Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Februar 2013 IKT-strategi Gruppe 4 Jan Magne LangsethGro Li Sletvold Fridtjov Valde JansonAmel Konjhodzic Anne Berit SkogvangBerit Aarnes Magnus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Februar 2013 IKT-strategi Gruppe 4 Jan Magne LangsethGro Li Sletvold Fridtjov Valde JansonAmel Konjhodzic Anne Berit SkogvangBerit Aarnes Magnus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Februar 2013 IKT-strategi 2013-2018

2 Gruppe 4 Jan Magne LangsethGro Li Sletvold Fridtjov Valde JansonAmel Konjhodzic Anne Berit SkogvangBerit Aarnes Magnus RønningenPer Morten Nyeng Februar 2013

3 Morgendagens innbygger Er bruker av kommunale tjenester: Tilgang på informasjon – uavhengig av tid og sted Interaktive tjenester IKT i skolen IKT i samhandlingsreformen IKT inn mot næringsliv Krav til sikkerhet – drift og sensitive opplysninger Hva forstår vi med «24/7»? Februar 2013

4 Morgendagens politiker Er den som beslutter og prioriterer. Må kunne skaffe seg informasjon og grunnlag for beslutninger uavhengig av tid og sted. Økt mobilitet vil gi nye møteformer Ombudsrollen krever innsyn Etisk bevissthet Må ha nødvendig kompetanse i forhold til –Egen IKT-bruk –Sikkerhet knyttet til IKT-bruken Februar 2013

5 Morgendagens kommuneorganisasjon Er den som utfører. Vil stille større krav til tilgjengelighet Vil kreve at oppgaver kan utføres uavhengig av tid og sted Ikke bare PC… –Nettbrett –Smarttelefoner –Håndholdte enheter (helse og omsorg) «Bring your own» Etisk bevissthet Vil kreve at den som utfører er kompetent –Beherske utstyr og programvare –Ivareta sikkerhet

6 Gevinstrealisering Februar 2013 Metodikk som sikrer hva som er forventet effekt ved innføring av nye IKT-systemer – effektforbedring og hvordan dra nytte av dette. Frigjøre ressurser og tid uten å redusere kvalitet –Tekniske løsninger –Arbeidsmåter –Betale mindre Øke kvalitet eller aktivitet uten å øke løpende ressursinnsats. –Tilgjengelighet –Elektronisk dialog –Bedre kvalitetssikring av data Redusere sårbarhet/øke sikkerhet

7 Februar 2013 Samarbeid med andre i 2013 3K: Kart, kommunalteknikk, administrativt system for skoler, system for renovasjonsselskap og system for brann- feiervesen. 2K: Administrativt system for barnehager, fakturering-, økonomi-, lønns/personalsystem, system for felles barnevernskontor. TRUST-IKT: Samhandlingsreformen. Ikomm AS Lillehammer drifter felles maskinvare og programvare for de fire kommunene.

8 Samarbeid med andre fram mot 2018? Spørsmålene blir: –Hva ønsker vi å klare alene? –Hva makter vi å gjøre alene? –Hvordan skal vi innrette et samarbeid med andre – samarbeid i flere retninger, eller konsentrere? –Hvordan sikre styringsrett i samarbeidsløsninger? Februar 2013

9 Mål og strategier IKT skal være et verktøy for å oppnå god tjenesteproduksjon. Hovedmålet kan sammenfattes i forkortelsen «BEST IKT». I dette ligger at våre IKT-systemer skal være brukerfokuserte, effektive, sikre og tilgjengelige, og vi skal tenke innovativt, være kompetente og ha evne til å ta ut gevinstene ved bruk av IKT. Februar 2013

10 Prioritere operativ og kompetent brukerstøtte med kort responstid på bruk av kommunale systemer. Utarbeide plan for strategisk kompetanseutvikling for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos ansatte og politikere for optimal bruk av IKT-verktøy. Utvikle interkommunalt samarbeid for å bygge opp robuste miljøer og kompetanse rundt fag og fagsystemer. Etablere og videreutvikle løsninger for elektronisk dialog og selvbetjening (apps, chat, hjemmeside, min side, sosiale medier og interaktive løsninger). Utarbeide en «mini-ROS» (risiko- og sårbarhetsanalyse) innen IKT-området som grunnlag for å etablere tilstrekkelig drifts- og datasikkerhet. Februar 2013


Laste ned ppt "Februar 2013 IKT-strategi Gruppe 4 Jan Magne LangsethGro Li Sletvold Fridtjov Valde JansonAmel Konjhodzic Anne Berit SkogvangBerit Aarnes Magnus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google