Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skap verdier av dine ideer !. Ny søknadsfrist ! For å være garantert at søknaden blir behandlet innen årets utgang må den sendes innen 1. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skap verdier av dine ideer !. Ny søknadsfrist ! For å være garantert at søknaden blir behandlet innen årets utgang må den sendes innen 1. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skap verdier av dine ideer !

2 Ny søknadsfrist ! For å være garantert at søknaden blir behandlet innen årets utgang må den sendes innen 1. september

3 Agenda BAKGRUNN og status Hva er Innovasjon og FoU? Hva er en god søknad?

4 Forskningsrådet har oppgaver overfor alle aktører som er involvert i SkatteFUNN Fase 1: Prosjektgodkjenning NFRINSøker Fase 2: Fradragsgodkjenning Liknings-kontorRevisorSøker FIN NHD

5 … den samlede forskningsinnsatsen øker til 3 % av BNP innen 2010, 1% fra offentlige kilder 2% fra næringslivet ”SkatteFUNN er Regjeringens viktigste virkemiddel for å stimulere til økt FoU i bredden av næringslivet” Soria Moria- erklæringen bekrefter at SkatteFUNN er viktig - og under evaluering !

6 Nyskapning – nøkkelen til fremtiden SkatteFUNN - Norges størst satsing på FoU i næringslivet ! gjør det enklere å komme i gang – og rimeligere å fullføre, men skal også Motivere til økt satsning på FoU Hjelpe foretak til å arbeide mer systematisk med FoU Øke bevisstheten om FoU som strategisk virkemiddel Heve Norge i den internasjonale konkurransen

7 SkatteFUNN – For hvem? Rettighetsbasert ordning for skatteytere i Norge Gjelder alle bedrifter og bransjer (incentiveffekt store bedrifter) ….ofte ugunstig for enkeltpersonsforetak og nystartede foretak der det ikke tas ut lønn. Mulig endring fra 2005 (egen info. om dette). Uavhengig av om foretaket er i skatteposisjon eller ikke

8 Økonomiske rammer Prosjekt rammer pr år pr foretak: 4 millioner : egen FoU innsats 8 millioner : hvis de siste eller deler av de siste 4 millionene er innkjøp av FoU tjenester fra en godkjent FoU institusjon 18 eller 20 % fradrag på skatten? Foretak som oppfyller følgende krav, kan oppnå 20% skattefradrag på godkjente prosjekt(er): virksomheten må ha færre enn 250 ansatte virksomheten må ha salgsinntekt lavere enn 40 millioner euro eller balansesum lavere enn 27 millioner euro virksomheten kan ikke eies med mer enn 25% av en større bedrift Alle andre får 18% av kostnadene knyttet til godkjent(e) prosjekt(er) i skattelette

9 Utvidelse av SkatteFUNN - ulønnet arbeidsinnsats inkluderes Stortinget vedtok i juni 2005 utvidelse av ordningen i revidert statsbudsjett for 2005. Det er avsatt 70 mill. kr til ”en ny to-delt ordning” Kompensasjonsordning Tilskuddsordning

10 Kompensasjonsordning Kompensasjonsordning gjelder for søknader fra 2002, 2003, 2004. Ordningen administreres av Fornyings- departementet og effektueres av Konkuranse- tilsynet. Søknadsfristen var 7 april.

11 Tilskuddsordning Tilskuddsordning gjelder for søknader i 2005, ca 50 mill kr (hvorav ca 5 mill til administrasjon) Administreres av Forskningsrådet/SkatteFUNN. Retningslinjer er utarbeidet Ordningen må notifiseres av ESA før iverksettelse, det er uvisst når dette er klart. Timesats for ulønnet arbeid 500kr/timer. Utbetaling ihht. regnskapsrapport skjer fra Forskningsrådet

12 Agenda BAKGRUNN og status Hva er Innovasjon og FoU? Hvilke FoU utfordringer har dere? Hva er en god søknad?

13 Søknader 2005 Innsendte3 298 Godkjente2 185 Avslåtte740  prosjektverdi: 3,8 mrd kr  budsjettert skattelette: 677 mill kr  avslag: ca. 25%

14 SkatteFUNN - flater ut….. ? ProsjekterMrd kr  3700 aktive bedrifter  5113 aktive prosjekter

15 Hva kan være årsak til nedgangen i søknader i 2005? Mangel på konkrete FoU prosjekter? Mangel på tid pga gode tider? Risiko for avslag?

16 Syv største bransjer Akkumulert 2005

17 Godkjente prosjekter fordelt på bedriftstørrelse akkumulert 2005

18 Vedlegg Tabell 4: Fylkesvis fordeling av innsendte, godkjente og avslåtte søknader i 2005 Dato: 12.04.2006 Søknadsportefølje 2005 Antall Innsendte Antall Godkjente Antall Avslag Akershus27417163 Aust-Agder825815 Buskerud1338629 Finnmark29227 Hedmark604513 Hordaland30920264 Møre og Romsdal23216239 Nordland14810334 Nord-Trøndelag925722 Oppland835918 Oslo529338111 Rogaland358216122 Sogn og Fjordane734819 Sør-Trøndelag30021465 Telemark1117917 Troms1117327 Vest-Agder1259322 Vestfold15512025 Østfold915124

19 Agenda BAKGRUNN og status Hva er Innovasjon og FoU? Hva er en god søknad?

20 Hva er FoU? Kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap Aktivitetene skal inneholde et generelt nyhetselement og det skal knyttes en viss form for usikkerhet rundt resultatet ”TBL’s FoU og Innovasjonsrapport 2004”

21 Vise at prosjektet har som mål å fremskaffe: ny kunnskap ny informasjon eller ny erfaring som kan være til nytte ved utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter (utover det trivielle og dagligdagse) Definert prosjekt; hovedmål, delmål, start – slutt Hva kreves av FoU?

22 Dagligdags Trivielt ”Forbedring” ”Modifikasjon” Hva er ikke FoU?

23 Agenda BAKGRUNN og status Hva er Innovasjon og FoU? Hva er en god søknad?

24 www.skattefunn.no

25 Hvordan leser vi søknaden? Hva kan bedriften gjøre når prosjektet er avsluttet, som den ikke kunne tidligere Hva er målet? Vil kompetansen komme bedriften til nytte i fremtiden? Hvor kommer kunnskapen fra? Hvilken ny kunnskap genereres som et resultat av prosjektet Er det kjøpt et system/utstyr som er/skal implementeres? Kan kunnskapen kjøpes fra andre? Er innkjøpt kunnskapen nødvendig for gjennomføringen? Hvorfor er kunnskapen nyttig for innovasjonen?

26 Oppsummering av en god søknad: Hva er utfordringen (ene)?  1 eller flere ved behov Hvordan er den/de tenkt løst?  Beskriv alle – ikke bare 1 Hvilke aktiviteter må gjøres?  Vær konkret Tenk på at leseren ikke BRENNER for prosjektet, men må hjelpes til å bli engasjert

27 Og aller viktigst Søk innen 1. september !


Laste ned ppt "Skap verdier av dine ideer !. Ny søknadsfrist ! For å være garantert at søknaden blir behandlet innen årets utgang må den sendes innen 1. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google