Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til dialogkonferanse! 01.04.2016 dialogkonferanse - rammeavtale for service og vedlikehold på heiser – Bror Andresen og Øistein Solberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til dialogkonferanse! 01.04.2016 dialogkonferanse - rammeavtale for service og vedlikehold på heiser – Bror Andresen og Øistein Solberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til dialogkonferanse! 01.04.2016 dialogkonferanse - rammeavtale for service og vedlikehold på heiser – Bror Andresen og Øistein Solberg

2 Agenda Kl. 08.45- 09.00 Kaffe/te og frukt og registrering Kl. 09.00-09.15 Om Omsorgsbygg Kl. 09.15-09.45 Behovet, om foretakets heiser, hva skal anskaffes, hva er viktig for oss og hva er utfordrende? Kl. 09.45-10.30 Spørsmålsrunde og dialog Kl. 10.30-10.45Veien videre

3 Omsorgsbygg Oslo KF – april 2016

4 Hvem er Omsorgsbygg? Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som sorterer under Byrådsavdeling for Næring og eierskap i Oslo kommune. Foretaket er en av landets største eiendomsforvaltere med cirka 900.000 kvadratmeter bygningsmasse i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer.

5 Dette er Omsorgsbygg på 2 minutter https://www.youtube.com/watch?v=sLHrD-dCUj4

6 Grovt bilde av eiendommene Type/funksjon Forvaltn. enheterBTA Sykehjem37293344 Barnehage355270048 Kommunale boliger3767783 Tilbud til personer med rusproblemer2438400 Kulturbygg - overført til KID 1.7.20151235023 Kommunal næringsvirksomhet1427043 Beredskap mot branner og andre ulykker826337 Administrasjonslokaler723177 Institusjonslokaler (sykehjem unntatt)2119283 Diagnose, behandling, re-/habilitering516153 Kultur- og idrettsbygg4512165 Aktiviserings- og servicetjenester eldre/funksjonshemmede106414 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid31524 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende1729 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste1712 Annet6546851 Sum645884986

7 MABO – Majorstua bo- og behandling

8 Margarinfabrikken barnehage

9 Standardiserte barnehagebygg

10 Smedstad brann- og ambulansestasjon

11 Legevakten - Storgata 40

12 Bedre bygg, bedre liv Vår visjon

13 Brukerorientering Respekt Engasjement Redelighet Profesjonalitet Våre verdier

14 BEDRE BYGG BEDRE LIV BRUKERORIENTERING RESPEKT REDELIGHET PROFESJONALITET OMSORGSBYGG OSLO KF ENGASJEMENT

15 Viktig målområde: Miljø og energi Omsorgsbygg Oslo KF skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

16 Alle bygg, anlegg og uteområder skal kunne brukes av alle, uansett funksjonsgrad. Også viktig mål: Universell utforming

17 Omsorgsbyggs leietakere - Bydelene - Kommunale etater Sykehjemsetaten Velferdsetaten Barne- og familieetaten Brann- og redningsetaten Helseetaten Andre kommunale virksomheter - Et mindre innslag av private selskaper

18 160 fast ansatte

19 Eiendomsavdelingen OBY

20 Rammeavtaler i Eiendomsavdelingen -11 team i Omsorgsbygg som vil være bestillere i forhold til arbeider på avrop (Ca. 30 bestillere) -Ca. 30 rammeavtaleområder i Eiendomsavdelingen -1 til 5 leverandører pr. rammeavtaleområde -Har behov for å ens-arte kommunikasjonsveier i teamene og hos de ulike leverandørene -Stabsavdeling i eiendomsavdelingen har en samordnende funksjon -Egen rammeavtale: Heiskonsulent som bistår faglig for oppdragsgiver og som også kan ta operative roller ved behov

21


Laste ned ppt "Velkommen til dialogkonferanse! 01.04.2016 dialogkonferanse - rammeavtale for service og vedlikehold på heiser – Bror Andresen og Øistein Solberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google