Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i Møre og Romsdal 05.11.14 Kommunereformen i Vestfold Vestfold er det fylket i landet som antakelig får med flest kommuner i LØP1, dvs. sammenslåing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i Møre og Romsdal 05.11.14 Kommunereformen i Vestfold Vestfold er det fylket i landet som antakelig får med flest kommuner i LØP1, dvs. sammenslåing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i Møre og Romsdal 05.11.14 Kommunereformen i Vestfold Vestfold er det fylket i landet som antakelig får med flest kommuner i LØP1, dvs. sammenslåing av kommuner fra 01.01.2018! Bortsett fra en geografi med korte avstander og bare 14 kommuner i fylket – Vi er nysgjerrig på hva Vestfold har gjort for å få kommunene dit? Fagdirektør Petter Lodden, Fylkesmannen i Vestfold

2 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V  Bedre tjenester – innbyggerne i fokus  Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner  Handler om struktur og om oppgaver  Grønt lys fra Stortinget 18. juni. Bred politisk enighet om reformens hovedlinjer og mål. Også fra Arbeiderpartiet 2

3 Vår rolle og vårt budskap Ny regjering, h - 13. Kontakt med KS; vi starter………… Reformen tema på alle fellessamlinger med ordførere og rådmenn v - 14. KS’ strategisamling og fredagsmøter Fm: samtaler med alle kommuner, mars – mai, dvs. før prp. Nå folkemøter. 10 – 12 i første bølge, flere følger Alternativene vokst frem nedenfra. Kommunene har altså bragt seg selv dit – ikke Fm. Men vi har handlet og snakket.. Noen av våre budskap: – Styr eller blir styrt. Risikoen for nasjonal overstyring er en ting, en annen å bli stående igjen på perrongen. Reformen trenger bevegelse; viktig at noen tar de første steg. Lokalt lederskap…..

4 Våre budskap Oppgavene har løpt fra strukturen; Schei og Christiansen. Reformen er (over)moden; kommer ikke brått på Hva er en kommune? Tjenester, myndighet, utvikler, demokratisk arena, arbeidsgiver Identitet; sted og kommune. Eksempelet Re Strukturen; ikke hogd i stein. Kommunikasjoner og bosetting. Det store hamskiftet – pågår fortsatt Passe munnen for fyord: innlemme, Tønsberg overta…, partere…,

5

6 Våre budskap Se framover…., - en velferdsreform! Ikke «kappe land» Innbyggerne og tjenestene i fokus – ikke rådhuset Engasjér bredt; politikere/innbyggere/ansatte ( handler om trygghet, i tillegg til sterke fagmiljø, omstilling er krevende) Ikke bare blikk på ”hva vi har”, men også på ”hva vi får»; bygge ny kommune, se mulighetene, loftsrydde, innovere Det går ikke over - lokalt lederskap er nødvendig, vise vei.. Utréd tilstrekkelig, men ikke alle alternativer og alt i detalj – handler om politiske veivalg. Flere måter å svare på kriteriene for en god kommunestruktur. Kommuner er menneskeskapte, for visse formål, og kan endres ved behov

7 Utviklingen – Fokus på Vestfold

8 Struktur, tilbakevendende tema i Vestfold Byene/omegn: Sandefjord, Horten, Larvik, Tønsberg Delvis uro og motstand, men ingen vil i dag tilbake Re i 2002, vellykket sammenslåing; ytre og indre evaluering Framtidas kommuner, KS 2005, flere Vestfold-utredninger, (skjønnsmidler). Økonomi i fokus. Ingen endring 12 k – konferansen i 2010 – viet kommunestruktur. 3/4 for. Forslag til nytt kommunekart for Vestfold 3k – 2009, strategisk samarbeid, men og strukturperspektiv. 5k i 2012. To til ville «smake på» alternativet. Nå sjekket ut Konklusjon: langvarig høy politisk bevissthet og beredskap, og demokratisk legitimt å gjøre vedtak i denne perioden

9 Vil det gå som vi håper? Vandringen gjennom Vestfold vil vise at det ikke alltid går «raka vegen», snarere: «a bumpy road to heaven». En tidlig start kan snuble. En god forankring kan gi «trøkk»! Omegnskommunene tar initiativet Akseptér variasjon i tilnærming og forløp; flere veier til Rom Vær varsom med å kappe naboens land – respektér kommunestyrenes prosesser, (også de andres) Folkemøtene – de fleste – viser oppslutning, og fokus på tjenester, ikke på rådhus Om frivillighet – mål og middel Før kartgjennomgangen – bare en kort illustrasjon av «et robust fagmiljø»

10 Relevant kompetanse – eksemplet 3k, som har slått sammen bygg, plan, kart og geodata

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Møte i Møre og Romsdal 05.11.14 Kommunereformen i Vestfold Vestfold er det fylket i landet som antakelig får med flest kommuner i LØP1, dvs. sammenslåing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google