Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mellomnorsk periode (1350 – 1550) Litteratur: Otnes og Aamotsbakken 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mellomnorsk periode (1350 – 1550) Litteratur: Otnes og Aamotsbakken 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mellomnorsk periode (1350 – 1550) Litteratur: Otnes og Aamotsbakken 2006

2 http://folk.uio.no/arnet/

3 Konsekvenser av pester, kriger, overutnytting av jord og naturkatastrofer: –Folketallet nådde bunnen på 1400-tallet. Adel og kongemakt svekket Få skrivekyndige. Relativ sterk lokalstyring (bønder). 1319 Norge i union med Sverige fordi Håkon 5. ikke hadde tronearving.

4 Fra 1350 slutt på nordisk talemål utenfor Norden. 1340 – 1540 en særlig utstabil periode, også språklig. Mange spor etter hanseatene, men også svensk påvirkning mellom 1379 - 1450.

5 Overgangsfase mellom norrønt og moderne norsk. To tidspunkt brukes for å markere periodens slutt: Oppløsningen av Kalmarunionen (1523) og reformasjonen (1536).

6 Det ble større dialektforskjeller. Mellomnorsk aldri etablert som et fast skriftspråk, derfor primært navnet på talemålet.

7 Tekstene –Få skjønnlitterær tekster. Folkeviser derimot en storhetstid (nedskrevet på 1800-tallet). –Flest tekster er offentlige skriv. Norsk stort sett borte fra 1400-/1500-tallet. Til Diplomatarium Norvegicum: http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html –(se 1358 DN 2:340)

8 Fonologien –I hele landet: ð og þ forsvinner Palatalisering av velarer i framlyd foran fremre vokaler. Vi får bl a ç-lyden eller ren j-lyd. (Velare fonem i de fleste former av norsk er / k g ŋ /. Hva skiller disse fra ç-lyden. Eks: kinn, gestr. Vi får den trange u-lyden.

9 Palatalisering er en modifisering av uttalen av en konsonant som skjer ved at tungen presses mot den harde gommen.

10 I deler av landet: –Palatalisering av dentaler (aļļe). –Segmentering (som i adle). –Tykk l og retroflekser oppstår (som i Ola og gardin, ikke i alle). –Differensiering – vokaler mer ulike (hvit til kvit/gvit eller bare vit) –Diftongisering (eks Voss – bátr – baot)) –Monoftongisering (Østlandet setin – sten, røyl – røk)) Flere regionale lydendringer enn nasjonale.

11 En av de viktigste endringene på slutten av norrøn tid: Kvalitetsomlegging (endring av lengden til rotstavelsen til normallange).

12 I det østnorske området jamvektsord (mots. overvektsord). A ble stående som endingsvokal i jamvektsord, mens a ble redusert til æ eller e i overvektsord. Førte til kløyvd infinitiv. Reduksjon av endevokalene i (svake) substantiv ubundet form entall fra a, i og u til æ eller e.

13 Førte til oppløsningen av kasussystemet –Noen stivnede kasusuttrykk igjen. Genitiv: til fjells, til sengs Dativ: på fote, i live, av gårde

14 Syntaks: –Fast ordstilling forsterket tematiseringsfunksjon Mer bruk av dobbelt bestemthet

15 Ordforråd: –En rekke nye låneord, særlig fra lavtysk –Nye prefikser som an-, be-, for-, ge og suffikser som –else, -bar, -het.

16 Interessante lenker –Dialektor: http://impuls.cappelen.no/http://impuls.cappelen.no/


Laste ned ppt "Mellomnorsk periode (1350 – 1550) Litteratur: Otnes og Aamotsbakken 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google