Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førskule - rammeplan Volda1 Ny rammeplan for barnehagen Følgjer for norskfaget i eksisterande utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førskule - rammeplan Volda1 Ny rammeplan for barnehagen Følgjer for norskfaget i eksisterande utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Førskule - rammeplan Volda1 Ny rammeplan for barnehagen Følgjer for norskfaget i eksisterande utdanning

2 Førskule - rammeplan Volda2 Vår studieplan - oppbygnad Studieplanen vår er oppbygd av blokker 1. året:  Blokk 1: Barn, barndom og barnehage Norsk: talespråksutvikling og talespråksstimulering, metaspråkleg medvit – 6 stp  Blokk 2: Det leikande og skapande mennesket Norsk: kulturformidling barnelitteratur med vekt på biletbøker og tradisjonsberande forteljingar - 5 stp

3 Førskule - rammeplan Volda3 Vår studieplan - oppbygnad 2. året  Blokk 3: Kultur og natur Norsk ikkje med  Blokk 4: Barnehage og skule Norsk: skriftspråksutvikling, utvikling av metaspråkleg medvit, lesemetodar, abc- bøker, grunnskulepraksis 2 veker (fellesprosjekt matematikk/norsk) – 4 stp

4 Førskule - rammeplan Volda4 Korleis støttar vår undervisning krava i Rammeplan for barnehagen? Planen legg særleg vekt på å utvikla  kommunikativ kompetanse - nonverbal kompetanse - verbal kompetanse Dette er godt dekt gjennom Valvatne og Sandvik: Barn, språk og kultur

5 Førskule - rammeplan Volda5.  førspråkleg kommunikasjon  å læra språksystemet (lydsystem, ord, ytringar)  å læra å bruka språket (samtale, tekst, grammatisk og kommunikativ kompetanse osb.)  miljø og språkutvikling  skriftspråket  meir enn eitt språk

6 Førskule - rammeplan Volda6 Kultur og natur i høve Rammeplan for barnehagen:  Alvdis

7 Førskule - rammeplan Volda7 Lite vekt hjå oss:  den ”kulturelle” barnehagen med vekt på lokalkultur og nasjonal kulturarv (overordna punkt 1.12)

8 Førskule - rammeplan Volda8 Den kulturelle barnehagen – særleg med vekt på lokal kultur:  namn (personnamn, namnetradisjonar, namnsetjing, stadnamn)  lokale songtradisjonar (songhefte finst)  lokale forteljartradisjonar, munnleg tradisjonsmateriale (segner, gåter…)  lokale dialektar, språklege variantar i barnehagen, ord og uttrykk  lokale tradisjonsleikar (ball, pinneleik…)

9 Førskule - rammeplan Volda9 Også lite vekt på  språkleg og kulturelt mangfald - norsk som andrespråk (to- og fleirspråklege barn) - samisk - nasjonale minoritetsgrupper (kvenar osb.) - etniske minoritetar

10 Førskule - rammeplan Volda10 Andre lite vektlagde punkt er  barn med kommunikasjonsvanskar – kompetanse finst på skulen  ”dei aller minste” (0-3 år)

11 Førskule - rammeplan Volda11 Rammeplan for førskulelærarutdanning. Me dekkjer: Studentane skal  ha kunnskap om den munnlege og begynnande skriftlege språkutviklinga hos barn  vite kva som kjenneteiknar ulike typar barnelitteratur og medietekster  ha kunnskap om ulike former for barnekultur

12 Førskule - rammeplan Volda12 Kva punkt dekkjer me ikkje? Rammeplan for førskulelærarutdanning: Studentane skal  meistre norsk språk, med tanke på munnleg og skriftleg […] framstilling og formidling tilbakemeldingar på arbeidskrav, anna oppgåveskriving  kunne identifisere ulike språkvanskar hos barn

13 Førskule - rammeplan Volda13 Konklusjon  får ikkje får tid til å dekkja alle krav innanfor ei ramme på 15 stp  prioritering på tradisjonelle område som språk, lokal og nasjonal kultur  eigen språkdugleik hjå studentane, kompetanse i skriftspråket og munnleg språkbruk

14 Førskule - rammeplan Volda14 Korleis få plass?  dei mange udekte krava gjev rom for vidareutdanning/etterutdanning med vekt på - to- og fleirspråklegheit - kulturelt mangfald


Laste ned ppt "Førskule - rammeplan Volda1 Ny rammeplan for barnehagen Følgjer for norskfaget i eksisterande utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google