Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk HVERDAGSREHABILITERING Mål og kjennetegn på samhandling i vår kommune KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 1. Samling 10. og 11. november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk HVERDAGSREHABILITERING Mål og kjennetegn på samhandling i vår kommune KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 1. Samling 10. og 11. november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk HVERDAGSREHABILITERING Mål og kjennetegn på samhandling i vår kommune KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 1. Samling 10. og 11. november 2014 Jens-Einar Johansen, Geir Halstensen, Liv Overaae, Astrid Nesland, Turid Haugen, KS

2 EffektiviseringsNettverkene 2011 Hva er hverdagsrehabilitering? Hvordan komme i gang?

3 Nettverk hverdagsrehabilitering Hva er det vi skal gjøre sammen? Implementeringsstøtte!

4 EffektiviseringsNettverkene 2011 Mål for dette nettverket Dere starter opp med hverdagsrehabilitering i 2015 Dere lager system for å evaluere resultat for brukerne og økonomi Brukerne får bedre velferd og greier hverdagen bedre! Fornøyde ansatte som opplever at brukeren mestrer hverdagen bedre Konsekvens: Reduserte vedtakstimer og utsatt behov for sykehjemsplass

5 EffektiviseringsNettverkene 2011 Hvordan gjør vi det? 5 samlinger Hjemmearbeid mellom samlingene Lage fremdriftsplan Metode for å dokumentere resultat/verktøy Opplæring Komme i gang Lære av hverandre i lys av de første erfaringene Hva bør forbedres

6 EffektiviseringsNettverkene 2011 Hva gjør KS, KS: – Være prosessledere – Hjelpe dere med modellene – Dokumentere resultater

7 EffektiviseringsNettverkene 2011 Hverdagsrehabilitering Behov for endring og nyskaping Mestringsideologi Hele eller deler av kommunen Læringsnettverk innen helse og omsorg Verktøy Etisk refleksjon Velferdsteknologi Kommunereform - oppgavefordeling

8 EffektiviseringsNettverkene 2011 hva skal dere gjøre? delta med et team som gir god iverksettelse og forankring hjemme. – Sentrale hensyn er overordna ledelse, tverrfaglig ledelse, ansatte og brukere. Følge progresjonen i nettverket. – Sørge for at det skjer noe mellom samlingene Erfaringsdeling. – Bidra med suksesshistorier og utfordringer. Fremdriftsplan for implementering

9 EffektiviseringsNettverkene 2011 Samling 1 Introduksjon Det store bildet – «Hva er hverdagsrehabilitering og hvilke resultater kan kommunene oppnå» Hvorfor delta i hverdagsrehabilitering? – Hvorfor er dette viktig for brukerne? Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon av resultater av tiltak. Hvordan kom Bodø i gang? Starte med valg av modell og fremdriftsplan/milepæler

10 EffektiviseringsNettverkene 2011 Samling 2 Presentere kommunenes fremdriftsplan og foreta korrigeringer Lære å bruke beregningsmodeller og kartleggingsverktøy Resultater fra kommunens kartlegging av aktuelle brukere Dele erfaringer fra andre kommuner. Hvordan kan ansatte avklare hva brukeren kan oppnå, livscoaching Ledelse – endringsledelse/nærledelse/å lede tverrfaglige team/samhandling/opplæring

11 EffektiviseringsNettverkene 2011 Samling 3 Kommunene deler erfaringer og vi ser på suksesser og mulige forbedringer En kommune som har holdt på en stund deler sine erfaringer og gir gode råd Se på foreløpige resultater fra kommunene Hva bør forbedres? Temaer som dere ønsker å diskutere

12 EffektiviseringsNettverkene 2011 Samling 4 Hva er dere blitt bedre på og hva gjenstår? Mulige kvalitetsforbedringer Er alle medarbeiderne med? Hva må dere gjøre bedre? Temaer som dere ønsker å diskutere Samling 5 er åpen

13 EffektiviseringsNettverkene 2011 Praktiske ting om økonomi. Vi sender regning på deltakelsesavgift etter første samling. Regning for hotellopphold sendes også fra oss. Dere betaler i tillegg utgiftene til reise.

14 Presentasjon av kommunene

15 Sørum 16918 innbyggere Akershus fylke Sørumsand er admsenter 206,58 km²km² Mona Granbakken Mangen (AP) er ordfører

16 Rælingen 16806 innbyggere Akershus fylke Fjerdingby er admsenter 71,68 km²km² Øyvind Sand (AP) er ordfører

17 Ringsaker 33 463 innbyggere Hedmark fylke Brumunddal er adm senter 1 281,14 km²km² Anita Ihle steen (AP) er ordfører

18 Stange 19737 innbygger Hedmark fylke Stange er adm senter 724,22 km²km² Nils A. Røhne (AP) er ordfører

19 Tysvær 10 668 innbyggere 419 km² Rogaland fylke Aksdal er adm senter. Harald Stakkestad (H) er ordfører

20 Ullensvang 3369 innbyggere Hordaland fylke Kinsarvik er adm senter 1 398,87 km²km² Solfrid Borge (SP) er ordfører

21 Flora 11779 innbyggere Sogn og Fjordane fylke Florø er adm senter 693 km² Bengt Solheim- Olsen (H) er ordører

22 Surnadal 5994 innbyggere Møre og Romsdal fylke Skei er adm senter 1 366 km² Lilly Gunn Nyheim (AP) er ordfører

23 Rauma 7453 innbyggere Møre og Romsdal Åndalsnes er adm senter 1 502,37 km²km² Lars Olav Hustad (H) er ordfører

24 Hemne 4224 innbyggere Sør-Trøndelag Kyrksæterøra er adm senter 670,28 km²km² Ståle Vaag (AP) er ordf

25 Overhalla 3732 innbyggere Nord-Trøndelag Ranemsletta er adm senter 730 km² Per Olav Tyldum (SP ) er ordfører

26 Brønnøy 7897 innbyggere Nordland Brønnøysund er adm senter 1 039 km² Johnny Hanssen (AP) er ordfører

27 EffektiviseringsNettverkene 2011 Mandag 10. november 2014 09:30 Hva er det vi skal gjøre sammen? Orientering om hensikt og mål med nettverksarbeidet. Hva kan og vil vi bruke nettverksarenaen til? 10:30Det store bildet Hva er hverdagsrehabilitering? Hvilke resultater kan kommunene oppnå? Innleder: Spesialrådgiver Geir Halstensen, KS 11:25Hvorfor delta i hverdagsrehabilitering? Hvorfor er dette viktig for brukerne? Innleder: Nils Erik Ness, Nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund, Førstelektor ved HiST 12:20Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon av resultater av tiltak v/ Roland Fürst og Lilian Høverstad 13:00Lunsj 14:00Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon forts. v/ Roland Fürst og Lilian Høverstad 15:00Status i deltakerkommunene - presentasjoner i galleriet Hva har vi gjort så langt? Hva planla vi som neste steg? 16:30Strategi for innføring av hverdagsrehabilitering i kommunen Hva må vi tenke på nå? Refleksjon i kommunegruppene 17:30 Slutt for dagen Felles middag

28 EffektiviseringsNettverkene 2011

29 «Det store bildet» Hva er hverdagsrehabilitering? Hvilke resultater kan kommunene oppnå? v/ Spesialrådgiver Geir Halstensen, KS

30 Kaffepause

31 EffektiviseringsNettverkene 2011 Tilbake i plenum: Kl. 11:25

32 EffektiviseringsNettverkene 2011 Hvorfor delta i hverdagsrehabilitering? Hvorfor er dette viktig for brukerne? Innleder: Nils Erik Ness, Nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund, Førstelektor ved HiST

33 EffektiviseringsNettverkene 2011 Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon av resultater av tiltak Roland Fürst og Lilian Høverstad

34 EffektiviseringsNettverkene 2011 13.00-14.00: LUNSJ

35 EffektiviseringsNettverkene 2011 Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon av resultater av tiltak forts. Roland Fürst og Lilian Høverstad

36 Kaffepause Tilbake i plenum: 15:15

37 EffektiviseringsNettverkene 2011 Status i deltakerkommunene - gallerirunde Hensikt: Bli litt bedre kjent

38 EffektiviseringsNettverkene 2011 Erfaringsdeling - gallerirunde Dere skal beskrive på flip-over: IGP Hva er status hos oss - har vi gjort noe med hverdagsrehabilitering så langt? Vi vil at dere trekker fram: – Noe dere har lykkes med så langt/er gode på – De viktigste utfordringene dere ser nå for veien videre Kommunevis: Dere får 15 minutter til å forberede dere.

39 EffektiviseringsNettverkene 2011 Erfaringsdeling - Gallerirunde To fra kommunen står igjen ved presentasjonen, de andre går fra en kommune til neste. Vi styrer besøksrunden! Ved hver presentasjon har dere 10 minutter – Inkludert dialog, utdypende spørsmål Vi sier fra når 10 min er gått…da må dere gå videre til neste kommune

40 EffektiviseringsNettverkene 2011 Besøksrunde gruppe 1 Ringsaker Tysvær Sørum Flora Rælingen Stange

41 EffektiviseringsNettverkene 2011 Besøksrunde gruppe 2: Surnadal Overhalla Ullensvang Hemne Rauma Brønnøy

42 EffektiviseringsNettverkene 2011 Strategi for innføring av hverdagsrehabilitering i kommunen, tilbake i egen kommunegruppe Hva ble vi oppmerksom på? Hva må vi tenke på nå? Refleksjon i kommunegruppene OPPSAMLING AV NYTTIGE INNSPILL FOR OSS

43 EffektiviseringsNettverkene 2011 Slutt for dagen Velkommen kl. 18:30 Middagen serveres kl. 19:00

44 EffektiviseringsNettverkene 2011 God morgen!

45 EffektiviseringsNettverkene 2011

46 Fremdrift i dette nettverket 2014 - 2016 10. og 11. november 2014 Samling 1, Hvordan komme i gang, Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 22. og 23. januar 2015 Samling 2, Kom i gang! Gardermoen? Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 18. og 19. mars 2015 Samling 3, Hvordan går arbeidet? Gardermoen? Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 1. og 2. oktober 2015 Samling 4, Resultater og forbedringer Gardermoen? ………………….skrives ferdig. KS gir tilbakemelding. 12. og 13. januar 2016 Erfaringssamling, Gardermoen?

47 EffektiviseringsNettverkene 2011 Hvordan kom vi i gang? Åse Bente Mikkelborg, Bodø

48 Kaffepause

49 Valg av modell og hva som må avklares Valg av organisasjonsmodell; Eget team eller Integrert modell Se på materiale fra Fürst og Høverstad Valg av brukere – inkluderings- og ekskluderingskriterier Se på hva 7 kommuner hadde, materiale fra Geir Halstensen samt boka kap 3 Hele kommunen eller deler av kommunen i starten? Mindre «store nok» kommuner: Ta hele kommunen med en gang! Større kommuner: Noen har begynt med ett distrikt/f.eks. Bodø, har tatt hele kommunen Trenger dere eget vedtak for innføring av hverdagsrehabilitering? Formelt ikke nødvendig Trenger dere friske penger: Vedtak. Være sikker på at politikere står bak fullt ut «Motstand» hos ansatte – saksutredningen blir avklaringsarena

50 Valg av modell og hva som må avklares Er det behov for ekstra ressurser til innføringsfasen eller kan dere omdisponere? Noen kommuner har dokumentert at det gir innsparinger allerede første år, se materialet fra Geir i går Hva vil dere diskutere med en annen kommune?

51 EffektiviseringsNettverkene 2011 11.30-12.30: LUNSJ

52 Informasjon Vi ser på noen eksempler på ulik informasjon informasjonsbrosjyre bruk av lokal presse informasjon på nettsidene Opplæringsbehov - opplæringsprogram for ansatte Dere må avklare inkluderings- og ekskluderingskriterier for valg av brukere Vi har mye stoff/eksempler – hva vil dere ha tilsendt? Er det noen spesielle fagtemaer dere vil ha på neste samling? Dere skal presentere planen på neste samling – Hva må gjøres når dere kommer hjem? Arbeid med fremdriftsplan, avklaringer og informasjon – hva den minimum må inneholde

53 Noen eksempler fra andre kommuner Lurt å bruke media!

54 Noen eksempler fra andre kommuner Informasjonsbrosjyrer!

55 Når skal dere ha kommet i gang, hovedmilepæler i fremdriftsplanen Fremdriftsplan kommuner på Øvre Romerike Dere bør lage mer detaljert fremdriftplan De hadde 4 hele opplæringsdager Hva mangler her?

56 EffektiviseringsNettverkene 2011 Vegen videre - Konklusjoner – Hjemmearbeid Neste samling: 22. og 23. januar 2015 Sted: …………. Hovedtema: Kom i gang! Oppstart 09.00 – slutt 2. dag kl. 14:00 Kommunene: Lage første utkast til fremdriftsplan Frist for hjemmelekse til KS: 16. januar. KS: På samlingen går KS gjennom gode eksempler og forbedringsbehov KS sender link til alle hvor filene fra denne samlingen finnes samt litt bredere beskrivelse av hjemmeleksen

57 EffektiviseringsNettverkene 2011 Presisering av hjemmeleksen I tillegg til fremdriftsplanen bør det være egne avsnitt/dokumenter der følgende er avklart: Valg av brukergrupper (inkludering og ekskludering) Valg av organisasjonsmodell Finansiering av prosjekt/rehabiliteringsteam Hovedinnhold i opplæring; hvem, når, hva og omfang Prosessen for å få forankret arbeidet politisk og administrativt

58 EffektiviseringsNettverkene 2011 For kommuner som har kommet langt For eksempel: – Flora – Sørum – Stange Korrigere fremdriftsplanen sin og/eller legge frem et notat som viser hvilke utfordringer som gjenstår og hvordan de skal løses

59 EffektiviseringsNettverkene 2011 Innhold neste samling - temaer Fremdriftsplanene vises frem og kommunene deler gode idéer Kommunens metode for å kartlegge brukere og dokumentere resultater Erfaringer fra andre kommuner Hvordan avklare hva brukeren kan oppnå, livscoaching Ledelse – endringsledelse/nærledelse/å lede tverrfaglige team/samhandling/opplæring Er det andre temaer dere mener er viktige nå?

60 EffektiviseringsNettverkene 2011 Erfaringer fra andre kommuner på neste samling Kan en av dere som har kommet langt, f.eks. Flora, Sørum eller Stange innleder på: Hva vil vi endre på? Dette bør dere også gjøre?

61 Fremdrift i dette nettverket 2014 - 2016 10. og 11. november 2014 Samling 1, Hvordan komme i gang, Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 22. og 23. januar 2015 Samling 2, Kom i gang! Sted: Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 18. og 19. mars 2015 Samling 3, Hvordan går arbeidet? Gardermoen? Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 1. og 2. oktober 2015 Samling 4, Resultater og forbedringer Gardermoen? ………………….skrives ferdig. KS gir tilbakemelding. 12. og 13. januar 2016 Erfaringssamling, Gardermoen?

62 EffektiviseringsNettverkene 2011 Hva må vi gjøre når vi kommer hjem? Hvilke tiltak/akti- viteter? Hvordan gjør vi det? Hvem har ansvaret? Hvem må involveres? Når skal det være ferdig?


Laste ned ppt "Nettverk HVERDAGSREHABILITERING Mål og kjennetegn på samhandling i vår kommune KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 1. Samling 10. og 11. november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google