Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storting og regjering Vedtar lover og regler Setter i verk lover og gjennomfører politikken (departementene) Vedtar budsjetter og fordeler økonomiske ressurser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storting og regjering Vedtar lover og regler Setter i verk lover og gjennomfører politikken (departementene) Vedtar budsjetter og fordeler økonomiske ressurser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storting og regjering Vedtar lover og regler Setter i verk lover og gjennomfører politikken (departementene) Vedtar budsjetter og fordeler økonomiske ressurser

2 Arbeidslivet består av arbeidstakere og arbeidsgivere Arbeidstakere: er ansatt og får betalt for arbeidet de gjør Arbeidsgivere: eier og har ansvaret for driften av en virksomhet, kan være offentlig eller privat

3 Noen viktige bestemmelser som gjelder i helse-, sosial- og oppvekstsektoren Taushetsplikten Pasientrettigheter

4 Taushetsplikten Taushetsplikten beskytter brukere mot at opplysninger om personlige forhold kommer på avveie Eksempel: Arkivere personlige opplysninger på en trygg måte Ikke lese fortrolige opplysninger av ren nysgjerrighet Ikke gi opplysninger videre til kollegaer uten samtykke Gjelder også etter at du har sluttet i jobben

5 Taushetsplikten Er lovfestet i forvaltningsloven og helsepersonelloven, og brudd kan medføre oppsigelse og fengselsstraff

6 Pasientrettigheter Pasientrettighets- loven skal sikre at pasienter får den behandlingen de har krav på, og at deres behov og rettigheter blir ivaretatt

7 Sentrale lover som gjelder i all yrkesutøvelse Likestillingsloven Arbeidsmiljøloven

8 Likestillingsloven (1978) ”Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling”

9

10 Likestillings- og diskriminerings- ombudet skal sørge for at loven blir håndhevet

11 Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre arbeidstakere en meningsfylt og trygg arbeidssituasjon og beskyttelse mot helseskadelige forhold

12 Verneombud velges blant de ansatte og skal ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen Arbeidsmiljøutvalget skal lede HMS- arbeidet


Laste ned ppt "Storting og regjering Vedtar lover og regler Setter i verk lover og gjennomfører politikken (departementene) Vedtar budsjetter og fordeler økonomiske ressurser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google