Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gassbusser i Trondheim 1989 - 2006 Aktuelle tall Team Trafikk AS Bakgrunnen for gassbussene i Trondheim Samarbeidspartnerne Den første gassbussen i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gassbusser i Trondheim 1989 - 2006 Aktuelle tall Team Trafikk AS Bakgrunnen for gassbussene i Trondheim Samarbeidspartnerne Den første gassbussen i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gassbusser i Trondheim 1989 - 2006 Aktuelle tall Team Trafikk AS Bakgrunnen for gassbussene i Trondheim Samarbeidspartnerne Den første gassbussen i Norge Den videre utviklingen i Trondheim Status i dag Gassbussdrift framover

2 Aktuelle tall 2005 Antall passasjerer 18,5 mill Omsetning kr 287 mill Vognkm 9,5 mill Antall busser 210 Antall årsverk 500

3 Gassbusser i Trondheim fra 1989 Bakgrunn Store mengder av naturgass utenfor kysten av Trøndelag Lokalt ønske om å demonstrere en aktuell anvendelse av naturgass Lokalt ønske om å utnytte forskningsmiljøet i Trondheim

4 Gassbusser i Trondheim fra 1989 Bakgrunn I Norge som stor gassnasjon, var det et sentralt ønske om å teste ut naturgass som drivstoff på kjøretøyer Vi ønsket å utvikle en enda mer miljøvennlig kollektivtrafikk i Trondheim

5 Vår miljøstrategi Hovedstrategi : Forbedre bymiljøet ved å tilby et attraktivt rutetilbud slik at flere setter igjen personbilen og reiser kollektivt Øvrige strategier : Bidra til forbedret miljø ved å redusere skadelige utslipp fra egen virksomhet f.eks. –Bruk av miljødiesel –Bruk av naturgass –Redusert piggdekkbruk

6 Gassbusser i Trondheim fra 1989 Prosjektet var et samarbeid mellom : Sør-Trøndelag fylkeskommune Marintek AS Trondheim Trafikkselskap ( Team Trafikk AS ) Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet

7 Vår første gassbuss i 1989 En vanlig standard Scania bybuss der motoren ble konvertert til gassdrift Dieseltanken erstattet med standard stålgassflasker der gassen ble lagret under trykk (CNG ) Teknisk fungerte bussen godt Positive miljøeffekter Ulemper Manglende rekkevidde pga begrenset gassmengde om bord Tanking ved Marinteks gassanlegg på Tyholt i løpet av driftsdøgnet Merkostnader ved drift

8 Målsetting neste fase 1992 Demonstrere et komplett naturgassdriftkonsept med hensyn til : –Gassforsyning, LNG –Lagring og håndtering på mottaksstasjonen –Daglig drift av busser Vinne erfaring med naturgassdriftkonseptet for å se om naturgass er et realistisk drivstoff- alternativ med hensyn til : –Teknikk, bl.a CNG- eller LNG-lagring på bussen –Miljøeffekter –Kostnader

9 Neste fase i utviklingen Statlig finansiering med Marintek som prosjektansvarlig Sentrale myndigheter ønsket å teste ut naturgassdrift i større skala som en integrert del av den normale driften i et bytrafikkselskap 5 ombygde dieselbusser –4 CNG, gasslagring på taket for stor nok rekkevidde –1 LNG, gasslagring nedkjølt, flytende på busssen Etablert egen LNG-gassfyllestasjon hos oss –automatisk tanking mens nattparkert

10 Konklusjoner Naturgassdrift gir meget positive miljøfor- bedringer lokalt og egner seg godt som bussdrivstoff i by Naturgassdrift høyner kvaliteten og omdømmet på kollektivtransporten gjennom reduserte utslipp, redusert støy og mindre vibrasjon Rent teknisk er det ikke forbundet med store problemer å operere en flåte med naturgassdrevne busser Med dagens rammebetingelser er naturgassdrift kostbart

11 Den videre utviklingen Vår LNG-buss er bygd tilbake til dieseldrift –ingen spesielle fordeler med LNG-lagring på bussen –LNG måtte likevel omdannes til gassform før forbrenning De 4 ombygde CNG-bussene ble erstattet av 4 fabrikknye gassbusser i 2000 –årsaken var at det var for store merkostnader og for store driftsforstyrrelser med de ombygde bussene –viktig å teste ut av hensyn til evt. videre satsing på naturgassdrevne busser i Trondheim

12 Status Gassbussprosjektet er avviklet og er gått over i en normal driftsfase De 4 bussene kjøpt nye fra fabrikk går i daglig trafikk i Trondheim Positive miljøeffekter med gassbussdriften Sør-Trøndelag fylkeskommune / Trondheim kommune finansierer merkostnadene ved driften Gassen leveres fra Tjeldbergodden Vi har vår egen gassfyllestasjon som med små merkostnader kan betjene 40 busser

13 Forts. status Det er utviklet et konsept der vår gassfylle- stasjon blir en miljøstasjon som også kan betjene andre naturgassdrevne kjøretøy i Trondheim Det har ikke vært vilje/evne til å finansiere merkostnadene ved ytterligere gassbussdrift i Trondheim Det har ikke vært vilje/evne til å finansiere en videreutvikling av vår gassfyllestsjon til en miljøstasjon

14 ”Euro-utviklingen” av dieselmotoren sammenlignet med den nyeste gassmotoren PM CO HC NOx "EURO 0" - krav1990 --- 11,20 2,40 3,50 EURO 1 - krav1993 0,364,50 1,10 3,50 EURO 2 - krav1996 0,15 4,00 1,10 3,50 EURO 3 - krav2001 0,10 2,10 0,66 5,00 EURO 4 - krav2006 0,02 1,50 0,46 3,50 EURO 4 - faktisk2006 0,015 0,10 0,01 3,01 EURO 5 - krav2009 0,02 1,50 0,46 2,00 EURO 5 - faktisk2009 0,015 0,09 0,01 1,67 Gassbuss2005 - 0,02 0,01 1,57 Endring Euro 0 => Euro 5-0,40-11,11-2,39-1,83 -96 %-99 %-100 %-52 %

15 Gassbussdrift framover Mine vurderinger : Naturgassdrevne kjøretøyer i Norge har sine begrensninger mht distribusjon/tilgjengelighet Enkelte områder har naturlige forutsetninger for naturgassdrift –Trondheim er et slikt område pga nærheten til Tjeldbergodden Så lenge det er merkostnader til investering og drift av gassbusser, er det lite sannsynlig at fylkene vil prioritere dyrere gassdrift ift å tilby et bedre rutetilbud

16 Gassbussdrift framover De store miljøforbedringene som er gjort på dieselmotoren, har redusert forskjellen på diesel- og gassdrift vesentlig En økt satsing på gassbussdrift vil etter min vurdering kreve rammebetingelser mht gasspris, avgifter, tilgjengelighet og teknologi slik at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt for selskapene å gå over til gassbussdrift Mao, finansieringsspørsmålet må løses !

17


Laste ned ppt "Gassbusser i Trondheim 1989 - 2006 Aktuelle tall Team Trafikk AS Bakgrunnen for gassbussene i Trondheim Samarbeidspartnerne Den første gassbussen i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google