Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ATV-KURS 28.08.15 – alle kommunale Arbeidsmiljøloven: Endringer + lokale dokumenter §§ 14.9 og 14.4a.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ATV-KURS 28.08.15 – alle kommunale Arbeidsmiljøloven: Endringer + lokale dokumenter §§ 14.9 og 14.4a."— Utskrift av presentasjonen:

1 ATV-KURS 28.08.15 – alle kommunale Arbeidsmiljøloven: Endringer + lokale dokumenter §§ 14.9 og 14.4a

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN § 14.9 Midlertidig ansettelse: «Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: 1.a: Når arbeidet er av midlertidig karakter (engasjement) 1.b: For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) 1.f: NY: For en periode på inntil 12 mnd.»

3 ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN 6. «Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år etter første ledd bokstav a eller i mer enn 3 år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær». Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN Generell adgang til midlertidig ansettelse (1f): -Kan ansette midlertidig i 12 mnd på generell basis -Arbeidsgiver står etter avtaleperiodens utløp fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet uten å oppgi grunn, eller å videreføre ansettelsen i fast stilling -Tre begrensninger for å hindre misbruk: 1.Karantene 12 mnd for å ansette en annen i samme eller likeartet stilling 2.Kvote – maks 15 % i virksomheten kan ansettes slik (dog alltid én) 3.Ikke adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN 3 år gir rett til fast stilling og gjelder for (punkt 6): -Vikariater (1b) og midlertidig ansettelse på generelt grunnlag (1f) -Midlertidig ansettelse (1b og 1f) inngått etter 1.juli 2015. MEN: tidligere sammenhengende ansettelser skal telle med ved inngåelse av ny kontrakt etter 1.juli 2015. For andre midlertidige ansettelser gjelder fortsatt 4 år. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN ARBEIDSTID: -Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden gir økt mulighet til å arbeide ut over grensen for alminnelig arbeidstid pr. dag/uke mot tilsvarende mindre i andre perioder -Ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan grensen for daglig arbeidstid øke fra 9t til 10t. -Grensen for 48t i løpet av 7 dager beholdes, men kan gjennomsnittberegnes over 8 uker (aldri mer enn 50t/uke) -Ingen endring i pålagt overtid (10t/uke / 25t/mnd) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN ALDERSGRENSEN: Stillingsvernet er hevet fra 70 til 72 år bortsett fra i stillinger med særaldersgrense. MEN: I KS-området er det fortsatt 70 år som gjelder (tariffavtalen overstyrer her lovendringen) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Halden: Prosedyre AML § 14.9 Virkningstidspunkt: 23.06.15 -Arbeidstaker må selv beregne om det kan fremsettes krav om fast stilling. Manglende dokumentasjon kan fås ved henvendelse til personalavdelingen. Tilbakemelding innen 14 dager. -Arbeidstaker sender kravet til arbeidsgiver -En utvalgsgruppe i administrasjonen vurderer kravet -Arbeidsgiver innkaller til et møte og gir tilbakemelding på kravet – senest etter 1 mnd -Ved imøtekommelse av krav skal saken opp i personalteam, og innplassering i stilling skal skje seneste etter 2 mnd. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Halden: Praktisering AML § 14.9 -Mindre opphold mellom to ansettelsesforhold tolereres, men ikke mer enn 16 dager. Ferien er unntatt. -Alle arbeidsavtaler for midlertidig tilsetting skal være tidsbestemt. Dette gjelder også avtaler med tilkallingsvikarer. -Arbeidsforholdet opphører ved utløp av arbeidsavtalen. Arbeidstakeren skal ikke benyttes eller tilkalles etter arbeidsavtalens utløp uten at en ny skriftlig avtale foreligger. -Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel én mnd før fratredelsestidspunktet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Arbeidsmiljøloven § 14.4.a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid «Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav». + noe om tvist Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Halden: Prosedyre AML § 14.4a Virkningstidspunkt: 23.06.15 (Samme prosedyrer som for 14.9-krav): -Arbeidstaker må selv beregne om det kan fremsettes krav om fast stilling. Manglende dokumentasjon kan fås ved henvendelse til personalavdelingen. Tilbakemelding innen 14 dager. -Arbeidstaker sender kravet til arbeidsgiver -En utvalgsgruppe i administrasjonen vurderer kravet -Arbeidsgiver innkaller til et møte og gir tilbakemelding på kravet – senest etter 1 mnd -Ved imøtekommelse av krav skal saken opp i personalteam, og innplassering i stilling skal skje seneste etter 2 mnd. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Halden: Praktisering AML § 14.4.a -Målsetting: Mindre ufrivillig deltid -Merarbeidet må være utført JEVNLIG de siste 12 mnd. Det må også ha et visst omfang og en viss hyppighet for å få utvidtet stillingsprosenten. -Dersom behovet for merarbeid ikke lenger foreligger, avslås kravet. -Leder skal ha et bevisst forhold til å avtale merarbeid med deltidsansatte. Det skal tilstrebes at deltidsansatte arbeider tilsvarende avtalt stillingsprosent. -Fortrinnsrett etter AML § 14.2 (nedbemanning) går foran deltidsansattes rett etter AML § 14.4.a. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12


Laste ned ppt "ATV-KURS 28.08.15 – alle kommunale Arbeidsmiljøloven: Endringer + lokale dokumenter §§ 14.9 og 14.4a."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google