Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen – Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 Folketall, arbeidsmarked.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen – Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 Folketall, arbeidsmarked."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen – Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 Folketall, arbeidsmarked og nøkkeltall ved ulike alternative inndelinger som alle berører Levanger og kommuner i Værnes-samarbeidet, Innherred samkommune og Inntrøndelagssamarbeidet 1

2 Folketallsutvikling i kommunene kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 Folketallprognose fra 2012 (2014 talla er derfor ikke rette) 2

3 Arbeidskommune bosatte i Levanger kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 3

4 Pendling Levanger kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 4

5 Arbeidskommune bosatte i Verdal kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 5

6 Pendling Verdal kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 6

7 Arbeidskommune bosatte i Frosta kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 7

8 Pendling Frosta kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 8

9 Arbeidskommune bosatte i Inderøy kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 9

10 Pendling Inderøy kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 10

11 Arbeidskommune bosatte i Steinkjer kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 11

12 Pendling Steinkjer kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 12

13 Arbeidskommune bosatte i Stjørdal kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 13

14 Pendling Stjørdal kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 14

15 Sysselsetting fordelt på næring – utvalgte kommuner kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 15

16 Sysselsetting fordelt på yrke – utvalgte kommuner kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 16

17 Kommunereformen – 10 ulike alternativer for Levanger Værnes, Innherred og Inntrøndelag Innherred og Inntrøndelag Innherred og Værnes Innherred og Inntrøndelag med Frosta Levanger og Værnes Levanger, Verdal og Inderøy Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta Levanger, Verdal og Frosta Levanger og Verdal Levanger og Frosta Levanger alene er sjølsagt også et alternativ… kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 17

18 Alt 1 Værnes, Innherred og Inntrøndelag Folketall (2014): 99 776 Areal: 11 918 km2 Største by: Steinkjer Politisk farge (valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 60 mill. Reformstøtte: 30 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 90 mill. kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 18

19 Alt 2 Innherred og Inntrøndelag Folketall (2014): 66 993 Areal: 7 067km2 Største by: Steinkjer Politisk farge (valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 60 mill. Reformstøtte: 30 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 90 mill. kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 19

20 Alt 3 Innherred og Værnes Folketall (2014): 66 783 Areal: 7 044km2 Største by: Stjørdalshalsen Politisk farge (valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 60 mill. Reformstøtte: 30 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 90 mill. kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 20

21 Alt 4 Innherred og Inntrøndelag med Frosta Folketall (2014): 69 646 Areal: 7 143km2 Største by: Steinkjer Politisk farge (Valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 60 mill. Reformstøtte: 30 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 90 mill. kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 21

22 Alt 5 Levanger og Værnes Folketall (2014): 51 995 Areal: 5 496km2 Største by: Stjørdal Politisk farge (Valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 60 mill. Reformstøtte: 30 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 90 mill. kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 22

23 Alt 6 Levanger, Verdal og Inderøy Folketall (2014): 40 720 Areal: 2 558 km2 Største by: Levanger Politisk farge (Valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 35 mill. Reformstøtte: 25 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 60 mill. kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 23

24 Alt 7 Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta Folketall (2014): 43 373 Areal: 2 634 km2 Største by: Levanger Politisk farge (Valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 45 mill. Reformstøtte: 25 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 70 mill kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 24

25 Alt 8 Levanger, Verdal og Frosta Folketall (2014): 36 653 Areal: 2 269 km2 Største by: Levanger Politisk farge (Valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 35 mill. Reformstøtte: 25 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 60 mill kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 25

26 Alt 9 Levanger og Verdal Folketall (2014): 34 000 Areal: 2 193 km2 Største by: Levanger Politisk farge (Valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 25 mill. Reformstøtte: 25 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 50 mill kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 26

27 Alt 10 Levanger og Frosta Folketall (2014): 21 865 Areal: 721 km2 Største by: Levanger Politisk farge (Valg 2011) Økonomiske insentiver: Dekking av engangskostnader: 25 mill. Reformstøtte: 20 mill. Sum ekskl. inndelingstilskudd: 45 mill kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 27

28 Framdriftsplan reformen kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 28 Alternativ 1. Avgjørelse ved Kongelig res. våren 2016 Dersom det viser seg å være oppslutning om få og klare alternativer kan disse utredes våren 2015 vedtak om ny kommunestruktur kan fattes i kommunestyret senere på høsten i 2015. Alternativ 2. Avgjørelse ved Stortingsbehandling juni 2017 Dersom det ikke utkrystalliseres lokale løsninger som kan behandles høsten 2015, må en bruke hele 2015 på utredning og ha innbyggerdialog i 2016 og fatte endelige vedtak lokalt høsten 2016.


Laste ned ppt "Kommunereformen – Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune kommunereform 2014 -faktagrunnlag - OST - oppdatert 13.08.14 Folketall, arbeidsmarked."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google