Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nynorsk fagskriving Orden i teksta. Litt om konvensjonar for sitat, litteraturreferansar m.m. Det er fleire måtar å gjøra dette på, og de vil finne eksempel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nynorsk fagskriving Orden i teksta. Litt om konvensjonar for sitat, litteraturreferansar m.m. Det er fleire måtar å gjøra dette på, og de vil finne eksempel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nynorsk fagskriving Orden i teksta

2 Litt om konvensjonar for sitat, litteraturreferansar m.m. Det er fleire måtar å gjøra dette på, og de vil finne eksempel på at andre gjør dette annleis enn vi viser dykk her viktig at skrivar og lesar er einige om kva konvensjonar som gjeld. Det skal vera greitt å forstå kva skrivaren meiner lurt å bestemme seg for ein bestemt måte å gjøra dette på og gjennomføre dette i ei og same tekst

3 Eksamenssvar og fagartikkel Ikkje krav om litteraturliste i eit eksamenssvar som er skrive på skolen. Hjelpemiddel (LK06, ordliste) er oppgitt på framsida Aktuell litteratur er gitt i pensumlista, som fungerer som ”ekstern litteraturliste” Ikkje krav om referansar til litteratur som ikkje er tilgjengelig i eksamenssituasjonen. Dette gjeld denne typen referansar: (Skjelbred 2006:104) I eit eksamenssvar kan de godt vise til pensumlitteraturen, for eksempel ved å skrive slik: ”I Elevens tekst presenterer Dagrun Skjelbred ein modell for analyse av elevtekster, og i analysen min vil eg bygge på denne modellen.” Sitat skal markeras på same måte i begge typer tekster, for eksempel når de siterer frå elevtekster eller læreplanen

4 Tittel, mellomtitlar og avsnitt Avsnittsmarkering: Skaper orden og oversikt i teksta Vel ein måte å markere avsnitt på: innrykk eller blanklinje Bruk mellomtitlar dersom de meiner det er behov for det Tenk på lesaren

5 Sitat Sitat skal vera ordrett Lengre sitat skal markeras med innrykk og evt. mindre linjeavstand (blokk) Kortare sitat skal markeras med hermeteikn Ved indirekte sitat brukar de språkforma som de elles brukar i teksta, og de skal ikkje bruke hermeteikn

6 Utheving av titlar og viktige ord Titlar på bøker, tidsskrift osv. skal kursiveras Sentrale faguttrykk kan kursiveras – tenk på formålet med teksta Enkeltord de vil utheve, for eksempel ord som er henta frå elevtekster, kan de kursivere Ikkje bruk kursiv i utide, men for å kommunisere med lesaren

7 Referansar til litteratur i teksta Av og til må vi opplyse lesaren om kor vi har bestemte opplysningar frå, eller om kor ho eller han kan finne ei meir fullstendig framstilling. Da legg vi inn ein referanse til kjelda. Referansen viser til ein post i littertaurlista vår.

8 Fotnoter Tilleggsopplysningar kan leggas inn i ei fotnote nedarst på sida

9 Litteraturliste Namn på forfattar Utgivingsår Tittel Utgivingsstad Forlag

10 Tekster frå Internett Vi kan finne ein god del relevant stoff på Internett Viktig å vurdere kvaliteten på dette stoffet Viss vi brukar kjelder frå Internett, skal dei ha så fullstendig referanse som mulig Eit eksempel Oppføring i litteraturlista: Berge, Marit 2007: Modalitet i elevtekster. En sammenlignende analyse av elevtekster på 7. og 11. trinn Masteroppgåve. Oslo: UiO http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=57792 Lese 15. april 2010 http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=57792

11 Nettside som kan vera nyttig:

12 Korrektur – Har alle substantiv fått rett kjønn? – Har alle substantiv fått rett ending? – Verbending i infinitiv? – Har verba rett ending i presens? Hugs: -te/-de i preteritum betyr –er i presens, -a i preteritum betyr –ar i presens – Sjekk spesielt seie, sjå, meine, synast, finne, finnast, vere, verte/bli, lese, skrive – Sjekk sterke verb i presens – Man og kun? – Noen, nokre, nokon

13 – Kor og der – Dobbel bestemming? Mi tekst/teksta mi, deira bøker/bøkene deira – Genitiv: elevenes tekster/tekstene til elevane, lærarens innsats/innstasen til læraren – Passiv eller aktiv? Slik respons kallas bestilt respons/Slik respons kallar vi bestilt respons


Laste ned ppt "Nynorsk fagskriving Orden i teksta. Litt om konvensjonar for sitat, litteraturreferansar m.m. Det er fleire måtar å gjøra dette på, og de vil finne eksempel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google