Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virkemidler1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 5 Virkemidler Avsnitt 3.3-3.4 Foreleser: Finn R. Førsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virkemidler1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 5 Virkemidler Avsnitt 3.3-3.4 Foreleser: Finn R. Førsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virkemidler1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 5 Virkemidler Avsnitt 3.3-3.4 Foreleser: Finn R. Førsund

2 Virkemidler2 Typer virkemidler Direkte regulering –Forbud Ikke slippe ut giftstoffer –Påbud Øvre grense for utslipp Bruk av en bestemt renseteknologi Bruk av en bestemt produksjonsteknologi Utslippsstandard Kildesortering, resirkulering –Utslippskonsesjoner

3 Virkemidler3 Typer virkemidler, forts. Indirekte regulering –Utslippsavgift Avgift på CO 2 –Subsidiering av utslippsreduksjon –Pant Flasker, emballasje, biler –Omsettelige utslippstillatelser CO 2

4 Virkemidler4 Vurdering av et virkemiddel Styringseffektivitet –Hvor nær kommer man miljømålet Kostnadseffektivitet –Hva påføres av kostnader ved bruk av virkemiddelet Direkte virkemidler: Styringseffektive, men ikke nødvendigvis kostnadseffektive Indirekte virkemidler: vice versa

5 Virkemidler5 Utslippsavgift Pigou; forskjell sosial kostnad og privat kostnad –Avgiftsbelegge aktivitet som gir negative eksterne effekter Avgift på faktisk utslipp, U, med t per enhet Forenklende forutsetning –Produksjonen gitt Tekniske muligheter til å redusere utslipp –Rensing

6 Virkemidler6 Modell med utslippsavgift Bedrift som utslipper Bedriftens beslutningsproblem Nødvendig førsteordensbetingelse Tilstrekkelig betingelse for minimum

7 Virkemidler7 Hvordan sette optimal avgift Bruke skadefunksjonen –Samfunnsløsningen gir –Kombinere bedriftsløsning og samfunnsløsning Bruke resipientstandard

8 Virkemidler8 Vurdering av utslippsavgift Styringseffektivitet: –Skille kort og lang sikt, før og etter teknologiendringer –Stole på bedriftens evne til å maksimere profitten Kostnadseffektivitet: –Per definisjon kostnadseffektivt når selve avgiften ikke regnes som samfunnsøkonomisk kostnad

9 Virkemidler9 Vurdering av utslippsavgift, forts. Fordelingsvirkning –Totalt avgiftsbeløp i forhold til samfunnsøkonomiske kostnader –Avgiftsbeløpet alltid større enn de samfunnsøkonomiske kostnader gitt våre forutsetninger om funksjonsformer –For å være fordelingsmessig nøytralt må avgifter kombineres med lump sum tilbakebetaling

10 Virkemidler10 Betaling for redusert utslipp Bedriftens beslutningsproblem Nødvendig førsteordensbetingelse Gir samme løsning for utslipp som avgift hvis s=t, men forskjellig fordelingsvirkning Problem: verifisere S

11 Virkemidler11 Pant Antall flasker som ikke blir returnert: U Kostnader ved tilbakelevering av flasker (besvær, tidskostnader): c(S-U) Panten: s Dette blir samme modell som subsidiering av reduksjon av utslipp Utvidet modell: se på gevinst ved resirkulering


Laste ned ppt "Virkemidler1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 5 Virkemidler Avsnitt 3.3-3.4 Foreleser: Finn R. Førsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google