Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Litt om skrift og uttale på svensk og norsk Førsteamanuensis Arne Torp Institutt for lingvistiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Litt om skrift og uttale på svensk og norsk Førsteamanuensis Arne Torp Institutt for lingvistiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Litt om skrift og uttale på svensk og norsk Førsteamanuensis Arne Torp Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo

2 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Bokstaver og ortografi på norsk og svensk Svensk bruker fremdeles middelalderskrivemåtene ck for kk (+ ch i ett ord!) og x for ks: bakke : backe (+ og : och, begge med naturlig uttale å!), laks : lax Svensk bruker alltid bokstavformene ä og ö; norsk alltid æ og oftest ø. Bokstaven ä er vanlig på svensk, æ forekommer sjelden på norsk: häst, bäck, där, värst norsk hest, bekk, der, verst De skandinaviske ”særbokstavene” står sist i alfabetet i rekkefølgen å, ä, ö på svensk, men æ, ø, å på norsk

3 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Vokaler – skrift og uttale på svensk og norsk Både norsk og svensk har 9 vokalfonem, som i prinsippet skrives med 9 forskjellige bokstaver Både norsk og svensk har rimelig godt samsvar mellom uttale og skrivemåte av vokalene Både på norsk og svensk er det en del problemer i forholdet mellom skrift og uttale når det gjelder bokstavene o og å: ost : slott : fått; godt/gott : blått På norsk gjelder det samme i forholdet mellom o og u: sv./no. ost : no. tung, sv. tung, no. sukker

4 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Vokalsystem – korte og lange vokaler i norsk og svensk + fonemet ä/æ som langt Både svensk og norsk skiller mellom lange og korte vokaler: fin /fi:n/ : finn /fin/ I norsk lyder alle vokalene mer eller mindre likt som lange og korte; i svensk er det stor forskjell på lang og kort /a/ og /u/: flat : flatt; ful : full På norsk fins fonemet /æ/ i uttale bare foran r (+ retroflekser): ber (verb) : bær (subst.), vert (subst.) ”Ta första stegen och visa mig vägen” Såkalt stockholmsrim er også oslorim! Bokstaven ä heter [ε], æ heter [æ]!

5 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Diftonger på svensk og norsk svensk öj = no. øy: slöjd, sløyd; (men hö : høy!) svensk ej /ei/ # no. ei /æi/: ben/bein, sten/stein svensk au /ao/ # no. au /æu/: sv. paus, nor. pause, sv. stör, no. staur svensk –egn- /e ŋ n/ = no. bm. –egn- /æin/: regn jf. sv. tegel, no. tegl /tæil/, sv. dygn, no. døgn /døyn /

6 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Konsonanter – skrift og uttale på norsk - 1 Norsk og svensk har stort sett det samme konsonantsystemet Både norsk og svensk mangler egne bokstaver for den såkalte sj-lyden og kj-lyden (sv. = ”tj-ljudet”) Det fins heller ikke egne bokstaver for de retroflekse konsonantene i (uppsvensk og østnorsk) I østnorsk blir sj-lyden uttalt likt med retrofleks rs (sjø – vers; orda vers og bæsj er rimord!) I sørvestlandsk mangler retroflekser og sj- lyd, og /r/ er oftest [R] (jf. sydsvensk)

7 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Konsonanter – skrift og uttale på norsk - 2 Den såkalte kj-lyden skrives på norsk med k bare foran i og y, ikke foran e, æ og ø, der norsk har kj kiste, kysse, kjenne, kjær, kjøpe Denne regelen gjelder også g og sk uttalt som j og sj gi, skinn, gyte, gjelde, gjære, gjøre, ski, sky, skje, skjær, skjønn Svensk har mer bruk av dobbelkonsonant enn norsk at, til, vil (men vill, adj.), all – alt, bygge - bygd

8 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Mer historisk og morfofonologisk skrivemåte i norsk – og mer lydrett skrivemåte! Historisk: hvit, hvem, hva (= nyn. kvit, kven, kva) Morfofonemisk: god, sunn, rund, kald : godt, sunt, rundt, kaldt (jf. sv. trygg : tryggt – ikke tryckt!) tenne : har tent, sende : har sendt Lydrett (i fremmedord): nasjon, misjon, sjokolade, sjef, sjåfør, bagasje


Laste ned ppt "Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Litt om skrift og uttale på svensk og norsk Førsteamanuensis Arne Torp Institutt for lingvistiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google