuner deler sin presentasjon for politisk/administrativ ledelse og reflekterer over erfaringene med dette. Verten presenterer og mottar deretter spørsmål og innspill fra de besøkende; Gallerirunde Hva skal vi gjøre når vi kommer hjem? Kommunevis arbeid Oppsummering, evaluering, avtaler og vegen videre

7 Program torsdag 1. oktober 2015 10:15 Møtestart v/ Seniorrådgiver Jens-Einar Johansen, KS 10:30Beregningsmodellen v/ Rådgiver Astrid Nesland, KS 11:45Lunsj 12:45Egenevaluering Hva har vi lyktes med i vår kommune? Hvilke utfordringer har vi /får vi øye på? 13:30Etisk refleksjon v/ Prosjektveileder Pernille Næss, KS 16:00Arbeid med forbedringer i egen kommune Hva har vi blitt oppmerksom på – hva har vi sett? Forbedringer av utviklingsarbeidet i vår kommune. 16:30 Slutt for dagen 18:30Felles middag

8 Program fredag 2. oktober 2015 08:30 Møtestart –og noen refleksjoner fra gårsdagen 09:00Erfaringer fra kommuner som har holdt på en stund og lyktes Overhalla kommune gir oss et ajourført bilde av det de har fått til og reflekterer rundt noen av spørsmålene som vi har fått fra dere. Parallelle sesjoner: Erfaringsdeling/spørsmål Dialog mellom deltakerne om flere temaer; Tema-bord Hvordan markedsføre hverdagsrehabilitering? 4 kommuner deler sin presentasjon og reflekterer over erfaringene med dette. Verten presenterer og mottar deretter spørsmål og innspill fra de besøkende; Gallerirunde 11:30Lunsj 12:30Hva skal vi gjøre når vi kommer hjem? Kommunevis arbeid 13:30Oppsummering, evaluering, avtaler og vegen videre 14:00 Slutt for denne gangen, vel hjem!

9 Beregningsmodellen Status nå? Hvordan kan beregningsmodellen bli et aktivt verktøy? Hva skal dere rapportere til overordnet ledelse; politisk, administrativ ledelse og aktuelle råd/utvalg? v/ Rådgiver Astrid Nesland, KS

10 Egenevaluering Viktige deltemaer: De riktige brukerne – funnet dem? Motstand i organisasjonen? Hvor kommer brukerne fra? Hva har vi lyktes med i vår kommune og hvorfor? Hvilke utfordringer har vi og hvordan skal vi løse dem?

11 Hva er bra? Hva har vi lyktes med?.. Hvorfor? Hvilke utfordringer har vi/hva kan bli bedre?.. Hvordan?

12 Etisk refleksjon «Etisk refleksjon er det viktigste virkemiddel vi har» er et sitat fra en kommune som over tid har arbeidet systematisk med dette. «Det gir læring og kvalitetsforbedring for ansatte i jobbsituasjoner og kvalitet/forutsigbarhet for brukere og pårørende. Det skaper en bedre hverdag for de ansatte og gir mestringsfølelse.» v/ Prosjektveileder Pernille Næss, KS

13 Arbeid med forbedringer i egen kommune Hva har vi blitt oppmerksom på – hva har vi sett? Innspill til forbedringer av utviklingsarbeidet i vår kommune. Kommunevise grupper.

14 Slutt for dagen Middagen serveres kl. 18:30 Oppstart i morgen tidlig: 08:30 – Vi anbefaler utsjekk før oppstart!

15 Hva er målet for denne samlingen/hva skal vi være med på? Andre dag: Erfaringer fra kommuner som har holdt på en stund og lyktes Overhalla kommune gir oss et ajourført bilde av det de har fått til og reflekterer rundt noen av spørsmålene som vi har fått fra dere. Erfaringsdeling Dialog mellom deltakerne om flere temaer; Kafe-bord Hvordan markedsføre hverdagsrehabilitering? 4 kommuner deler sin presentasjon for politisk/administrativ ledelse og reflekterer over erfaringene med dette. Verten presenterer og mottar deretter spørsmål og innspill fra de besøkende; Gallerirunde Hva skal vi gjøre når vi kommer hjem? Kommunevis arbeid Oppsummering, evaluering, avtaler og vegen videre

16 Refleksjoner fra dagen i går Artikler i aviser – samles dem på nettstedet Etisk refleksjon Beregningsmodellen ?

17 Erfaringer fra kommune som har holdt på en stund og lyktes Overhalla kommune gir oss et ajourført bilde av det de har fått til og reflekterer rundt noen av spørsmålene som vi har fått fra dere v/Beate Galguften Aunet Enhetsleder Hjemmetjenesten

18 Parallelle sesjoner 1 – litt fordypning 1.Pre-definerte temabord Sette fokus på flere temaer og gi mulighet for fordypning. Temaene vi har satt opp er de som dere har sendt inn til oss. Den som hadde fødselsdag sist, er ordstyrer og sørger for at alle får ordet. Samtalen handler om hva deltakerne er opptatt av. Start med en runde rundt bordet for å få klarhet i hva hver enkelt er opptatt av.

19 Parallelle sesjoner 2 – hvordan markedsføre Strukturert gallerirunde Hensikt: Dele erfaringer om presentasjoner som er gjort. Effekt: Dele kunnskap og lære av hverandre 4 Verter; Hemne, Surnadal og Rælingen To personer står ved/gjennomfører presentasjonen; de øvrige går på besøk til andre kommuner Vertskommunen viser sin presentasjon og reflekterer (10 min) De besøkende spør interessert og kommer med gode tips (10 min) Når det har gått 20 minutter, varsler prosessleder fra KS og de besøkende går videre til neste besøk.

20 Avklaring nr. 1 Hvem skal delta på temabord? (Flere temaer å velge blant) Hvem skal delta på gallerirunden der temaet er «Hvordan markedsfører vi hverdagsrehabilitering?

21 Vi har mottatt følgende temaer fra dere: Hvordan man foretar kartleggingsbesøkene og bruker kartleggingsverktøyene; COPM og SPPBBrønnøy Oppfølginga etter endt kvardagsrehabiliteringsperiode? Blir tilbudet helt avslutta etter endt vedtaksperiode? Surnadal Prosedyrer og bruk av sjekklister. Gjerne eksempler. Surnadal Sykepleierens rolle under kartleggingsbesøket.Surnadal Legens rolle under kvardagsrehabiliteringSurnadal Kvardagsrehabilitering for kronikere? Surnadal

22 Dokumentasjon i Gerica av 3,6 og 12 mnd re-test. Åpner eller reåpner andre kommuner SAK? Hvordan og hvor blir dette dokumentert. (spesielt utfordrende med de som ikke har noen tjenester i kommunen etter avsluttet Hverdagsrehabilitering) Stange Bruk av verktøyene til effektmåling Sørum Implementere av hverdagsmestring i resten av tjenestene/ kommunen (hvordan engasjere flere) Sørum Markedsføring eksternt- og internt Sørum Hvordan/i hvor stor grad involvere/mobilisere pårørende? Sørum Motiverende intervju Sørum Vi har mottatt følgende temaer fra dere:

23 Parallelle sesjoner 1 – litt fordypning 1.Pre-definerte temabord Sette fokus på flere temaer og gi mulighet for fordypning. Temaene vi har satt opp er de som dere har sendt inn til oss. Den som hadde fødselsdag sist, er ordstyrer og sørger for at alle får ordet. Samtalen handler om hva deltakerne er opptatt av. Start med en runde rundt bordet for å få klarhet i hva hver enkelt er opptatt av. Tid: Komme på plass rundt bordet 10 min introduksjon – hva er deltakerne opptatt av 35 min dialog/drøfting 15 min avslutning/oppsummering

24 Parallelle sesjoner 2 – hvordan markedsføre Strukturert gallerirunde Hensikt: Dele erfaringer om presentasjoner som er gjort. Effekt: Dele kunnskap og lære av hverandre 4 Verter; Hemne, Surnadal, Rælingen og Ullensvang To personer står ved/gjennomfører presentasjonen; de øvrige går på besøk til andre kommuner Vertskommunen viser sin presentasjon og reflekterer (10 min) De besøkende spør interessert og kommer med gode tips (10 min) Når det har gått 20 minutter, varsler prosessleder fra KS og de besøkende går videre til neste besøk.

25 Hva skal vi gjøre når vi kommer hjem? Kommunevis arbeid

26 Hva må vi gjøre når vi kommer hjem? Hvilke tiltak/akti- viteter? Hvordan gjør vi det? Hvem har ansvaret? Hvem må involveres? Når skal det være ferdig?

27 Fremdrift i dette nettverket 2014 - 2016 10. og 11. nov 2014 Samling 1, Hvordan komme i gang, Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 22. og 23. januar 2015 Samling 2, Kom i gang! Sted: Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 28. og 29. april 2015 Samling 3, Hvordan går arbeidet? Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 1. og 2. oktober 2015 Samling 4, Resultater og forbedringer Midt-Norge 12. og 13. januar 2016 Erfaringssamling, Scandic Bergen Airport

28 På neste samling: Hvordan har det gått? Erfaringer og resultater deles. Hvordan gå videre og sikre at hverdagsrehabilitering videreutvikles over tid – hverdagsrehabilitering inn i plan- og styringssystemet Hverdagsmestring – hvordan er dette gjennomført i Danmark Innspill fra nettverket: – Fra prosjekt til drift – Primærhelsemeldingen – hvilken betydning kan dette ha

29 Vegen videre - Konklusjoner – Hjemmearbeid Neste samling: 12. og 13. januar 2015 (tirsdag og onsdag) Sted: Vest-Norge, Scandic Bergen Airport Hovedtema: Erfaringssamling med noen temaer Oppstart 10:00 – slutt 2. dag kl. 15:00 Kommunene har iverksatt forbedringer og fortsetter arbeidet. Hvordan har det gått? Erfaringer og resultater deles. Hvordan gå videre og sikre at hverdagsrehabilitering videreutvikles over tid. Kommunene: Beregningsmodellen; Regnearkene sendes inn på nytt med nye brukere og ajourføringer innen 15. desember Ønsker om tema som bør utdypes på samlingen mottas KS: Ny presentasjon av sammenstilte data fra regnearkene Sender link til alle hvor filene fra denne samlingen finnes

30 Takk for denne gang! Vel hjem!


Laste ned ppt "Nettverk HVERDAGSREHABILITERING KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 4. Samling 1. og 2. oktober 2015 Jens-Einar Johansen, Geir Halstensen, Liv Overaae,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google