Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilken dialekt snakker du? Hva er typiske kjennetegn for din dialekt? Hvorfor snakker folk ulike dialekter?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilken dialekt snakker du? Hva er typiske kjennetegn for din dialekt? Hvorfor snakker folk ulike dialekter?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilken dialekt snakker du? Hva er typiske kjennetegn for din dialekt? Hvorfor snakker folk ulike dialekter?

2

3  Dialekt er talespråk/talemål som befinner seg innenfor et bestemt, geografisk område  Dialektene har blitt formet av familie, venner og naboer helt fra norrøn tid  Hav og fjell har ofte isolert steder og områder der folk bor. Liten kontakt mellom byer og bygder har vært en av årsakene til at dialektene utviklet seg i forskjellig retning  Langfjella mellom Østlandet og Vestlandet skapte et slikt skille

4

5  I dag har mennesker mer kontakt med hverandre. Hvorfor?  Reising, flytting, chatting, SMS, e-post, aviser, TV, radio – påvirker talemålet  Nye ord og uttrykk dukker opp, og blir en del av talemålet  Dialekten blir ofte tilpasset der du bor

6  Folk snakker forskjellig, også innenfor det området du bor  Dialekten avhenger av hvilken samfunnsgruppe du tilhører eller ønsker å tilhøre  Yngre og eldre mennesker på samme sted snakker ofte ulikt  Talemål som blir påvirket av sosiale forhold kalles sosiolekter  Innenfor byene finnes det ulike sosiolekter. Hva med Stavanger?  Bestemte yrkesgrupper kan ha egne ord (bønder, fiskere, dataeksperter, leger …). Hvilke?  Slang er nye ord fra ungdomskulturen, ofte fra egne grupper/gjenger. Har du eksempler?

7  Alle dialekter har særtrekk, som kalles språklige kjennemerker  Disse kjennemerkene deler inn dialektene våre på et kart  Den viktigste dialektgrensen går ved Langfjella, som deler Sør- Norge i to  Dette skillet deler dialektene i østnorsk ( Østlandet og Trøndelag ) og vestnorsk ( Vestlandet, Sørlandet og Nord-Norge )  Tonefallet er ofte avgjørende

8 Tjukk l:  Typisk for østnorske dialekter (Østlandet og Trøndelag)  Eksempel: Jordbær, der jord uttales jol. Væla (verden) Alf Prøysen: Vise for gærne jinter https://www.youtube.com/wa tch?v=R3Q5VPMdtjg Oppå Lauvåsen veks det jordbær fine jordbær, raue jordbær, hele væla er bære jordbær, Finn et strå og træ dom på.

9  Et kjennemerke på en dialekt er infinitivsformen av verb. I Rogaland ender som regel verbene på -a: Å kvila, å leva. Dette kalles a-mål.  I Aust-Agder blir de samme verbene: Å hvile, å leve. Dette kalles e-mål.  I andre dialekter ender infinitiv på enten –a eller –e. Dette kalles kløyvd infinitiv (delt)  I Trøndelag og i Nord-Norge kan endevokalen falle bort i noen verb: Å lev, å kast, å fesk. Dette kalles apokope.

10  I Trøndelag uttaler de dobbeltkonsonantene ll og nn med j-lyd: llj og nnj. Dette kalles palatalisering. Ein villj mannj med ein hannjhonnj i bannj og ettj spannj folljt med vannj.

11 Entall J-lyd brukes på Østlandet (je, jæ, jæi) Resten av landet uten j-lyd (e, eg, æ (æg, æi, æig) Flertall Vi (Østlandet, Nord-Norge, Trøndelag) Me (Vestlandet) Mi (Sørlandet) Oss (Nord-Gudbrandsdal, Sør-Trøndelag)

12 Skarre-r Sørlandet, vestlandet (kom fra Frankrige, via Tyskland til Danmark på 1800-tallet) Rulle-r Resten av landet (eldste form for r-lyd)

13 Eks: I går va mi ude i båden å dykka ettå krabbå til langt på natt Sørlandet og i Rogaland bløte konsonanter: b, d og g i stedet for harde konsonanter: p, t og k Kjøpe blir uttalt kjøbe, båt blir båd

14  Språket vårt blir påvirket av andre språk  Vi har lånt og overtatt mange ord fra tysk og fransk  I dag gjelder det særlig fra engelsk og svensk  Da oljeutvinningen begynte i 1970-årene, fikk vi nye ord som offshore, oljeboring. Fra data- og medierevolusjonen fikk vi ord som tekst- behandling, harddisk, filer, mapper  I dag sender vi SMS, e-post. Vi blogger og chatter, bruker mobiltelefon, har kabel-TV osv.


Laste ned ppt "Hvilken dialekt snakker du? Hva er typiske kjennetegn for din dialekt? Hvorfor snakker folk ulike dialekter?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google