Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT - ”SKI - ledende på formidling av kompetanse om skog- og naturbruk” Skogfaglig samling i Rogaland 2010 Adm. dir. Sjur Haanshus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT - ”SKI - ledende på formidling av kompetanse om skog- og naturbruk” Skogfaglig samling i Rogaland 2010 Adm. dir. Sjur Haanshus."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT - ”SKI - ledende på formidling av kompetanse om skog- og naturbruk” Skogfaglig samling i Rogaland 2010 Adm. dir. Sjur Haanshus

2

3 Arbeidsområder/oppgaver Aktivt Skogbruk (AS) Lære med skogen (LMS) Konsulentoppdrag og prosjektledelse Kurs og konferanser Internasjonal virksomhet Forlagsvirksomhet Internettbasert virksomhet (Regnskapstjenester – edb tjenester)

4 SKI sin plassering i skogbruket Praktisk skogbruk Forskning Det formelle utdannings- systemet Skogbrukets Kursinstitutt Offentlig og privat veiledning

5 Brukerforankring SKIs syntese Skogfag / arealfag IKT - teknologi Pedagogikk

6 Skogbrukets egen kompetansebedrift Skogeieropplæring (Aktivt Skogbruk) Skogbrukets arbeidskraft Funksjonærer i skogbruket (off. og privat)

7 Aktuelle tjenester og produkter for forvaltningen (1) Foredrag og kurs på samlinger –Økonomiske tema: investeringskalkyler, skogfond, skatt –Biologiske tema: foryngelse, bestandspleie, tynning –Driftstekniske tema: vei og driftsteknikk, bioenergi –Utmarkstema: jakt, hjortevilt, jakt- og fisketurisme –Miljøspørsmål: ”levende skog”, kulturminner, biologisk mangfold i skog –Næringsutvikling, bygdeturisme, IPT, vertskapsrollen mm.

8 Aktuelle tjenester og produkter for forvaltningen (2) Oppdatering og etterutdanning –Eksempel: ”Forvaltningskurs veg”, 2-4 dagers kurs for oppdatering av fag, regelverk og forvaltningsrutiner. –Skal vi også lage: –Forvaltningskurs skogøkonomi, skogfond? –Forvaltningskurs skogbiologi/miljøhensyn? –Forvaltningskurs næringsutvikling? –??????

9 Aktuelle tjenester og produkter for forvaltningen (3) Opplærings- og informasjonsmateriell –Fagbøker, kurshefter –SKI Ressymè –SKI veiledere –Spesialutgivelser (eks: Kulturminner i landbruket) –Flygeblad, brosjyrer, rapporter med mer. –Nettbaserte informasjons- og læremidler www.skogkurs.no

10 Aktuelle tjenester og produkter for forvaltningen (4) Faglig bistand –Registrering og kontroll –Faglig veiledning –Oppsøkende virksomhet………….. ????

11 Instruktørene i Aktivt Skogbruk- en landsdekkende ressurs for skogbruket 50 instruktører

12 Spør: Hva kan SKI gjøre for skogbruksnorge? Takk for oppmerksomheten! –Sjur Haanshus, sh@skogkurs.notlf: 90 10 58 50sh@skogkurs.no www.skogkurs.no


Laste ned ppt "SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT - ”SKI - ledende på formidling av kompetanse om skog- og naturbruk” Skogfaglig samling i Rogaland 2010 Adm. dir. Sjur Haanshus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google