Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALLSKOG BA eies av 8000 skogeiere fra Møre og Romsdal til Troms. ALLSKOG er også en interesseorganisasjon for eierne, og jobber for å sikre rammevilkåra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALLSKOG BA eies av 8000 skogeiere fra Møre og Romsdal til Troms. ALLSKOG er også en interesseorganisasjon for eierne, og jobber for å sikre rammevilkåra."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 ALLSKOG BA eies av 8000 skogeiere fra Møre og Romsdal til Troms. ALLSKOG er også en interesseorganisasjon for eierne, og jobber for å sikre rammevilkåra i skogbruket. Hovedkontor i Trondheim.

4 Allskog BA – konsern og industrieierskap Industriflis AS (100 %) Nord Energi AS (100 %) Transportselskapet Nord AS (50 %) Midt-Norsk Virkesimport AS (50 %) Din Tur AS (99 %) ALLSKOG Holding AS (100 %) ALLSKOG BA Norske Skogindustrier ASA (3 %) Div. andre selskaper

5 Omsetning ALLSKOG BA:543 mill kr Totalomsetning konsern:648 mill kr Salg av tjenester:158 mill kr Tømmeromsetning: 831.000 m 3 Egenkapital:134 mill kr Herav andelskap: 80 mill kr Antall eiere: 8 000 Antall skogeierlag: 96 ALLSKOG i tall (2010)

6 Sør Tr. lag & Møre 9 stillinger 300 000 kbm. Nord Trøndelag 8 stillinger 300000 kbm. Nord Norge 6 stillinger 120 000 kbm ALLSKOG tilbyr miljøsertifiserte skogtjenester og tømmeromsetning

7 Tømmerleveranser til industrien Massevirke/Energivirke – Norske Skog – Industriflis – Troms Kraft varme Sagtømmer – InnTre – Moelven Van Severen – Kjeldstad Selbu – Støren Sag og Høvleri – Møre-Tre

8 Skogeierproblematikk Utfordringer – Mange små eiendommer – Skogen har som regel liten økonomisk betydning for skogeier – Mange skogeiere har lite kunnskap om eiendommens ressurser – Mange skogeiere har lite kunnskap om næringsutøvelse i skog – Mange skogeiere har hovedinntekten utenfor landbrukseiendommen – Mange skogeiere bor ikke på landbrukseiendommen – Mange skogeiere må investere (infrastruktur) før de får inntekt fra skogen – Mange skogeiere vegrer seg for hogst pga miljøhensyn – Skepsis til ”industriskogbruk”

9 Forventninger til FMLA innen: Infrastruktur (20-års krisen) – Fra samfunnsøkonomi til personlig økonomi Aktivitet – virkemiddelbruk Gode skogbruksplaner Skoghygiene Jobb mot kommunene: – Skogkompetanse – Naturmangfoldloven Forutsigbar og kompetent på skognæring!

10 Hvorfor skal samfunnet være opptatt av skognæringas rammevilkår? Kr 20.000 5 eneboliger Ved- 1 års oppvarming Avis resten av livet ½ årsverk ”CO 2 -frikort” for resten av livet En dags skogsdrift


Laste ned ppt "ALLSKOG BA eies av 8000 skogeiere fra Møre og Romsdal til Troms. ALLSKOG er også en interesseorganisasjon for eierne, og jobber for å sikre rammevilkåra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google