Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FN sine rettigheter for eldre FAGFORBUNDET Seksjon Helse og Sosial.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FN sine rettigheter for eldre FAGFORBUNDET Seksjon Helse og Sosial."— Utskrift av presentasjonen:

1 FN sine rettigheter for eldre FAGFORBUNDET Seksjon Helse og Sosial

2 2 Den internasjonale dagen for eldre  1. Oktober – Den internasjonale dagen for eldre  Ble opprettet i 1990  2002 var FN sitt år for eldre

3 3 Den internasjonale dagen for eldre  Jeg er en av de 600 millionene menneskene som er over 60 år og ha personlig interesse i skjebnen til de eldre sa FNs Generalsekretær Kofi Annan på eldredagen i 2006 Det er en generasjon med potensiale for enorme bidrag til utviklingsprosessen og arbeidet med å skape fredeligere, mer fruktbare og bærekraftige samfunn

4 4 Den internasjonale dagen for eldre  I mange land lever eldre i stor fattigdom og dette tallet kommer til å øke dersom en ikke endrer tilnærming til eldre, utvikling og fattigdom. Granskinger viser også at 100 millioner eldre lever på mindre enn en dollar om dagen. Det skjer også utfordrende demografiske endringer i folkesammensetningen f. Eks. i Afrika. Andelen eldre kommer til å øke fra 10 % til hele 21 % i 2050. Eldrebølgen er altså ikke bare et norsk fenomen.

5 5 Den internasjonale dagen for eldre  Tallet på eldre over 60 år i Afrika vil i følge FN stige fra ca. 36 millioner i dag til mer enn 140 millioner i 2050  80 % av eldre i sør er uten fast inntekt. FN utfordrer nå alle stater og private aktører til å sette fokus på eldre og til å inkludere de i all politikk og utvikling.

6 6 Den internasjonale dagen for eldre  Derfor var tema for den internasjonale dagen i 2006 ”Bedring av livskvaliteten for de eldre; fram for FN sine globale strategier” FN og Annan utfordret alle samfunn til å arbeide for at eldre kan leve i omgivelser som styrker de, fremmer deres selvstendighet og tilbyr omsorg.

7 7 Den internasjonale dagen for eldre  Dette innebærer for eksempel et sted å bo, men også få verdighet og respekt fra samfunnet  Annan viste også til Handlingsplanen fra Madrid om aldring og Tusenårsmålet som ble vedtatt i FN sitt år for eldre i 2002.  FN vil understreke behovet for utvikling og politikk for eldre, fremme initiativ som bedrer levevilkårene for eldre og argumentere for at eldre personer må sees på som en ressurs.

8 8 Madrid Plan of Action on Ageing  Ble vedtatt i FN sitt år for eldre i 2002  I planen tilrår FN mellom annet: -eldre bør være en målgruppe for direkte tiltak -At eldre må sikres forhold til deltaking innen alle samfunnsområder og -At eldre sitt bidrag i samfunnet blir verdsatt.

9 9 Eldre i Norge  I Norge har de eldre det bedre enn noensinne  De er sprekere, rikere, friskere enn før.  Samtidig er ensomhet og depresjon utbredt blant mange over 67 år.  Det livet en har levd tidligere betyr mye for hvordan en bruker pensjonisttilværelsen.  De som har hatt lederjobber, er aktive, reiser dit de alltid har drømt om, de tar kurser og gjør ting som de har lyst til

10 10 Eldre i Norge  Arbeiderne nyter også pensjonisttilværelsen, men er mindre aktive. De rydder garasjen, maler huset, steller i hagen og sover lenge om morgenen.  Arbeiderne har generelt hatt større problemer med å takle overgangen. Mange av dem har vært i jobb i en årrekke og har hatt hele sitt sosiale nettverk på jobben. Dette nettverket blir brått revet vekk.

11 11 Eldre i Norge  Eldre som ser lyst på alderdommen lever gjennomsnitt 7, 6 år lenger enn de som ser mørkt på alderdommen.  Hvilke syn en har på alderdommen viser seg å være mer avgjørende for levealder enn både blodtrykk og kolesterol.  Har en et positivt syn på alderdommen gjør det større uttelling enn om man trimmer eller aldri røyker.

12 12 Eldre i Norge  Forskere slår nå fast at man blir klokere med årene.  Personligheten gjennomgår en forandring når en blir eldre og man utvikler mer positive trekk.  Forskere har testet 132000 for å finne ut om personligheten forandrer seg. De har testet hvor samvittighetsfulle, behagelige, nervøse, åpne og utadvendte folk er mellom 20 – 60 år.  Folk blir mer samvittighetsfulle og behagelige med årene.

13 13 Eldre i Norge  Den forventede levealderen for en kvinne er nå 81 år, mens den for menn er 75 år. Dette betyr at mange eldre har nesten 30 års pensjonisttilværelse.  Aldringen gir en endring i aldersfordeling, der andelen eldre personer øker, mens andelen yngre går ned.

14 14 Utvikling i forhold til alder  I følge FNs definisjon regnes mennesker på 60 år og mer som eldre mennesker. I 2000 var 10 % av verdens befolkning over 60 år, tilsvarende 600 millioner mennesker  Flesteparten av dem er kvinner  Ca 2/3 av de eldre lever i utviklingsland, de fleste bor på landsbygden  Den befolkningen som vokser raskest er personer over 80 år. 3,8 % hvert år, mens 60 år vokser med 2 % hvert år

15 15 Utvikling i forhold til alder  En aldrende befolkning blir sett på som en stor utfordring i forhold til utvikling, spesielt der hvor man ikke har de nødvendige institusjonene eller de menneskelige og økonomiske ressursene til å dekke eldres behov og der sosiale sikkerhetsnett ikke eksisterer.

16 16 FNs prinsipper for eldre  Ble vedtatt av generalforsamlingen den 16. desember 1991  Resulusjon 46/91  Alle regjeringer ble oppfordret til å inkludere disse i deres nasjonale programmer så raskt som mulig.  Her følger et utdrag av prinsippene

17 17 FNs prinsipper for eldre Uavhengige 1.Eldre mennesker skal ha tilgang på mat, vann, bolig, klær og helsevesen gjennom obligatorisk inntekt, familie og samfunnstøtte og hjelp til å klare seg selv i hjemmet. 2.Eldre mennesker skal ha muligheten til å arbeide eller på annen måte ha mulighet til inntekt 3.Eldre mennesker skal kunne delta i beslutninger om når og hvordan de skal forlate arbeidsmarkedet.

18 18 FNs prinsipper for eldre Uavhengige 4. Eldre mennesker skal ha adgang til passende utdanningsprogrammer 5. Eldre mennesker skal kunne leve i miljøer som er sikre og tilpasset personlige behov og skiftende kapasitet 6. Eldre mennesker skal kunne bo hjemme så langt det er mulig

19 19 FNs prinsipper for eldre Deltakende 7. Eldre mennesker skal forbli integrerte i samfunnet og delta aktivt i utformingen og gjennomføringen av beslutninger som direkte påvirker deres velbefinnende og deres viten og ferdigheter til de yngre generasjoner 8. Eldre mennesker skal kunne søke og utvikle muligheter for samfunnstjeneste og frivillighets arbeid innenfor områder som passer deres interesse og kapasitet

20 20 FNs prinsipper for eldre Deltakende 9. Eldre mennesker skal kunne danne bevegelser og foreninger for eldre

21 21 FNs prinsipper for eldre Helse 10. Eldre mennesker skal daglig motta samfunnspleie og beskyttelse i overensstemmelser med hver enkelt kulturs samfunnssystem 11. Eldre mennesker skal ha tilgang til helsevesen som er nødvendig for å beholde eller gjenskape et optimalt fysisk, mentalt og følelsesmessig velbefinnende og forhindre eller utsette at sykdom bryter ut

22 22 FNs prinsipper for eldre Helse 12. Eldre mennesker skal ha tilgang til sosiale og rettslige tjenester for å forbedre sin selvbestemmelse, beskyttelse og pleie 13. Eldre mennesker skal ved behov ha tilgang til institusjonspleie som gir beskyttelse, rehabilitering og sosial og mental stimulering i et humant og sikkert miljø

23 23 FNs prinsipper for eldre Helse 14. Eldre mennesker skal uansett hvor de bor, nyte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, pleie og utviklingsmuligheter, deriblant full respekt for verdighet, trosretning, privatliv og retten til selv å treffe beslutninger om helse og livskvalitet

24 24 FNs prinsipper for eldre Selvrealisering 15. Eldre mennesker skal kunne fortsette med aktiviteter som utvikler deres potensiale til det fulle 16. Eldre mennesker skal ha tilgang til samfunnsressurser innenfor utdannelse, kultur, religion og fornøyelser

25 25 FNs prinsipper for eldre Verdighet 17. Eldre mennesker skal kunne leve i verdighet og sikkerhet uten å bli utnyttet eller misbrukt fysisk eller psykisk 18. Eldre mennesker skal behandles rettferdig, uansett alder, kjønn, rase eller etnisk bakgrunn, handikap eller liknende og verdsettes uavhengig av deres økonomiske situasjon

26 Takk for oppmerksomheten! Lillian Eriksen rådgiver FAGFORBUNDET Seksjon helse og sosial


Laste ned ppt "FN sine rettigheter for eldre FAGFORBUNDET Seksjon Helse og Sosial."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google