Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrets evalueringsrapport 2015. INNHOLD Side 3: Hilsen fra styret Side 4: Årets gruppeledere Side 5: Verdt å huske fra 2015 Side 8: Programmering 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrets evalueringsrapport 2015. INNHOLD Side 3: Hilsen fra styret Side 4: Årets gruppeledere Side 5: Verdt å huske fra 2015 Side 8: Programmering 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrets evalueringsrapport 2015

2 INNHOLD Side 3: Hilsen fra styret Side 4: Årets gruppeledere Side 5: Verdt å huske fra 2015 Side 8: Programmering 2015 Side 10: Økonomisk prognose 2015 Side 13:Utfordringer 2016 Side 14: Fokusområder 2016

3 Hvem er vi? Visjon: KJF skal være den foretrukne arena for publikum og utøvere med interesse for jazz og moderne musikkuttrykk forankret i jazzen. Misjon: Få flere til å fatte interesse for moderne jazz. Lykkes vi med dette = Norges beste jazzfestival

4 Hilsen fra styret Styret, KU, gruppene og administrasjonen har gjennomført en grundig evaluering av årets festival. Det er også gjennomført en omfattende frivilligundersøkelse som gir oss konstruktive og verdifulle tilbakemeldinger. Tilsammen gir dette oss et godt grunnlag for videreutvikling av Kongsberg Jazzfestival. Vi har levert en strålende festival og de vonde voksesmertene fra i fjor er betydelig redusert. Kunstnerisk og publikumsmessig ble festivalen en ny suksess og styret ønsker å takke alle som har bidratt til å lage Norges største jazzfestival i 2015. Publikum, presse, artister og funksjonærer har gitt oss svært gode tilbakemeldinger. For festivalen varmer selvfølgelig slik feed-back. Før årets festival ble det gjennomført en rekke endringer som har gjort oss bedre. Evalueringen etter årets festival viser likevel at mye bør og skal forbedres før neste års jazzfest. Kongsberg, 7. oktober 2015, styret i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival Jan-Olav Styrvold (leder), Ole Gustavsen (nestleder), Joar Bølstad, Anne Toril Kasin, Katrine Smemo Granlund, Wivi-Ann Bamrud, Svein Skarheim, Juel H. Rye (vara) Lars H Kurverud (vara)

5 Oversikt over gruppeledere 2015

6 Verdt å huske fra 2015 Kunstnerisk suksess Billettsalg: 27 200 billetter Omsetning: Kr 21 millioner Exit kinoen Magasinet Ny hovedsponsor: KOG

7 Verdt å huske fra 2015 Boka Jazz på trass Filmen Hjerte i jazzen Prisvinner Ellen Andrea Wang Ny organisering av KU Flere nye gruppeledere Nybrua full av boder Kulturnæringsdagen

8 Styrets bestilling til programkomiteen 2016 Musikk av høy kvalitet delt i tre hovedkategorier: Nyskapende/grensesprengende, Jazz for jazzinteresserte, folkelig med aksept hos jazzpublikum og kommersielt potensiale Det foretas en gjennomgang av «Nyskapende/grensesprengende» for å sørge for at man ikke låser seg til faste uttrykk eller artister. I tillegg skal andre kunstformer vurderes, slik at festivalen også blir grensesprengende på tvers av kunstformer og -uttrykk. Under forutsetning av solid medfinansiering fra næringslivet, fortsatt ha minst en internasjonal stjerne på Kirketorget. Skape trengsel i byen og på arenaene (fortette på begge sider av elven) Dobbeltkonserter på Kirketorget med et rimeligere band + hovedband Flere unike konsertopplevelser som kun oppleves på Kongsberg Jazzfestival. Derigjennom vurdere nytt bestillingsverk, og andre typer arenaer. Sikre at kvinneandelen bandledere, over tid, tilsvarer kvinneandelen av medlemsmassen i NJF. Åpne opp programmet for å også omfatte artister fra andre verdensdeler. Max 50 konserter. Publikumsmål på 22 000. Tubaloon skal brukes som festivalens hovedscene, sette et konkret publikumsmål på Kirketorget Programmet for barn og unge skal gi en inngang til jazzmusikk.

9 Musikk av høy kvalitet Nyskapende og grensesprengende Jazz for jazzinteresserte Folkelig med aksept i jazzmiljøet og kommersielt potensiale Maja Ratkje & HC Gilje Ensemble Denada & Mari Kvien Brunvoll Dødens Garderobe LSB Jenny Hval & Susanna Come Shine med gjester Brad Mehldau Trio Joe Lovano Quartet Mezzoforte Mathias Eick Van Morrison Röyksopp The Dublin Legends Highasakite Valkyrien Allstars

10 Økonomi - prognose Hvorfor så stor forskjell fra prognose 2014 til resultat 2014? * Regnskapet avviker fra avgitte prognoser (Funksjonærmøtet 1,3 mill). Det store utslaget er knyttet til føring av mobilscenen. Kongsberg Jazzscener, gikk til anskaffelse av en mobilsecene/telt til en samlet verdi kr 953.584. Dette kommer ikke fram som en verdi i balansen fordi anskaffelsen er nedskrevet med tilskudd/gave. I prognose til resultat er brutto tilskudd fra Sparebankstiftelsen innteksført med 1,3 mill. Tilskuddet ble gitt til investering i scene og det ble akseptert av giver at midlene ble benyttet i Kongsberg Jazzscener AS. Investering i scene og telt beløper seg til kr 953.584. Iht. regnskapsreglene skal midler mottatt til investeringer nedskrives på investeringsobjektet. Dette medfører at 953.584 av de 1,3 mill blir overført til KJS og nedskrevet på investeringen. De resterende 346.416 ligger fortsatt som inntektsført i KJF. Netto resultateffekt av den regnskapstekniske behandlingen er at resultatet blir redusert med 953.584 i forhold til prognosen. Det er en generell utfordring at prognose avgis mange måneder før regnskapet er avsluttet. ÅrResultat 2015+ 400 000 (prognose) 2014+ 783 000 * 2013+ 1 128 000 2012- 1 500 000 2011- 376 000 2010+ 200 000

11 201520142013201220112010 Totale billettinntekter9.900.00013.500.0006.000.0002.941.7003.310.0002.931.000 Antall solgte billetter26.10033.00018.3509.000 11.25012.500 ÅrMålReelt forhåndssalgTotalt salg %BilletterVerdi%BilletterVerdiBilletterVerdi 201245%6 0001 900 00036%3 285700 0009 1272 391 000 201345%5 0001 710 00058%10 7383 386 00018 3256 050 000 201460%12 0005 100 00066%21 4969 803 00032 75013 400 000 201560%13 2005 610 00068%14 9486 754 00026 1009 900 000 201660%15 0006 375 000

12 Egenkapitalen til festivalen er god. Dersom prognosen slår til vil egenkapitalen til virksomheten ligge på rundt 4 millioner ved årsslutt. Styret har imidlertid uttalt at vi ønsker å bygge opp et risikofond/ha en egenkapital på kr 7 millioner kroner. Det er derfor avgjørende at de kommende festivalene viser overskudd for å nå dette målet. Analyse av virksomheten fra proff.no

13 Utfordringer og muligheter for 2016 Nytt kulturhus Samlokalisering med kino, Glogerfestspillene og Energimølla Nytt bevegelsesmønster i byen? Nye politikere Tøffe tider for næringslivet

14 Sentrale punkter for oppfølging Følge opp resultater fra Musikerundersøkelse Funksjonærundersøkelse Publikumsundersøkelse Gruppenes evalueringer Forbedringspunkter etter evalueringshelga

15 … Men erfaring viser at vi må skynde oss langsomt

16 Forbedringspunkter for 2016 Funksjonærer Følge opp funn fra frivilligundersøkelsen Videreutvikle mattilbud og tilholdssted for funksjonærer Jobbe med nyrekruttering – tilby «funksjonærskolen» for nye funksjonærer Bygge intern identitet og gruppetilhørighet, men også stolthet til festivalen Publikumsutvikling Følge opp funn fra publikumsundersøkelsen Ungdom som prioritert målgruppe Gjøre jazzprogrammet lett tilgjengelig for nye publikumsgrupper (pop-up, jazz for dummies etc) Organisasjonsutvikling Synligere og tydeligere administrasjon, tettere oppfølging av gruppene Bedre kommunikasjon styret/gruppeledere/admin, samt tydeligere kommunikasjon av ansvarsfordelinger i admin Fortsette lederutvikling/kurs for gruppeledere Justere funksjonsområdenes sammensetning Nye funksjoner i MyEvent

17 Forbedringspunkter for 2016 Program Videreutvikle Magasinet og vurdere å flytte jamen hit Fokusere på et sterkt program i Musikkteatret Være mer bevisst på å få hit musikere fra andre deler av verden ( f.eks Afrika, Japan. Sør-Amerika, Øst-Europa) Presentere musikk i kombinasjon med andre kunstarter, så som dans, video, bildekunst o.l. Bookingene innenfor det kommersielle må ha aksept i jazzmiljøet Ambisjonsnivå billettsalg: 25 000 Flytte Teen-gig til EnergiMølla Beredskap/HMS Rullere beredskapsplan og HMS-planer Skriftliggjøring av rutiner og dokumentasjon. Alkoholforbud i riggesituasjoner Vurdere egen nedriggsansvarlig

18 Forbedringspunkter for 2016 Kirketorget Fokus på kveldsprogram Bedret inntjening/mersalg Forenkle båndrutiner Omdømme hos musikere Følge opp funn fra musikerundersøkelsen med bl.a. utvidet backlinetilbud (trommesett, forsterkere etc.) Organisering av spillesteder Klubbvert må på plass på alle spillesteder, Tydelig instruks (roller/ansvar) Miljø Følg opp miljøstrategien


Laste ned ppt "Styrets evalueringsrapport 2015. INNHOLD Side 3: Hilsen fra styret Side 4: Årets gruppeledere Side 5: Verdt å huske fra 2015 Side 8: Programmering 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google