Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrearbeid ved et universitet Er det mulig å være handlekraftig, ansvarlig og langsiktig med dagens modell Paul Chaffey, Abelia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrearbeid ved et universitet Er det mulig å være handlekraftig, ansvarlig og langsiktig med dagens modell Paul Chaffey, Abelia."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrearbeid ved et universitet Er det mulig å være handlekraftig, ansvarlig og langsiktig med dagens modell Paul Chaffey, Abelia

2 Litt bakgrunn: Ungdomspolitiker og Stortingsrepresentant Lederstillinger i Statoil (HMS konsernstab og Nordisk Energi) Abelia – NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter Universitetet i Oslo – styremedlem siden 2002

3 Tema for dagen: Omgivelser – hvordan omgivelsene endrer seg og stiller nye krav Resultatkrav – hvordan eier og omgivelser har endret oppmerksomhetsnivå og styringsform Kultur og oppførsel – hvordan den innadvendt debattformen ødelegger for universitetene Ansvar og fullmakter – vi kan gjøre mye mer innenfor rammene som er gitt Problemer som ikke løses så lett med dagens styringsmodellmodell

4 Globaliseringen gjør verden ”flat” 09.11.89: Berlinmurens fall – vi begynner å få én verdensøkonomi 1994-95: Internett begynner å komme til folk flest Work flow software, SOA, web- services, business on demand Outsourcing av tjenester til India 11.12.01: Kina blir med i WTO – utflagging og prisfall på forbruksvarer Wall-Mart, Ikea, Dell og UPS lager nye logistikkjeder Open source, wiki, blogg – nye måter å drive innovasjon og dele kunnskap Google – en milliard søk om dagen Trådløshet, mobilitet og konvergens

5 Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: Tre store plattformer med 620 personer på jobb Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: Første utbygging uten installasjoner på overflaten Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna Verdensledende på 2000- tallet

6 Born globals: Rett ut i verdensmesterskapet Lang tradisjon for å være gode på kommunikasjons- teknologi Høyt internasjonalt nivå på FoU innen ikt Dyktige bedrifter som vokser raskt utenfor Norge Høy grad av innovasjon i bedriftene Et stort og avansert hjemmemarked for nye produkter og tjenester En sektor som er i rask vekst globalt

7 Arbeidsmarkedet 2025: Enorm vekst i helse- og sosiale tjenester Sterk vekst i kunnskaps- baserte tjenester Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom

8 En flat verden krever: Systematisk jakt på kloke hoder Den viktigste konkurransen i et kunnskapssamfunn er kappen om hodene Kreative kunnskaps-arbeidere kan velge og vrake i muligheter i hele verden Bedriftene konkurrerer om å være mest attraktive Vi utdanner for få innen fagområder der det vil være økende etterspørsel Av verdens 10 beste universiteter er 8 i USA, de to øvrige er i UK Ingen norske universiteter er blant topp 100 på Times Educationary Supplements liste

9 Andre krav enn før… Riksrevisjonen Nokut SSØ Datatilsynet Målstyring Risikostyring U&H blir mer som resten av staten

10 Rangeringer og omdømmemålinger får større betydning Studentenes oppfatning får oppmerksomhet Synspunkter og krav fra arbeidslivet vil øke Media vil skrive mer kritisk om utdanning og forskning Politikere vil bli mer opptatt av høyere utdanning – og ikke alltid på den hyggelige måten Er dagens styringsmodell egnet til å svare på dette?

11 Kultur for styrearbeid? Innadvendt ”debattkultur” Valgdebatt som grunnlag for representasjon i styret Arena for meningsytringer eller beslutninger? ”Spørretime” til ledelsen Kalle inn dekaner på teppet – og andre måter å drive symbolpolitikkk Lite styrekompetanse og liten forståelse for at det er viktig Kan lett bli dårlig samarbeidsklima i styret Manglende til dem som skal gjennomføre beslutningene Skremmer bort næringsliv og andre på utsiden

12 Det er mulig å gjøre mye innenfor dagens styringsform Mulig å utnytte handlefriheten som finnes bedre Rydde rom for strategidiskusjoner Lage store satsinger ved å prioritere noe annet ned Strategi i forhold til eksterne allianser Etablere kontroll- eller revisjonsutvalg i styret Styreevalueringer Styrke de administrative lederrollene Forholdet mellom styret og fakultetene

13 Men det er noen problemer vi ikke klarer å løse med dagens system Problematisk at styreleder og daglig leder er samme person Rektors mandat kommer fra et valg (og en valgdebatt) og ikke fra styret Flertall av ulike varianter av ansattrepresentanter som ikke har mandat fra eier Vanskelig å gjøre radikale og ubehagelige grep Vanskelig for styret å innta en lederrolle Særlig krevende å handle i en konflikt- eller krisesituasjon der ledelsen ikke fungerer som den skal


Laste ned ppt "Styrearbeid ved et universitet Er det mulig å være handlekraftig, ansvarlig og langsiktig med dagens modell Paul Chaffey, Abelia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google