Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SkatteFUNN - eksempler på godkjente prosjekter -.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SkatteFUNN - eksempler på godkjente prosjekter -."— Utskrift av presentasjonen:

1 SkatteFUNN - eksempler på godkjente prosjekter -

2 NorChip: utvikler en helt ny form for laboratorieundersøkelser  prinsippet: på et lite plastkort på størrelse med et minibankkort kan man analysere blodprøver  raskt og effektivt for en rekke sykdommer.  dette vil kunne spare helsevesenet for dyre og tidkrevende laboratorieprøver, og dermed redusere kostnader ved for eksempel legeundersøkelser.

3 Media Lunde Tollefsen: Øyetelefonen Hovedmål: etablere øyetelefonen både som et hjelpemiddel og en tjeneste. Dette er unikt i verdenssammenheng.  Utrede om anvendelse av bildetelefoni er en mulig kommunikasjonskanal for synshemmede til et seende øye.  Utvikle en stasjonær øyetelefon med høy brukervennlighet og god funksjonalitet. Videotelefoni er et nytt fagfelt for firmaet. FOU-avdelingene i Tandberg og Telenor har gitt firmaet nødvendig kompetanse på feltet, og koblingen mot spesialfelt IT og funksjonshemmede har generert ny kunnskap.

4 Clavis: Utvikler pumpesystemer og fremdriftssystemer for skip basert på oscillerende bevegelser En helt ny teknologi som ble opprinnelig utviklet i det gamle Sovjetunionen I dag drives prosjektet fram av en russisk vitenskapsmann sammen med forskere og medhjelpere på Loesmoen i Hokksund

5 Pyrosec Brann og vernetjenester AS: Modulbasert opplæring av røykdykkere i deltidsbrannvesen Et deltidsbrannvesen er prinsipielt forskjellig fra et profesjonelt brannvesen. Korpsene består stort sett av rene amatører som er rekruttert fra alle slags yrkesgrupper. I et deltidsbrannvesen er det alt fra minimumsbemanningen på 16 mann til godt over 30. Av disse er det ca 4-8 som er røykdykkere. For deltidsansatte røykdykkere eksisterer det ikke noen grunnopplæringsmal som er obligatorisk. Med SkatteFUNN:  Resultatet av prosjektet skal bidra til en radikal forbedring i forhold til det som i dag finnes av slik opplæring.  Samarbeidet med Sintef og Høyskolen i Nord-Trøndelag bidrar til vesentlig ny kompetanse i bedriften.  21271 N-Trøndelag

6 Granvin Bruk AS: Utvikle nye salgbare produkter av tømmer Mål:  Innen høsten -03 være i stand til å produsere spesielle dimensjoner innen trelast bl.a.til restaurering av verneverdig bebyggelse og andre spesielle produkter så som heilved-hus og prefabrikerte produkter.  Ved å være ein leverandør av spesielle dimensjoner kan det kjøpes inn mer slip-tømmer og "ukurant tømmer".  Sitat: Dette vil også generere ein heilt anna interesse for å drive i skogbruk. Dette virket blir i dag malt opp til papirmasse.  22929 Granvin Bruk/Hordaland

7 Attraqua AS: Kunstig agn - sportsfiske Utvikle de kjemiske substansene med lukt- og smaksstoffer som er nødvendige og tilstrekkelige for at torsken skal ta agnet, som om det skulle være et naturlig byttedyr. Utfordringer:  sammensetning  håndterbarhet  form og farge  må løses langsomt opp i vannet  22536/Oslo

8 Composite: Fiberarmert Polymersystem som styrke- og forsterkningselement i bærende konstruksjoner Utvikle ny produksjonsprossess med to-komponent bindemiddel som tillater etterbehandling av overflatestruktur og form. Utvikle system for armeringsbøyler i Fiberarmert polymere (FRP), for å kunne tilby komplette armerings- og forsterkningsløsninger i konkurranse med stål. FRP har høy strekkstyrke, stor stivhet, lite kryp og god motstand mot korrosjon. 22030/Akershus

9 Valg av optimal løsning for uttesting av teknologi ("mini" flytende produksjonsplattform som forankres på en kjent måte) Utrede og teste byggbarhet, virkningsgrad etc. av ny turbinløsning med dobbel asymmetri og kontrarotasjon av turbin/generator. Frembringing en ny kontraroterende direktedrevet generator for uavhengig drift fra to turbiner. Havbunnsundersøkelse og doplermåling for kartlegging av topografi, vannstrøm, dynamikk, energi og potensiale i aktuelle områder i Nord-Norge. Fastlegge forankringssystemer, miljø, klasse og designkriterier. Strukturanalyser av stålkonstruksjon.  20044/Troms Hydra Tidal: Uttak av energi fra lavhastighets vannstrøm

10 PhotoCure ASA: Kliniske studier med Hexvix® for diagnostisering av blærekreft Hovedmålet: framskaffe klinisk dokumentasjon slik at hexyl-aminolevilinate (Hexvix®) blir autorisert for salg som diagnoseverktøy for blærekreft. Ønsker å dokumentere at Hexvix® er et sikrere og bedre diagnostisk verktøy for blærekreft enn allerede eksisterende alternativer. Studiene utføres ved 18 utenlandske kliniske forskningssentra i Europa og USA. totalt 7 forskjellige land involvert. 21871 PhotoCure ASA

11 Inocean: Den mekaniske ålen hovedmål: Utvikle en ny fremdriftsteknologi for skip og ubåter basert på hvordan ålen svømmer. Anvende resultatene til å undersøke om det er teknisk mulig å bruke åle-fremdriftsteknologi for å bygge små, autonome undervannsfarkoster Utvikle et tidevannskraftverk basert på en reversert utgave av åle- fremdriftsteknologien. samarbeid med FoU- institusjon: Studier og simuleringsforsøk gjennomføres for å utvikle og verifisere kjerneteknologien. Enkelte forsøk vil foregå hos bedriftens forskningspartner; University of Strathclyde i Glasgow. 20744

12 MERU- Marine Environmental Rescue Team Hovedmål:  Utvikling av totalsystem for lossing av olje fra et havarert tankskip. Systemet består av et moderfartøy, utstyr for overføring til og lagring av oljen i fleksible tanker, samt senere pumping av oljen til andre skip for videre transport.  Patentsøknad er under bearbeidelse i et patentbyrå. Firmaet må innhente kunnskap fra spesialister på marin teknologi og miljøteknologi. Assistanse fra FoU- institusjoner vil bli trukket inn ved modell-prøving og andre spesielle behov, f.eks ved utvikling av nye materialer for oljetankene. Samarbeid med University of Arkansas for Medical Sciencies. 21544 Spec AS

13 IDEEN: Etablere et hjemmebakeri basert på lokale produkter MULIGHETEN:Etablererstipend gjennom Statens Nærings-og Distriktsutbyggingsfond (SND) STARTEN:60 kvm lokaler, 4 ansatte, aksjekapital på kr.111.000,- En vinner i SkatteFUNN- ordningen: Lierne Bakeri AS

14 Slik gikk det: TENKTE STORT:Fra småproduksjon til industriproduksjon SPARTE PENGER:Kjøpte brukt maskineri fra konkursbo STØTTEAPPARAT:Lierne kommunes næringsutvikler tipset om skattefradragsordning for FoU- prosjekter og bisto i søknadsprosessen Fo U - UTFORDRINGER : Egenutvikle teknologi til lave kostnader, utvikle langtids-holdbar krem uten kunstige konserveringsmidler. Har 5 godkjente søknader. Samlet skattefradrag: kr. 870.000,-

15 Med ryggsekk og lusekofte 4. juni 2003, TU BJØRN BORG KJØLSETH teknologiutsending i Düsseldorf BESØKTE NYLIG et firma som er i ferd med å satse mot Tyskland. kommet over produkter og tjenester som bør være i verdensklasse og fortjener en god skjebne Lederen i selskapet fortalte at alle ansatte har fått beskjed om at de går med en sekk på ryggen, og i den ligger likviditetsbudsjettet. Da er det positivt å se hvor etterspurt Skattefunn er blitt. Etter min mening fra sidelinjen er det en ganske ubyråkratisk og selvregulerende ordning. Et firma som må betale regningen selv - om de enn får 20 prosent fradrag på skatten - må se at prosjektet gir mening og langsiktig økonomisk dekning.

16 22.05.03: SkatteFUNN Siden lanseringen i januar 2002 har SkatteFUNN vært en stor suksess. Nettsiden til ordningen er trolig en medvirkende årsak. Den er helt klart en stor hjelp for de som vil vite alt fra kravene til hvor man søker om godkjenning for skatteavdragene. Hjemmesiden følger en ytterst enkel design som gjør det lett å få umiddelbar oversikt over lenkene og seksjonene. På hovedseksjonen i midten, har man opplysningene om hva SkatteFUNN er. Siste nytt om ordningen samt innloggingsmuligheter for et søkeskjema. På venstrekolonne finner man lenker til mye av det samme (detaljer om ordningen, søknad, nyheter, etc). Men dette er en klar fordel når man navigerer inn i siden og ønsker å finne tilbake til en annen lenke. Både designet (med enkel bruk av farger) og navigasjonen fungerer veldig bra.

17 Ny teknologi for opptak/reutsetting av skjell for dobbelt og enkeltstrekk fra en-skrogsbåt  Utvikling - Johs. Olsen & Co, Finnmark Forskning og utvikling av ny teknologi for lasting av olje og gass i islagte farvann  Forskning - Barlindhaug Consult AS, Troms Utvikling av et nytt cytostatikum (CP-4055) til behandling av kreftsvulster.  Forskning - ConPharma AS, Oslo Utvikling av Subsea Styresystem for styring og overvåking av undervannsinstallasjoner  Utvikling - MultiControl, Hordaland

18 Utvikling av teknologi for uttak av energi fra lavhastig- hets vannstrøm i form av elektrisk strøm  Forskning - Hydra Tidal Energy Technology AS, Harstad Operasjonell bruk av satellittdata til kvalitetskontroll og verifisering av digitale sjøkart  Forskning - C-MAP Norway AS, Rogaland Ny diagnostisk kjemi for effektiv diagnostikk av nyresvikt  Forskning - Dalen Diagnostics AS, Østfold Studere miljø- og stellfaktorer samt utvikle ”prosesser” for å redusere spegristapet i svinebesetninger  Forskning - Geninova AS, Hedmark


Laste ned ppt "SkatteFUNN - eksempler på godkjente prosjekter -."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google