Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk HVERDAGSREHABILITERING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk HVERDAGSREHABILITERING"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk HVERDAGSREHABILITERING
KS EffektiviseringsNettverk Nettverk HVERDAGSREHABILITERING 1. Samling 10. og 11. november 2014 Mål og kjennetegn på samhandling i vår kommune Jens-Einar Johansen, Geir Halstensen, Liv Overaae, Astrid Nesland, Turid Haugen, KS

2 Hva er hverdagsrehabilitering?
Hvordan komme i gang?

3 Nettverk hverdagsrehabilitering
Hva er det vi skal gjøre sammen? Implementeringsstøtte!

4 Mål for dette nettverket
Dere starter opp med hverdagsrehabilitering i 2015 Dere lager system for å evaluere resultat for brukerne og økonomi Brukerne får bedre velferd og greier hverdagen bedre! Fornøyde ansatte som opplever at brukeren mestrer hverdagen bedre Konsekvens: Reduserte vedtakstimer og utsatt behov for sykehjemsplass

5 Hjemmearbeid mellom samlingene Lage fremdriftsplan
Hvordan gjør vi det? 5 samlinger Hjemmearbeid mellom samlingene Lage fremdriftsplan Metode for å dokumentere resultat/verktøy Opplæring Komme i gang Lære av hverandre i lys av de første erfaringene Hva bør forbedres

6 Hva gjør KS, KS: Være prosessledere Hjelpe dere med modellene Dokumentere resultater

7 Hverdagsrehabilitering
Behov for endring og nyskaping Mestringsideologi Hele eller deler av kommunen Læringsnettverk innen helse og omsorg Verktøy Etisk refleksjon Velferdsteknologi Kommunereform - oppgavefordeling

8 hva skal dere gjøre? delta med et team som gir god iverksettelse og forankring hjemme. Sentrale hensyn er overordna ledelse, tverrfaglig ledelse, ansatte og brukere. Følge progresjonen i nettverket. Sørge for at det skjer noe mellom samlingene Erfaringsdeling. Bidra med suksesshistorier og utfordringer. Fremdriftsplan for implementering

9 Hvorfor delta i hverdagsrehabilitering?
Samling 1 Introduksjon Det store bildet «Hva er hverdagsrehabilitering og hvilke resultater kan kommunene oppnå» Hvorfor delta i hverdagsrehabilitering? Hvorfor er dette viktig for brukerne? Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon av resultater av tiltak. Hvordan kom Bodø i gang? Starte med valg av modell og fremdriftsplan/milepæler

10 Presentere kommunenes fremdriftsplan og foreta korrigeringer
Samling 2 Presentere kommunenes fremdriftsplan og foreta korrigeringer Lære å bruke beregningsmodeller og kartleggingsverktøy Resultater fra kommunens kartlegging av aktuelle brukere Dele erfaringer fra andre kommuner. Hvordan kan ansatte avklare hva brukeren kan oppnå, livscoaching Ledelse – endringsledelse/nærledelse/å lede tverrfaglige team/samhandling/opplæring

11 Se på foreløpige resultater fra kommunene Hva bør forbedres?
Samling 3 Kommunene deler erfaringer og vi ser på suksesser og mulige forbedringer En kommune som har holdt på en stund deler sine erfaringer og gir gode råd Se på foreløpige resultater fra kommunene Hva bør forbedres? Temaer som dere ønsker å diskutere

12 Hva er dere blitt bedre på og hva gjenstår?
Samling 4 Hva er dere blitt bedre på og hva gjenstår? Mulige kvalitetsforbedringer Er alle medarbeiderne med? Hva må dere gjøre bedre? Temaer som dere ønsker å diskutere Samling 5 er åpen

13 Praktiske ting om økonomi.
Vi sender regning på deltakelsesavgift etter første samling. Regning for hotellopphold sendes også fra oss. Dere betaler i tillegg utgiftene til reise.

14 Presentasjon av kommunene

15 Sørum 16918 innbyggere Akershus fylke Sørumsand er admsenter 206,58 km² Mona Granbakken Mangen (AP) er ordfører

16 Rælingen 16806 innbyggere Akershus fylke Fjerdingby er admsenter 71,68 km² Øyvind Sand (AP) er ordfører

17 Ringsaker innbyggere Hedmark fylke Brumunddal er adm senter 1 281,14 km² Anita Ihle steen (AP) er ordfører

18 Stange 19737 innbygger Hedmark fylke Stange er adm senter 724,22 km² Nils A. Røhne (AP) er ordfører

19 Tysvær innbyggere 419 km² Rogaland fylke Aksdal er adm senter. Harald Stakkestad (H) er ordfører

20 Ullensvang 3369 innbyggere Hordaland fylke Kinsarvik er adm senter 1 398,87 km² Solfrid Borge (SP) er ordfører

21 Flora 11779 innbyggere Sogn og Fjordane fylke Florø er adm senter 693 km² Bengt Solheim-Olsen (H) er ordører

22 Surnadal 5994 innbyggere Møre og Romsdal fylke Skei er adm senter 1 366 km² Lilly Gunn Nyheim (AP) er ordfører

23 Rauma 7453 innbyggere Møre og Romsdal Åndalsnes er adm senter 1 502,37 km² Lars Olav Hustad (H) er ordfører

24 Hemne 4224 innbyggere Sør-Trøndelag Kyrksæterøra er adm senter 670,28 km² Ståle Vaag (AP) er ordf

25 Overhalla 3732 innbyggere Nord-Trøndelag Ranemsletta er adm senter 730 km² Per Olav Tyldum (SP) er ordfører

26 Brønnøy 7897 innbyggere Nordland Brønnøysund er adm senter 1 039 km² Johnny Hanssen (AP) er ordfører

27 Mandag 10. november 2014 09:30 Hva er det vi skal gjøre sammen? Orientering om hensikt og mål med nettverksarbeidet. Hva kan og vil vi bruke nettverksarenaen til? 10:30 Det store bildet Hva er hverdagsrehabilitering? Hvilke resultater kan kommunene oppnå? Innleder: Spesialrådgiver Geir Halstensen, KS 11:25 Hvorfor delta i hverdagsrehabilitering? Hvorfor er dette viktig for brukerne? Innleder: Nils Erik Ness, Nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund, Førstelektor ved HiST 12:20 Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon av resultater av tiltak v/ Roland Fürst og Lilian Høverstad 13:00 Lunsj 14:00 Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon forts. 15:00 Status i deltakerkommunene - presentasjoner i galleriet Hva har vi gjort så langt? Hva planla vi som neste steg? 16:30 Strategi for innføring av hverdagsrehabilitering i kommunen Hva må vi tenke på nå? Refleksjon i kommunegruppene  17:30 Slutt for dagen   Felles middag

28

29 «Det store bildet» Hva er hverdagsrehabilitering?
Hvilke resultater kan kommunene oppnå? v/ Spesialrådgiver Geir Halstensen, KS

30 Kaffepause 1330

31 Tilbake i plenum: Kl. 11:25

32 Hvorfor delta i hverdagsrehabilitering?
Hvorfor er dette viktig for brukerne? Innleder: Nils Erik Ness, Nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund, Førstelektor ved HiST

33 Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon av resultater av tiltak
Roland Fürst og Lilian Høverstad

34 : LUNSJ

35 Suksesskriterier for hverdagsrehabilitering og dokumentasjon av resultater av tiltak forts.
Roland Fürst og Lilian Høverstad

36 Kaffepause 1330 Tilbake i plenum: 15:15

37 Status i deltakerkommunene - gallerirunde
Hensikt: Bli litt bedre kjent

38 Erfaringsdeling - gallerirunde
Dere skal beskrive på flip-over: IGP Hva er status hos oss - har vi gjort noe med hverdagsrehabilitering så langt? Vi vil at dere trekker fram: Noe dere har lykkes med så langt/er gode på De viktigste utfordringene dere ser nå for veien videre Kommunevis: Dere får 15 minutter til å forberede dere.

39 Erfaringsdeling - Gallerirunde
To fra kommunen står igjen ved presentasjonen, de andre går fra en kommune til neste. Vi styrer besøksrunden! Ved hver presentasjon har dere 10 minutter Inkludert dialog, utdypende spørsmål Vi sier fra når 10 min er gått…da må dere gå videre til neste kommune

40 Besøksrunde gruppe 1 Sørum Ringsaker Rælingen Tysvær Stange Flora

41 Besøksrunde gruppe 2: Overhalla Hemne Surnadal Rauma Ullensvang
Hemne Surnadal Rauma Ullensvang Brønnøy 

42 Strategi for innføring av hverdagsrehabilitering i kommunen, tilbake i egen kommunegruppe
Hva ble vi oppmerksom på? Hva må vi tenke på nå? Refleksjon i kommunegruppene OPPSAMLING AV NYTTIGE INNSPILL FOR OSS

43 Slutt for dagen Velkommen kl. 18:30 Middagen serveres kl. 19:00

44 God morgen!

45

46 Fremdrift i dette nettverket 2014 - 2016
10. og 11. november 2014   Samling 1, Hvordan komme i gang, Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 22. og 23. januar 2015 Samling 2, Kom i gang! Gardermoen? 18. og 19. mars 2015 Samling 3, Hvordan går arbeidet? Gardermoen? 1. og 2. oktober 2015 Samling 4, Resultater og forbedringer Gardermoen? ………………….skrives ferdig. KS gir tilbakemelding. 12. og 13. januar 2016 Erfaringssamling, Gardermoen?

47 Hvordan kom vi i gang? Åse Bente Mikkelborg, Bodø

48 Kaffepause 1330

49 Valg av modell og hva som må avklares
Valg av organisasjonsmodell; Eget team eller Integrert modell Se på materiale fra Fürst og Høverstad Valg av brukere – inkluderings- og ekskluderingskriterier Se på hva 7 kommuner hadde, materiale fra Geir Halstensen samt boka kap 3 Hele kommunen eller deler av kommunen i starten? Mindre «store nok» kommuner: Ta hele kommunen med en gang! Større kommuner: Noen har begynt med ett distrikt/f.eks. Bodø, har tatt hele kommunen Trenger dere eget vedtak for innføring av hverdagsrehabilitering? Formelt ikke nødvendig Trenger dere friske penger: Vedtak. Være sikker på at politikere står bak fullt ut «Motstand» hos ansatte – saksutredningen blir avklaringsarena

50 Valg av modell og hva som må avklares
Er det behov for ekstra ressurser til innføringsfasen eller kan dere omdisponere? Noen kommuner har dokumentert at det gir innsparinger allerede første år, se materialet fra Geir i går Hva vil dere diskutere med en annen kommune?

51 : LUNSJ

52 Arbeid med fremdriftsplan, avklaringer og informasjon – hva den minimum må inneholde
Vi ser på noen eksempler på ulik informasjon informasjonsbrosjyre bruk av lokal presse informasjon på nettsidene Opplæringsbehov - opplæringsprogram for ansatte Dere må avklare inkluderings- og ekskluderingskriterier for valg av brukere Vi har mye stoff/eksempler – hva vil dere ha tilsendt? Er det noen spesielle fagtemaer dere vil ha på neste samling? Dere skal presentere planen på neste samling – Hva må gjøres når dere kommer hjem?

53 Noen eksempler fra andre kommuner
Lurt å bruke media!

54 Informasjonsbrosjyrer!
Noen eksempler fra andre kommuner Informasjonsbrosjyrer!

55 Når skal dere ha kommet i gang, hovedmilepæler i fremdriftsplanen
Fremdriftsplan kommuner på Øvre Romerike Dere bør lage mer detaljert fremdriftplan De hadde 4 hele opplæringsdager Hva mangler her?

56 Vegen videre - Konklusjoner – Hjemmearbeid
Neste samling: 22. og 23. januar Sted: …………. Hovedtema: Kom i gang! Oppstart – slutt 2. dag kl. 14:00 Kommunene: Lage første utkast til fremdriftsplan Frist for hjemmelekse til KS: 16. januar. KS: På samlingen går KS gjennom gode eksempler og forbedringsbehov KS sender link til alle hvor filene fra denne samlingen finnes samt litt bredere beskrivelse av hjemmeleksen

57 Presisering av hjemmeleksen
I tillegg til fremdriftsplanen bør det være egne avsnitt/dokumenter der følgende er avklart: Valg av brukergrupper (inkludering og ekskludering) Valg av organisasjonsmodell Finansiering av prosjekt/rehabiliteringsteam Hovedinnhold i opplæring; hvem, når, hva og omfang Prosessen for å få forankret arbeidet politisk og administrativt

58 For kommuner som har kommet langt
For eksempel: Flora Sørum Stange Korrigere fremdriftsplanen sin og/eller legge frem et notat som viser hvilke utfordringer som gjenstår og hvordan de skal løses

59 Innhold neste samling - temaer
Fremdriftsplanene vises frem og kommunene deler gode idéer Kommunens metode for å kartlegge brukere og dokumentere resultater Erfaringer fra andre kommuner Hvordan avklare hva brukeren kan oppnå, livscoaching Ledelse – endringsledelse/nærledelse/å lede tverrfaglige team/samhandling/opplæring Er det andre temaer dere mener er viktige nå?

60 Erfaringer fra andre kommuner på neste samling
Kan en av dere som har kommet langt, f.eks. Flora, Sørum eller Stange innleder på: Hva vil vi endre på? Dette bør dere også gjøre?

61 Fremdrift i dette nettverket 2014 - 2016
10. og 11. november 2014   Samling 1, Hvordan komme i gang, Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 22. og 23. januar 2015 Samling 2, Kom i gang! Sted: Gardermoen 18. og 19. mars 2015 Samling 3, Hvordan går arbeidet? Gardermoen? 1. og 2. oktober 2015 Samling 4, Resultater og forbedringer Gardermoen? ………………….skrives ferdig. KS gir tilbakemelding. 12. og 13. januar 2016 Erfaringssamling, Gardermoen?

62 Hva må vi gjøre når vi kommer hjem?
Hvilke tiltak/akti-viteter? Hvordan gjør vi det? Hvem har ansvaret? Hvem må involveres? Når skal det være ferdig?


Laste ned ppt "Nettverk HVERDAGSREHABILITERING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google