Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 A KLP Kommunekreditt Alternativ finansiering – muligheter og realisme Kystvegkonferansen i Vanylven 26.august 2011 Jan Olav Tryggestad Ass direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 A KLP Kommunekreditt Alternativ finansiering – muligheter og realisme Kystvegkonferansen i Vanylven 26.august 2011 Jan Olav Tryggestad Ass direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 A KLP Kommunekreditt Alternativ finansiering – muligheter og realisme Kystvegkonferansen i Vanylven 26.august 2011 Jan Olav Tryggestad Ass direktør

2 Dette har dei fleste ikkje tolmod og tid til: 2

3 Eksisterande finansieringsordningar Statlege løyvingar Bompengefinansiering Lån med rentekompensasjon Fergeavløysingsmidlar Fergesubsidiar og hurtigbåtsubsidiar Ulike lokale og regionale tilskott OPS 3

4 FORUSTSETNING FOR GJENNOMSLAG Sjå på samfunnseffekten av å investere infrastruktur FORBETRE GRUNNLAGET FOR INVESTERING I INFRASTRUKTUR Kost nytte analysar Planprosessar ( innkorta tid ) NYE FINANSIERINGSORDNINGAR

5 Alternativ og realistisk finansiering 5

6 Desse passar på : 6

7 FORSLAG 1. Det må opnast for at private, bedrifter,pensjonskasser og andre kan investere og spare i infrastruktur Investering i infrastruktur kan gje langsiktig og trygg avkastning 7

8 Forslag 2. Det må etablerast låneordning for finansiering av infrastruktur som gir robust langsiktig finansiering med lavast mogeleg lånerente 8

9 9 A KLP Kommunekreditt Utfordringar for privat og offentleg sektor. Kystvegkonferansen i Vanylven 26.august 2011 Jan Olav Tryggestad Ass direktør

10 Det er mange meiningar om det meste ……men Kva skjer og kva har skjedd ? 10

11 11

12 UTFORDRINGAR FOR OSS ALLE: Demografi - alderssamansetting Kostnadsnivå - Konkurransekraft Nasjonal og internasjonal økonomi Press på finansiering av velferdstenester Behov for store investeringar Behov for satsing på utdanning, forskning og innovasjon i privat og offentleg sektor Rentene blir lave lenge og lenger enn dei fleste trur 12

13 DEMOGRAFI Det blir stadig fleire eldre og eldre lever lenger - situasjonen er slik: 1967 : 4 arbeidstakarar bak kvar pensjonist 2007 :2,6 arbeidstakarar bak kvar pensjonist 2050 :1,8 arbeidstakarar bak kvar pensjonist 13

14 Stor konkurranse og høgt kostnadsnivå Ein kinesisk arbeidar tener 1/70 av ein norsk industriarbeidar Den vestlege økonomien er i stagnasjon og trua av lite handlingsrom frå nasjonalstatane 14

15 Nasjonal og internasjonal økonomi Nasjonal økonomi framleis god Internasjonal økonomi er i stor ubalanse – Høg gjeld og svak vekst Valuta og handelskrig kan føre til stor uro både økonomisk og sosialt 15

16 RENTER Som følgje av den internasjonale situasjonen med lav vekst i den vestlege økonomien er vi dømt til å ha lave renter Utviklinga vil ikkje snu før vekstkrafta i den vestlege økonomien er tilbake 16

17 17

18 ALTERNATIV AVKASTNING 18

19 Utannding forskning og fornying Her må vi satse betydlege midlar Suksesskriteria vil vere å etablere og utvikle innovative miljø som sikrar varig og langsiktig verdiskaping Vi har alle forutsetningar for å lukkast ! 19

20 Investering i infrastruktur UTAN EIN GOD VEG BLIR DU IKKJE RIK Kinesisk ordtak 20

21 Press på velferdstenestene Demografisk utvilkling vil føre til sterk auke i utgiftene til helse og omsorg. Kven skal betale for gildet ? 21

22 22 Marine Maritim Møbel Olje Gass

23 KLP Kommunekreditt Mange må tenkje heilt nytt! Låneportefølje på over 50 milliarder kroner til kommuner, fylkeskommuner, bompengeselskaper og andre offentlige låntakere. Det er fleire fok enn vårt folk Ivar Åsen Korleis skal vi finansiere dei store løfta som må til ?

24 Konkret råd Investering i infrastruktur : Sørg for midlar til oppfylling av vedteken Nasjonal Transport Plan for 2010 – 2013. Lag eit godt grunnlag for vedtak om investering i infrastruktur. Få dette klart til rullering av NTP for 2014-2019. Finn forutsigbare og langsiktige finansieringsløysingar som sikrar realsiering av nødvendig opprusting av norsk infrastruktur

25 FINANSIERING AV VEDLIKEHALD OG INFRASTRUKTUR Korleis kan 10 milliardar bli til 300, 400 eller 500 milliardar? 25

26 FINANSIERING AV VEDLIKEHALD OG INFRASTRUKTUR Etabler låneordning Sørg for årlege statlege løyvingar over 30-50 år kombinert med: Bompengar og lokale og tilskott Finansieringsspørmålet er løyst! : 26

27 27 A KLP Kommunekreditt Vegen vidare Vi vil bygge å finansiere trygg og god infrastruktur som sikrar langsiktig verdiskapning i heile landet Ass direktør Jan Olav Tryggestad

28 KLP Kommunekreditt For dagane som kjem


Laste ned ppt "1 A KLP Kommunekreditt Alternativ finansiering – muligheter og realisme Kystvegkonferansen i Vanylven 26.august 2011 Jan Olav Tryggestad Ass direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google