Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trebasert Innovasjonsprogram Rådgiver Espen Stokke, avd. for skog- og ressurspolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trebasert Innovasjonsprogram Rådgiver Espen Stokke, avd. for skog- og ressurspolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trebasert Innovasjonsprogram Rådgiver Espen Stokke, avd. for skog- og ressurspolitikk

2 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Hva er Trebasert Innovasjonsprogram? tilbyr finansiell støtte til bedrifter innenfor den tremekaniske verdikjeden målgruppen omfatter også beslutningstakere som arkitekt, entreprenør, utbyggere og aktører innen kompetanseutvikling- / formidling rettet mot innovasjoner i bedrifter - utviklingsprosjekter, industrialisering, opplæring programmet startet 3. juli 2006 budsjett 2009: (ca) 30 mill. kr. + 20 mill. kr. (tiltakspakke)

3 3 Det kongelige landbruks- og matdepartement Visjon og mål Visjon "Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke” Mål Økt bruk av tre og lønnsomhet i hele verdikjeden. Programmet skal støtte opp under næringens målsetting om å øke den innenlandske bruk av tre fra 0.55 til 0.75 m3/person/år innen 2010 Programmet administreres av Innovasjon Norge på oppdrag fra LMD

4 4 Det kongelige landbruks- og matdepartement Politisk forankring Programmet en del av LMDs strategi innenfor næringsutvikling "Ta landet i bruk” Tresatsingen er forankret i de skogpolitiske målsettingene Programmet en del av departementets klimapolitikk, jfr St.meld. Nr. 34 (2006-2007)

5 5 Det kongelige landbruks- og matdepartement Nærmere om målgruppen Målgruppen er i utgangspunktet alle som kan bidra til målsettingene i programmet. Programmet fokuserer på innovasjon i bedrift og viktige målgrupper blir dermed: Bedrifter (som driver med produksjon eller utvikling av treprodukter) Beslutningstakere (utbyggere og byggherrer) Premissgivere (arkitekter, designere, entrepenører, byggmestere) Handelsleddet Ulike støttefunksjoner (nasjonale organisasjoner,bransjeorganisasjoner mv.) FoU-miljøer (i samarbeid med næringsaktører)

6 6 Det kongelige landbruks- og matdepartement Hva kan få støtte? Industrielt byggeri Utvikling av leverandører, konsepter og systemer innenfor byggsektoren Kunde og leverandørutvikling i kjede industri-entreprenør Utvikling av kompetanse, informasjonsverktøy og IKT hos aktørene i verdikjeden Dokumentasjon av treprodukters miljøegenskaper Treprodukter og tradisjonstre Utvikle nye produkter og konsepter til forbrukermarkedet Utvikle nye produkter basert på tradisjonsbasert kunnskap Aktiv bruk av design i innovasjon og profilering Utvikle lauvtresegmentet Innovasjonssystemer Stimulere til tiltak som bidrar til innovasjon i bedrift Utvikle innovativt lederskap i bedriftene Opplæring, utvikling og gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Støtten gis innenfor statsstøtteregelverkets regler. Støtte til investeringer faller imidlertid utenfor programmet.

7 7 Det kongelige landbruks- og matdepartement Litt fra 2008 Mjøsscon AS - ny stender av tre kombinert med polyuretan til bindingsverk. TiP har støttet utviklingen av stenderen med kroner 891 000 i mai 2008 Balkongene i den nye operaen i Oslo. TiP initerte sammen med NHO et samarbeid mellom arkitekter og produsenter i en tidlig fase. Samarbeidet resulterte i at Djupevåg båtbyggeri AS sammen med Bosvik AS fikk ansvaret for arbeidet med levering av prefabrikerte treelement til himlingsovalen, balkongforkanter og bølgevegger i den store salen i Operaen Programmets arbeidsmetode med satsing på pilotprosjekter, leverandørutvikling sammen med NHO, design og bygging av regionale kompetansesentra som noe av det som gir bedriftene størst nytteverdi


Laste ned ppt "Trebasert Innovasjonsprogram Rådgiver Espen Stokke, avd. for skog- og ressurspolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google