Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFR seminar Kongsgården 30.08.11 Gisle Løhre Johansen Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFR seminar Kongsgården 30.08.11 Gisle Løhre Johansen Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFR seminar Kongsgården 30.08.11 Gisle Løhre Johansen Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling

2 Borregaards biokjemikalier er miljøvennlige og bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter Verdens mest avanserte bioraffineri SPESIAL- CELLULOSE VANILLIN LIGNIN BIOETANOL

3 1200 ansatte, herav 800 i Norge 4 mrd NOK i omsetning, herav 2,8 mrd i Norge Borregaard produserer 20 mill liter 2.generasjon bioetanol – verdens største produsent! Anvender årlig ca. 100 mill NOK til innovasjon og FoU 20 % av produktporeføljen er fornyet siste 5 år Forbruker ca. 800 GWh med damp fra fornybare energikilder – Biogass, bark, avfallsforbrenning (Hafslund og Østfold Energi), reststoffer fra produksjon

4 60 årsverk innen FoU- ledende på grønn kjemi Stor bredde innen kjemi - mye spisskompetanse Organisk kjemi 8 Dr.grad og 4 Mastergrad Bio(polymer)kjemi5 Dr.grad og 3 Mastergrad Trekjemi7 Dr.grad og 1 Mastergrad Fysikalsk kjemi4 Dr.grad Analytisk kjemi2 Mastergrad Rekrutterer fra -Hele landet -Relativt mange fra Sverige -Forskere fra Hellas, Tyskland, Finland, India, Ungarn, Nederland

5 Støtte til teknologiutvikling BALI PILOT Biomass2Products 19 mill NOK fra NFR (2009 – 2012) EuroBioRef 23 mill NOK fra EU’s FP7 EuroBioRef projekt (2010 – 2013). Bioraffineri pilotanlegg 58 mill NOK fra NHD (via Innovasjon Norge) Technoports pris for innovativ miljøteknologi 2011

6 BALI: Bioraffineri Pilot anlegg Investering 130 mill Bygges i Sarpsborg Råstoff: Energivekster, landbruksavfall og skogsvirke 1 MT tørt råstoff /dag Oppstart 2. kvartal 2012 Utvikling av prosess, markederog samarbeidspartnere ”Mini-bioraffineri” Råstoff behandling Kjemisk behandling og separasjon Bioetanol Biodiesel Biokjemikalier Hydrolyse av fiber til sukker Fermentering/ kjemisk prosess Ligninbaserte spesialkjemikalier

7 Mindre lønnsomt Biokjemikalier Biodrivstoff - Bioetanol - Biodiesel - Biogass Bioenergi -Strøm og varme - Bio-olje -Pellets -Biogas Kvalitet og pris Lav Høy Verdiskapning og pris Lav Høy Bio-materialer Foretrukket kombinasjon OK Optimal bruk av biomasse – differensiert bruk

8 En utvikling i salg av fossilt drivstoff som langt på vei er et resultat av norsk avgiftspolitikk må ikke styre forskningsstrategien på biodrivstoff Et samlet innspill fra ledende industri- og FoU aktører innen fornybar energi 08.12.2010: ”Vår hovedkonklusjon er at kunnskap og faktiske endringer i norsk industri i det siste skulle tilsi at det er for tidlig å velge teknologiretning for utvikling av biodrivstoff i Norge, og at støtteordninger innen dette området bør være teknologinøytrale og råstoffnøytrale. Videre er det mer naturlig at ordninger som støttes av programmer innen Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Enova og Transnova i størst grad definerer samfunnsproblemer som bør løses, og at søkerne definerer løsninger. Da kan man velge de mest effektive og totalt sett beste løsningene uten å stå i fare for å miste gode løsninger som kanskje var ukjente på det tidspunktet strategiene ble lagt ”

9 01.07.11: ”Klif foreslår å justere anbefalingene om prioritering av forskningsmidlene. I det opprinnelige forslaget vårt fra i oktober 2010 anbefalte vi at forskningen skulle prioritere termokjemiske prosesser for utvikling av andregenerasjon biodiesel. På bakgrunn av ny informasjon og vår vurdering av denne foreslår vi nå at det åpnes for å gi FoU-midler også til biokjemiske prosesser og teknologiutvikling for andregenerasjons bioetanol. Hovedkriteriet for tildeling av støtte er reduksjon av klimagassutslipp. I tillegg anbefaler vi at forskningsressursene blir brukt på områder hvor vi Norge allerede har kompetansemessige fortrinn i forskningsmiljøene. Det er også viktig at forskningsmidlene bidrar til å utvikle teknologier til områder av transportsektoren hvor det er få fornybare alternativer, for eksempel fly, deler av tungtransporten og skip”

10 En blomstrende bioøkonomi Norge må satse på løsninger som tilfredsstiller strenge bærekraftskriterier; både miljømessig og økonomisk Det må aksepteres – og kompenseres – for at det tar tid (også i fullskala) før en teknologi er fullt ut konkurransedyktig Norge må satse der vi har forutsetninger for å lykkes – Samarbeid med utenlandske miljøer som kompletterer vår kompetanse bør støttes Industrien er avhengig at sterke FoU-miljøer bygges opp på universiteter og høyskoler, slik at framtidig rekruttering til egne miljøer er sikret Bioraffineriløsninger – Like støtteordninger for energi, drivstoff, materialer, kjemikalier, proteiner fra biomasse Støtteordninger til alle steg i utviklingen, fra grunnleggende forskning til demonstrasjonanlegg (first mover). – Ingen teknologivalg skal defineres fra myndighetene – Utvalgskriterier: Prosjektkvalitet, miljøregnskap og potensiale for industrialisering avgjør Samme støtte fra NFR som fra EU (50 % støttegrad, også direkte til egne forskertimer i industrien)


Laste ned ppt "NFR seminar Kongsgården 30.08.11 Gisle Løhre Johansen Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google