Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr festivalen lokalt og regionalt? Camilla Brattland februar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr festivalen lokalt og regionalt? Camilla Brattland februar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr festivalen lokalt og regionalt? Camilla Brattland februar 2007

2 Disposisjon Hva er Riddu Festivalorganisasjonen Lokal og regional betydning

3 Lokalisering Kåfjord kommune i Nord-Troms Manndalen sted for festivalen, men også arrangementer i Birtavarre++

4 Festivalplassen

5 Hva er Riddu Liten storm på kysten ”Same same - but different” Riddu Riddu vil synliggjøre og utvikle den sjøsamiske kulturen i møte med seg selv og andre kulturer. Riddu Riddu skal få fram smilet, humøret, gleden og den spennende tanke. Riddu Riddu skal være en stolthetskaper for Kåfjord, Nord-Troms og Nord-Norge.

6 Kjerneverdier Åpen - Vi er åpen for alle som vil gjøre en innsats for å fremme et eller flere av våre mål. Nyskapende - Vi skal hente fram vår bortgjemte historie og identitet, men være dristig i våre valg og skape en festival som er mer opptatt av framtida enn av fortida. Modig - Vi skal være en arena også for det majoriteten er i mot. Vi skal ha en takhøyde minst like høy som de høyeste fjellene i Kåfjord. Naturlig - Riddu Riddu er ekte vare! Fordi vi er oss selv…

7 Noen fakta Etablert i 1991 Gáivuona Sámenuorat Sjøsamisk kulturfestival Synliggjøre den sjøsamiske kulturen En Internasjonal urfolksfestival 1995 Ca 200 artister Ca 3500 gjester/publikum

8 Progammet – Samiske artister

9 Urfolksartister

10 2001

11 Riddu urfolkslandsby - Indiville Samling av programtilbud for spesielle målgrupper

12 Utstillinger

13 Kurs

14 Nordlige folk - inviterte gjester

15 Indigenous Youth Camp

16 Barnefestival

17 Teater og scenekunst

18 Film

19 Moter og design

20 Seminar

21 Poesiscene og fortellertradisjoner Urfolks litteratur Fortellergamme

22 Årets unge artist Unge artister som får oppmerksomhet og plass på programmet

23 Urfolks boligtradisjoner

24 Riddu Riddu Searvi Organisert som forening - Riddu Riddu Searvi Lokalisert til Ája-Samisk senter i Kåfjord 1,5 ansatte Stab på 60-100 personer 400 frivillige Driver året rundt med kulturformidling Årsomsetning på ca. 4 mill Støtte fra Sametinget, Troms fylkes og Kåfjord kommune + + +

25

26 Lokal og regional betydning Fra bygdefestival til internasjonal urfolksfestival

27 Historien bak festivalen Fornorskningsperiode - revitalisering 1980/1990-tallet Ungdom engasjerer seg i egen kultur Sjøsamisk identitet - ”nysamer” og religion Stolthet over egen kultur og engasjement overfor andre urfolk

28 Tilhørighet

29 Knoppskyting Motivere den faste staben og rekruttere nye - utfordringer og ambisjoner Søkt om knutepunktsstatus Riddu Reanggat AS Riddu Riddu senter for nordlige folk -formidling av nordlige folks kunst og kultur: fremheve kompetansen vi har bygd opp og gi rom for videre utvikling

30 Kåfjord kommune Kåfjord kommune: Riddu Riđđu er for mange synonymt med Kåfjord og setter Kåfjord kommune på kartet på en positiv måte. Kåfjord kommune er kulturkommunen i Nord-Norge, og er stolt over å være vertskap for en internasjonal urfolksfestival som Riddu Riđđu” (Ordfører Bjørn Inge Mo, Festivalavisa 2005:30). Positivt innstilt kommune - rammer for utvikling - holdningsendring til identitet hos befolkninga

31 Sametinget Kåfjord en av kommunene i språkforvaltningsområdet ”Statens ordning med knutepunktinstitusjoner fremmer ulike kulturytringer. Sametinget mener at det er viktig at også en samisk festival får et slikt ansvar. I den forbindelse utpeker Riddu Riđđu festivalen i Kåfjord seg som et naturlig valg med sin fokus på urfolk og sitt internasjonale engasjement” (Sametingets årsmelding 2005)

32 Troms fylkeskommune Nordområdesatsing De vil fortsatt være en pådriver for å få Riddu på statsbudsjettet fordi ”den som en av de store kulturelle happenings i Troms også bidrar til kulturbasert næringsutvikling i Kåfjord kommune ved å skape flere attraktive arbeidsplasser i direkte tilknytning til festivalen og i tilknyttede virksomheter”. festival av nasjonal betydning med potensiale for å bli et kompetansesenter for formidling av urfolkskultur Ffylkestingsmelding om kultur 2005-2007 ”Det muliges kunst” (Troms Fylkeskommune 2005)

33 Spørsmål?


Laste ned ppt "Hva betyr festivalen lokalt og regionalt? Camilla Brattland februar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google