Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RELASJONSVOLD OG IDENTITETSORIENTERT PSYKOTRAUMETEORI- OG TERAPI 15.03.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RELASJONSVOLD OG IDENTITETSORIENTERT PSYKOTRAUMETEORI- OG TERAPI 15.03.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 RELASJONSVOLD OG IDENTITETSORIENTERT PSYKOTRAUMETEORI- OG TERAPI www.graceadelaide.no 15.03.2016

2 Agenda  Metodens historie  Fra Familiekonstellasjoner, via Intensjonskonstellasjoner til IoPT  Relasjonsvold og Krenkelser, hva er det?  Fysisk-, psykisk- og latent vold  Konsekvenser av Barndomstraumer og Krenkelser  Traumatisert identitet og vilje  Kjemp – Flykt – Frys/Splitt  Offer og Overgriper  Handlinger – Holdninger - Dynamikker  Veier ut av Vold til Sunn Identitet og Fri Vilje www.graceadelaide.no

3 Metodens Historie  Familiekonstellasjoner  Bert Hellinger Fokus på forhold i familien og innvikling i foreldres skjebne – Engangsarbeid?  Kjærlighetens orden  Bøye seg for familien  Klient var observatør  Forsoning – Støtter symbiotiske illusjoner www.graceadelaide.no

4 Metodens Historie  Intensjonskonstellasjoner – Proffesor Franz Ruppert  IoPT – Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi  Resonansbasert prosessarbeid ved bruk av referansepunkter – Mennesker eller objekter  Traume- og tilknytningsteorier, og Traumemodell  IoPT Integrere avsplittede psykiske strukturer etter tidlige traumer  Styrker egen relasjon  Bevissthet - Sunn Autonomi - Realitetsorientert www.graceadelaide.no

5 Relasjonsvold- og krenkelser  Vold og traumatisk stress  Naturkatastrofer  Menneskelig vold (ViNR)  Seksuell traumatisering  Barndomstraumer/kjærlighetstraumer  Tidlige traumer – fra unnfangelse og 2-3 år www.graceadelaide.no

6 Barndomstraume  Kjærlighetstraume  Dominerende traume i vår bevissthet  Lettest å huske og å gjenta  Ikke fått det vi trenger – tar derfor det vi kan få  Bærer med seg våre foreldres, og tidligere generasjoners traumer  Må bearbeides og integreres før vi får tilgang til tidlige traumer - Jeg www.graceadelaide.no

7 Traumatisert Identitet  Tidlige Traumer – Fra unnfangelsen  Eksistensielt traume – fare for liv  Aborttanker og forsøk på abort  Traume-Overlevelsesstrategier aktiveres  Aborttanker og forsøk på abort  Psyken Splittes (ref. Traumemodell)  Mister kontakt med egen livskraft…  …egen kropp og følelser  …meningen med livet  …egen Identitet JEG  Utvikler ikke tillit til mennesker www.graceadelaide.no

8 Traumemodell  Psykisk splitt som følge av traume  Kjemp – Flykt – Frys  Fører til kollaps i systemet  Traumatisert Del  Overlevelses Del  Sunn Del www.graceadelaide.no

9 Kollaps i deler av kropp og psyke www.graceadelaide.no Genetisk formidlet celle-til-celle kommunikasjon F. Eks kreftceller Hormonsystem Psykisk systemImmunsystem

10 Relasjonsvold – Hva er det?  ”Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader, smerter eller krenker, og fa ̊ r denne personen til a ̊ gjøre noe mot sin vilje eller slutte a ̊ gjøre noe den vil” (Per Isdal)  Psykisk vold  Fysisk Vold  Latent Vold www.graceadelaide.no

11 Relasjonsvold Offer og Overgriper  Offer  Du er offer når du har opplevd noe traumatisk mot kropp eller psyke og ikke fått nødvendig hjelp og støtte  Reddet av overlevelsesstrategier og offerenergier forblir i kroppen  Overlevelsesstrategier blir nødvendig for å ”glemme” traumet.  Overgriper  Du er overgriper når du utsetter andre for traumer og krenkelser  Gir ikke nødvendig støtte til hjelpeløs person du er ansvarlig for  Bevisst og ubevisst  Overgriper også mot deg selv www.graceadelaide.no

12 Offer  Undertrykker impulser  Overgir deg/resignere  Nekter for å være offer  Undertrykker minner  Føler på skyld og skam  Føler at du rettmessig blir straffet www.graceadelaide.no

13 Offer  Lider og klager uten å se den egentlige årsaken  Kroniske fysiske- og psykiske lidelser  Har illusoriske idealer  Ser ikke overgriper som overgriper  Beskytter overgriper  Identifiserer deg med overgripers behov www.graceadelaide.no

14 Offer  Klenger seg følelsesmessig til overgriper  Underdanighet  Avskyr egen svakhet  Selvdestruktiv oppførsel  Egen overgriper bevisst og ubevisst  Forvirring og ”galskap”  Blir ofte selv overgriper mot uskyldige www.graceadelaide.no

15 Overgriper  Dårlig samvittighet  Mye skyld- og skamfølelse  Redd for å bli sosialt og offentlig foraktet  Ser ikke skaden du gjør mot andre  Føler ikke på skyld, men mener du kan rettferdiggjøre dine handlinger  Fremviser god samvittighet i sosiale og offentlige situasjoner  Undertrykker angst  Klandrer offeret www.graceadelaide.no

16 Overgriper  Føler, og fremstiller deg som offer  Fornærmer og trakasserer offeret  Hevder å ha en ideologi som rettferdiggjør overgrep som en høyere og sosial rettferdig plikt  Føler nytelse ved å være:  Destruktiv  Truende  Ha makt www.graceadelaide.no

17 Offer og overgripersplittinger  Hevner deg på uskyldige mennesker og dyr  Aggresjon og depresjon er normalt i forhold til andre mennesker  Illusorisk kjærlighet som en skjør base for å leve sammen med noen.  En vond sirkel som suger til seg flere og flere mennesker  En vond sirkel som går over flere generasjoner www.graceadelaide.no

18 Konsekvenser av splittinger  Vold, mord, incest og seksuelle overgrep kan bli normalen  Kriminell oppførsel blir livsstil  Personlighetsforstyrrelser  Kroniske fysiske- og psykiske sykdommer  Selvdestruktiv oppførsel - selvmord www.graceadelaide.no

19 Din utvei - Offer  Erkjenne at du er offer og bearbeide traumer  Forlate enhver voldelig og usunn relasjon/system  Se og akseptere skadene du er påført, og har påført deg selv/andre  Ha empati for deg selv – Sånn var, og er det!  Bli klar over egen sunn styrke  Lære å beskytte egne grenser www.graceadelaide.no

20 Din utvei - Overgriper  Erkjenne fakta og ugjerninger  Akseptere reell skyld og ta ansvar  Kjenne på egen angst og skam, og bearbeide traumer  Føle empati for dine ofre, og for deg selv  Tilby kompensasjon og gjøre gode gjerninger  Gi avkall på behov for livslang soning  Se fakta at du selv er/var offer www.graceadelaide.no

21 Etter prosessorientert traumebehandling  Bedre kontakt med deg selv  Regulerer følelser som frykt, sinne og kjærlighet  Sunnere autonomi og klarere egne grenser  Selvrespekt  Adekvat konflikthåndtering  Trekker deg bort fra usunne system og miljø  Lærer å leve i konstruktive symbiotiske forhold med vinn-vinn situasjoner i stedet for vinn–tap… www.graceadelaide.no

22 Etter prosessorientert traumebehandling  Du stopper den flergenerasjonelle onde sirkelen – barn imiterer/repeterer det de selv er påført.  Du får utvidet kunnskap om deg selv og andre, og kan ta del i samfunnet med et sunnere sinn.  Du kan komme ut i arbeidslivet igjen.  Du kan bli kvitt fysiske og psykiske lidelser og plager.  Du våger å se verden i øynene - ta din plass. www.graceadelaide.no

23 IoPT  Identitetsterapi der vi utforsker intensjonssetninger i resonansprosess for å finne de bakenforliggende årsakene til dine fysiske, psykiske eller emosjonelle utfordringer.  Vi bruker mennesker eller objekter som referansepunkt for dine indre strukturer. www.graceadelaide.no

24 Kilder  Prof. Dr. Franz Ruppert  Bøker, samtaler, artikler, foredrag og utdanning  Marta Thorsheim  Samtaler, artikler, foredrag og utdanning  Tidligere og eksisterende klienter  Egenerfaring www.graceadelaide.no


Laste ned ppt "RELASJONSVOLD OG IDENTITETSORIENTERT PSYKOTRAUMETEORI- OG TERAPI 15.03.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google