Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Dialekt = talemålet innanfor eit avgrensa geografisk område  Høge fjell og djupe dalar skapte ulike dialektar  Betra kommunikasjon har skapt færre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Dialekt = talemålet innanfor eit avgrensa geografisk område  Høge fjell og djupe dalar skapte ulike dialektar  Betra kommunikasjon har skapt færre."— Utskrift av presentasjonen:

1  Dialekt = talemålet innanfor eit avgrensa geografisk område  Høge fjell og djupe dalar skapte ulike dialektar  Betra kommunikasjon har skapt færre regionale dialektar  Sosiolekt = Variant innanfor den lokale dialekten farga av sosial status, alder, kjønn, utdanning eller yrke

2 Nordnorsk  Trøndsk  Vestlandsk  Austnorsk

3  Kjenneteikn som kan skilje dei ulike dialektane frå kvarandre  Du skal kjenne 7 slike målmerke

4 1. R: Rulle-r eller skarre-r 2. Blaute konsonantar: ptk-bdg 3. Infinitiv: - Jamvekt (kløyvd infinitiv) a og e-ending. - E-infinitiv - A-infinitiv 4. Tjukk l 5. Palatalisering (j-lyd) 6. Apokope (avhogging) 7. Personleg pronomen

5  Sørlandet, sørvestlandet og område rundt Bergen skarrar på r-en  Vi andre har rulle-r

6  På sørlandet vert ptk uttale som bdg, ”blødkage”  Området vert kalla ”den bløde kyststribe”

7  Trøndsk og austnorsk er jamvektsmål (kløyvd infinitiv)  Dei har to endingar på verb i infinitiv –a/-å og inga ending(trøndsk) og –a/-å eller –e (austnorsk)  Nordnorsk og vestnorsk har berre ei ending

8  Endingar i ord vert borte(avhogging)  Særleg i trøndsk og nordnorsk - Å spis - Ei dam - Ei klåkk

9  Austnorsk og trøndsk har tjukk-l i ord som sol, klokke og jul  Andre dialektar har tynn l

10  I trøndsk, nordnorsk og nordlege delar av vestnorsk  Dobbelkonsonantane ll og nn vert til ein j-lyd  ”Æ så æin mannj med æin hannjhonj i bannj”

11  Pronomenet eg i 1. person eintal har mange variantar:  Vestnorsk, trøndsk og nordnorsk: e(g), æ(g) eller æi(g)  Austnorsk: je, jæ, jæi


Laste ned ppt " Dialekt = talemålet innanfor eit avgrensa geografisk område  Høge fjell og djupe dalar skapte ulike dialektar  Betra kommunikasjon har skapt færre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google