Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem – hva – roller og økonomi i et opplæringskontor Samfunnskontrakten – Nasjonal Aksjon Lærebedrift 11.06.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem – hva – roller og økonomi i et opplæringskontor Samfunnskontrakten – Nasjonal Aksjon Lærebedrift 11.06.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem – hva – roller og økonomi i et opplæringskontor Samfunnskontrakten – Nasjonal Aksjon Lærebedrift 11.06.2012

2 Historikk for AOF OK AOF OK ble Stiftet 10. juni 1997 Medlemsbedriftene/ opplæringsbedriftene kommer bla. fra fagbevegelsen – 37 medlemsbedrifter/opplærings- bedrifter pr. mai 2012 77 fagarbeidere er uteksaminert - ca 50 % har fått bestått meget godt 24 - lærlinger i kontrakt januar 2012. Målet er mellom 30-40 lærlinger fra høsten 2012. Godkjent for Kontor & Administrasjonsfag - IKT- servicefag og Salgsfaget. Styret ledes av LO Ansatt faglig/ daglig leder i 100 % stilling

3 Roller AOF OK –Rekruttere –Tegne lærekontrakt –Følge opp lærlingen –Legge til rette for opplæringen sammen med opplæringsbedrift- veilederforum dele erfaring –Lærlingeforum – med bl.a. tema fra de grunnleggende ferdigheter i læreplan - ca hver 5 uke. –Test på 5 timer, og 3-5 dg. test ca. 4 mnd før fagprøven. –Melde lærlingen opp til fagprøven – adm. oppgaver knyttet til hele læretiden – ekstra skole etc… –Være det koordinerende ledd Opplæringsbedrift –Forankre i bedriften – –Tilrettelegge – plass / utstyr –Intern opplæringsplan – med tid / ansvarsdeling –Veiledning/ instruksjon – –Faste oppgaver –Lære / verdiskape fra dag 1.

4 Fordeler / Ulemper Fordeler for en opplæringsbedrift –Unge mennesker inn –Ny fersk kunnskap i faget –Bra på teknologi –Veiledere/ instruktører får gitt av sin kunnskap –Frisk pust i arb. miljø –Arbeidsressurs –Faste oppgaver Ulemper som kan oppstå –Uro i rekkene – hopp og sprett –Må avsette tid ( forankret i ledelsen) –Veilede i oppgaver – tett på –Blir stilt spørsmål – ”Hvorfor skal vi gjøre det slik ?” –???

5 Økonomi – for lærling - lærebedrift og AOF OK AOF OK tilbyr oppdrag for hele eller deler av det kommunale tilskuddet. Tilskudd for basis 1 - lærlinger kr 4 415,- pr. mnd (52 974,- pr år) Tilskudd for basis 2 - lærlinger er kr. 2 523,- pr. mnd (30 276,- pr. år) Medlemskontingent i AOF OK kr. 1 000,- pr. år - ff. november hvert år. Lærlingen skal ha 30 % - 40 % - 50 % - 80 % av ltr. 28 i lønn (HK/AAF satser) - med økning i % satsen hvert ½ år. (25.746,- pr. mnd. pr. 1. aug. 2010) Ønsker man å være med i AOF OK så går tilskuddet fra Oslo Kommune til AOF OK enten 100 % eller minimum 50 %, alt etter hvor mye man ønsker at AOF OK skal gjøre.

6 En oversikt over bedrifter som fra etableringen og frem til i dag har vist interesse for Opplæringskontoret, og som anses som medlemsbedrifter 1. Landsorganisasjonen i Norge *# 2. Sparebank 1 Oslo AS 3. AOF Norge*# 4. Handel og Kontor Norge* 5. EL & IT forbundet*# 6. Norsk Tjenestemannslag* 7. LO-Stat 8. Norsk Sjømannsforbund 9. Industri og Energi Forbundet*# 10. Fellesforbundet*# 11. Norsk Transportarbeiderforbund*# 12. Norsk Arbeidsmandsforbund* 13. Fagforbundet*# 14. Skolenes Landsforbund 15. LO studie - og konferansesenter Sørmarka 16. Det Norske Arbeiderparti* 17. Voksenopplæringsforbundet 18. Norsk Folkehjelp*# 20. Deli de Luca*# 21. Berg VG skole# 22. Telecomputing ASA* 23 Forbundet for Ledelse og Teknikk 24 Utdanningsdirektoratet*# 25. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 26. Bonnier Publications AS*# 27. a) Oslo Kommune, Bymiljøetaten *# 28. b) Oslo Kommune, Næringsetaten*# 29. Direktoratet for Nødkommunikasjon*# 30. Steen & Strøm - Lillestrøm senter 31. Delta*# 32. Systemrenhold A/S 33. KTAS 34. Helsetilsynet 35. FAFO 36. Oslo Kommune – Kemnerkontoret 37. Røde Kors * har eller har hatt lærling # har lærling høsten 2011

7 Oppfølging av AOF OK gjennom 2 år.

8 AOF OKs Lærlingforum.

9 Nasjonal Aksjon lærebedrift 9

10 Norges formue = kompetente mennesker i arbeid 10 Kilde: SSB

11 Viktige utfordringer For lav rekruttering til yrkesfag Fortsatt lav rekruttering til realfag Manglende språk- og kulturkunnskap 11

12 Faglært arbeidskraft (25%) 12 En motor i norsk verdiskaping Fremskriving av behovet for yrkesfaglig arbeidskraft 2008 – 2030 Kilde: SSB, 2010

13 Ny samfunnskontrakt signert 13.04.12: Sørge for at flere elever får fullført fagbrev! 13

14 Samfunnskontrakten signert 130412 14

15 Nasjonal Aksjon Lærebedrift LO og NHO har startet et samarbeid om et felles prosjekt for å øke antallet lærebedrifter. De øvrige partene i arbeidslivet er invitert til deltakelse, men involveres ikke pt. Hovedmål: Nasjonal Aksjon lærebedrift skal arbeide for å øke antallet læreplasser med 10% i prosjektperioden. Dette tilsvarer en økning av antallet lærekontrakter til 19.800 pr år, og samlet 37.700 årlig løpende lærekontrakter. (utgangspunkt 10-punkts listen) 15

16 Delmål: Skape interesse for å ta inn elever i Prosjekt til fordypning VG1 og VG2 (PTF). Bedre Informasjon til skoleelever om hvordan søke jobb/læreplass, om kompetansekrav, og plikter og rettigheter i arbeidslivet. Bidra til økt status for bedrifter og instruktører i lærebedrifter gjennom positiv synliggjøring. Økt bruk av lærlingeklausuler! 16

17 . Hvordan kan vi jobbe lokalt for å nå prosjektets mål? Felles møtepunkter? Involvering av FK? Involvering OK? Involvering tillitsvalgte? Felles arrangementer? 17


Laste ned ppt "Hvem – hva – roller og økonomi i et opplæringskontor Samfunnskontrakten – Nasjonal Aksjon Lærebedrift 11.06.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google