Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Busser og miljø Eivind Selvig AS Civitas Rådgivergruppen Foredrag 21. februar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Busser og miljø Eivind Selvig AS Civitas Rådgivergruppen Foredrag 21. februar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Busser og miljø Eivind Selvig AS Civitas Rådgivergruppen Foredrag 21. februar 2007

2 2 To vinklinger Egenskaper ved teknologiene – miljø- og kostnadskarakteristika (Civitas, 2003 og 2007) –Utslipp –Miljøkostnader - utslippskostnader –Andre kostnader Nytten ved alternative investeringer i kollektivtilbud – eksempel fra Bergen (Civitas, 2000) –Tilbud –Miljøgevinster

3 3 Utslippsegenskaper i fht. Euro IV

4 4 Miljøkostnader NOK 2006CO 2 –ekv.SO 2 NO x PM 10 kr/tonnkr/kg Skadekostnader – BERGEN (SFT, 2005)n.a. 84 (18 – 149) 40 (3 - 70) 3 036 (1.719 - 4.254) Najonale tiltakskostnader (SFT, 2005 og 2006)2291729n.a. Verdien av et liv er gitt som et gjennomsnitt av tapte leveår og statistisk liv.

5 5 Miljø/utslippskostnader

6 6 Andre kostnader

7 7

8 8 Merkostnad investering i fht. Euro IV/V Naturgass: 350 000,- til 500 000,- (CNG og LPG) på grunn av tanksystemet Etanol: 50 000,- til 100 000,- Hydrogen: 3 mill på kort sikt. 500 000,- på lang sikt (samme type tanksystem som naturgass) Avgifter vil avgjøre pris på drivstoff

9 9 Merkostnader naturgass versus diesel Kan ikke forvente kostnadsreduksjoner for gassbusser På sikt vil naturgass og hydrogenbusser ha om lag samme kostnad Merkostnaden for en gassbuss i forhold til en dieselbuss vil øke pga. fremtidige utslippskrav også for naturgassbusser Små endringer i drifts og vedlikeholdskostnader for naturgassbusser Ikke forventet endring i gasspris i fht. diesel Kilder: Hordaland fylkeskommune, Marintek, Moderne Transport, Naturgass Vest, Statoil, mv.

10 10 Merkostnader i fht. Euro IV

11 11 Nytten ved alternative investeringer Et regneeksempel fra Bergen: Tilbud – Teknologi, Kostnader – Miljøgevinster Alternativene er:  Storstilt satsning på ny teknologi  Økt tilbud (50 % økning i ”kollektivbyen”)

12 12 Storstilt satsning på ny teknologi ”Samme rutetilbud”

13 13 Økt tilbud (50 % økning i ”kollektivbyen”) ”Samme teknologi” Biler ut –> kollektivreiser inn Kollektiv versus personbil Kollektiv inn –> Biler ut

14 14 Nytten ved alternative investeringer Konklusjoner fra Bergenseksempelet: Utslippskostnadene er alene for lave til å forsvare ny teknologi Naturgass og hydrogen krever økt tilskudd og gir i hovedsak lokale miljøgevinster Ny dieselteknologi det beste alternativet på kort sikt – spesielt ved innblanding av biodiesel (eller etanol) Ettermontering av renseutstyr på eldre busser kan være interessant, men bør ikke fortrenge ny-investeringer Hydrogen kan være interessant på lang sikt Uten restriksjoner på biltrafikken gir flat økning i kollektivtilbud små reduksjoner i utslipp Gitt at det ikke innføres sterkere restriksjoner på biltrafikken så vil teknologialternativer gir større utslippsreduksjoner enn økt tilbud innenfor samme kostnadsramme Økt tilbud i avgrensede deler av markedet gir større utslippsreduksjoner (der konkurranseflatene mellom bil og kollektiv er større)

15 15 Nytten ved alternative investeringer

16 16 Miljø/utslippskostnader


Laste ned ppt "Busser og miljø Eivind Selvig AS Civitas Rådgivergruppen Foredrag 21. februar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google