Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk og eierskap - filosofiske tanker om etikkens plass i aksjemarkedet Henrik Syse, tidl. leder for Corporate Governance-gruppen, NBIM E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk og eierskap - filosofiske tanker om etikkens plass i aksjemarkedet Henrik Syse, tidl. leder for Corporate Governance-gruppen, NBIM E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk og eierskap - filosofiske tanker om etikkens plass i aksjemarkedet Henrik Syse, tidl. leder for Corporate Governance-gruppen, NBIM E-post: henrik@prio.no Presentasjon, 23. oktober 2008 ”Høstseminaret”, Stavanger

2 Hører etikk og penger sammen? Selvsagt gjør de ikke alltid det. Selvsagt gjør de ikke alltid det. Men: Vi kan søke et størst mulig overlapp, og vi kan arbeide for et samfunn der ”etterspørselen etter det etisk rette” øker. Men: Vi kan søke et størst mulig overlapp, og vi kan arbeide for et samfunn der ”etterspørselen etter det etisk rette” øker. Avhengig av tidsperspektiv! Avhengig av tidsperspektiv! Det er mulig å ha flere motivasjoner. Det er mulig å ha flere motivasjoner.

3 Etikkens rolle i ”Oljefondet” Fondet er opprettet av etiske grunner. Denne kapitalen er ikke bare vår. Fondet er opprettet av etiske grunner. Denne kapitalen er ikke bare vår. Investorens oppgave er imidlertid primært finansiell, innenfor grenser satt av lov, retningslinjer og internasjonale forventninger. Investorens oppgave er imidlertid primært finansiell, innenfor grenser satt av lov, retningslinjer og internasjonale forventninger.

4 Etikkens rolle (forts.) De etiske retningslinjene for fondet krever (1) uttrekk av grovt uetisk virksomhet (ansvar: Finansdep.), (2) aktivt eierskap for den øvrige portefølje for å sikre langsiktig avkastning (ansvar: Norges Bank). De etiske retningslinjene for fondet krever (1) uttrekk av grovt uetisk virksomhet (ansvar: Finansdep.), (2) aktivt eierskap for den øvrige portefølje for å sikre langsiktig avkastning (ansvar: Norges Bank). Tanken om “den ansvarlige investor” – som har både kausalt ansvar, ansvar overfor kapitalens eier(e) og rolleansvar. (Jfr. finanskrisen: manglende ansvar?) Tanken om “den ansvarlige investor” – som har både kausalt ansvar, ansvar overfor kapitalens eier(e) og rolleansvar. (Jfr. finanskrisen: manglende ansvar?)

5 Hva er en ”ansvarlig investor”? Avkastningsmålet skal ikke primært være basert på et ønske om å berike seg selv eller noen få mennesker nå, men et ønske om å sikre en god fremtid for mennesker som er avhengige av denne investorinnsatsen for at deres kapital ikke skal gå tapt. Avkastningsmålet skal ikke primært være basert på et ønske om å berike seg selv eller noen få mennesker nå, men et ønske om å sikre en god fremtid for mennesker som er avhengige av denne investorinnsatsen for at deres kapital ikke skal gå tapt.

6 Etikk vs. finans? Derfor er det ikke etikk kontra finans, men snarere etikk kontra etikk som utgjør problemstillingen. Avkastningsønsket er ikke i seg selv uetisk. Og store fravik fra avkastningsmålet er ikke etisk uproblematiske. Derfor er det ikke etikk kontra finans, men snarere etikk kontra etikk som utgjør problemstillingen. Avkastningsønsket er ikke i seg selv uetisk. Og store fravik fra avkastningsmålet er ikke etisk uproblematiske.

7 Den ”universelle investor” En langsiktig investor må tenke på fondets mulighet for å lykkes ikke bare neste år eller om fem år, men om mange tiår. Hva slags verden ønsker vi mange år frem i tiden? En langsiktig investor må tenke på fondets mulighet for å lykkes ikke bare neste år eller om fem år, men om mange tiår. Hva slags verden ønsker vi mange år frem i tiden? Det norske ”oljefondets” langsiktige interesse = verdens langsiktige interesse. (”The Universal Owner Thesis”). Det norske ”oljefondets” langsiktige interesse = verdens langsiktige interesse. (”The Universal Owner Thesis”). Stadig flere investorer legger til grunn en slik tankegang for sitt arbeid med aktivt eierskap. Stadig flere investorer legger til grunn en slik tankegang for sitt arbeid med aktivt eierskap.

8 Hvorfor etikk i eierskapsutøvelsen? 1. Markedenes soliditet og sunnhet – på lang sikt trenger vi markeder som styres bedre og åpnere, og som ikke skades av voldelig konflikt, sosial urettferdighet eller miljøødeleggelser 2. Vår profil – eiernes forventning og fondets tillit/rykte 3. Investeringsobjektenes rykte og langsiktige tillit i markedet 4.... Og så er det riktig i seg selv

9 Hvilke faktorer i praksis? Langsiktig avkastning. Langsiktig avkastning. Godt rykte og solid tillit. Godt rykte og solid tillit. Åpenhet/transparens & god kommunikasjon. Åpenhet/transparens & god kommunikasjon. Lovlydighet. Lovlydighet. Gode styringsmekanismer (”good corporate governance”). Gode styringsmekanismer (”good corporate governance”). God samfunnsånd (”good citizenship”) og påfølgende legitimitet for og i markedet. God samfunnsånd (”good citizenship”) og påfølgende legitimitet for og i markedet.

10 Hva kan gjøres? Stemmegivning Stemmegivning Selskapskontakt, konsentrert rundt særlige satsningsområder Selskapskontakt, konsentrert rundt særlige satsningsområder Uttrekk eller filtrering Uttrekk eller filtrering Kontakt med myndigheter Kontakt med myndigheter Forskning Forskning Offentlig kommunikasjon Offentlig kommunikasjon

11 Aksjer og kommunikasjon Åpen kommunikasjon mellom aksjonærer og selskaper helt essensielt. Åpen kommunikasjon mellom aksjonærer og selskaper helt essensielt. En fare for at en slags ”virtual reality” tar over, uten kontakt med den konkrete virkeligheten. En fare for at en slags ”virtual reality” tar over, uten kontakt med den konkrete virkeligheten. Direkte mellommenneskelig kommunikasjon viktig også når det er snakk om de største selskapene – og de største pengene. Direkte mellommenneskelig kommunikasjon viktig også når det er snakk om de største selskapene – og de største pengene.


Laste ned ppt "Etikk og eierskap - filosofiske tanker om etikkens plass i aksjemarkedet Henrik Syse, tidl. leder for Corporate Governance-gruppen, NBIM E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google